0 %

Актуальна тема «БХФЗ на сторожі здоров'я українських пацієнтів»
Алергічний риніт у практиці сімейного лікаря: тактика фармакотерапії Алергічний риніт у практиці сімейного лікаря: тактика фармакотерапії

Згідно із сучасним визначенням, алергічний риніт (АР) є атопічним захворюванням, що характеризується такими симптомами, як закладеність носа, прозорі виділення з носа, чхання та назальне свербіння. Окрім назальних симптомів, пацієнти з нелікованим АР можуть також мати алергічний кон’юнктивіт, синдром постназального затікання слизу, непродуктивний кашель, дисфункцію євстахієвих труб і супутній хронічний риносинусит. ...

Клинический случай в кардиологии: фокус на сердечную недостаточность Клинический случай в кардиологии: фокус на сердечную недостаточность

В развитых странах около 1-2% взрослого населения имеют сердечную недостаточность (СН) с преобладанием риска >10% среди пациентов старше 70 лет, тогда как у 55-летних он составляет 33% для мужчин и 28% для женщин. Большинство летальных исходов у больных СН происходят по кардиоваскулярным причинам. Вместе с тем, современные стратегии и тактики лечения, основанные на данных доказательной медицины, переносят СН в разряд излечимых заболеваний ...

Корвитин: обзор клинической ситуации Корвитин: обзор клинической ситуации

Клинические случаи всегда привлекают внимание врачей, поскольку из-за большого количества пациентов, которые принимают участие в исследованиях, сложно определиться с индивидуальной тактикой лечения. Поэтому на конференциях и конгрессах максимальное число слушателей собирается в залах, где есть возможность обсудить и задать вопросы о том, как происходит выбор терапии конкретного больного. ...

Прегадол у комплексному лікуванні болю Прегадол у комплексному лікуванні болю

Згідно з новим узгодженим визначенням біль – це неприємне відчуття, пов’язане з реальним чи потенційним ушкодженням тканини організму, з чуттєвим, емоційним, когнітивним і соціальним компонентами. Провідними причинами болю в щоденній практиці сімейного лікаря є ревматичні та неревматичні хвороби опорно-рухового апарату...

Загострення бронхіальної астми внаслідок ГРВІ  та доцільність застосування монтелукасту Загострення бронхіальної астми внаслідок ГРВІ та доцільність застосування монтелукасту

Бронхіальна астма (БА) – ​одне з найпоширеніших захворювань в усьому світі, яке характеризується значним несприятливим соціоекономічним впливом. Лікування БА спрямоване на зменшення кількості гострих нападів, попередження обмежень щоденної життєдіяльності, зниження ризику ускладнень, госпіталізації та смерті. Наразі найефективнішою терапією у випадку БА вважаються інгаляційні кортикостероїди (КС), проте деякі підтипи БА зокрема астма...

Нормолакт: багаторічний досвід ефективності та безпечності Нормолакт: багаторічний досвід ефективності та безпечності

Напівсинтетичний дисахарид лактулоза (поєднання галактози та фруктози) використовується в клінічній практиці понад 50 років. Лактулоза схвалена Управлінням із контролю якості продуктів харчування та лікарських засобів США (FDA) для терапії закрепів і широко застосовується в лікуванні всіх категорій пацієнтів, у тому числі осіб похилого віку, дітей та вагітних. У дослідженнях за участю осіб із закрепом та добровольців із нормальною частотою дефекацій доведено, що лактулоза статистично достовірно збільшує вагу...

Комплексна терапія цукрового діабету 2 типу  та метаболічного синдрому: роль і місце Краталу Комплексна терапія цукрового діабету 2 типу та метаболічного синдрому: роль і місце Краталу

Цукровий діабет (ЦД) – тяжке інвалідизуюче захворювання, поширеність якого прогресивно збільшується у всьому світі. Згідно з даними, наведеними в Атласі діабету IDF (2017), на ЦД у 2017 р. страждали 424,9 млн осіб, при цьому, відповідно до прогнозів експертів Міжнародної діабетичної федерації, до 2045 р. кількість хворих збільшиться майже на 50% та буде становити 628,6 млн. ...

Сучасні погляди на ведення пацієнтів з декомпенсованою серцевою недостатністю Сучасні погляди на ведення пацієнтів з декомпенсованою серцевою недостатністю

Декомпенсована серцева недостатність (ДСН) – це клінічний синдром, при якому структурні чи функціональні зміни серця призводять до його неспроможності викидати та/або вміщувати кров в умовах фізіологічних рівнів артеріального тиску (АТ), що зумовлює розвиток функціональних обмежень та потребу в негайному терапевтичному втручанні (Bocchi E. A. et al., 2005)....

Прегабалин – международный стандарт терапии диабетической периферической нейропатии Прегабалин – международный стандарт терапии диабетической периферической нейропатии

Диабетическая периферическая нейропатия (ДПН) представляет собой одно из наиболее распространенных осложнений сахарного диабета (СД) 1 и 2 типа: по данным разных источников, этой патологией страдает 30-40% больных СД. Принимая во внимание последние статистические данные о прогрессивном росте распространенности СД во всем мире, эксперты ожидают увеличения количества пациентов с ДПН...

Ад’ювантна терапія дисліпідемії в пацієнтів з ураженням гепатобіліарної системи Ад’ювантна терапія дисліпідемії в пацієнтів з ураженням гепатобіліарної системи

Доведено, що підвищений рівень холестерину (ХС), особливо ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ), має тісний зв’язок з атеросклеротичним ураженням серцево-судинної системи. У структурі загальної летальності населення розвинених країн кардіоваскулярна смертність посідає перше місце, набагато випереджаючи інфекційну й онкологічну. Лікування дисліпідемії та атеросклерозу залишається однією з найгостріших проблем сучасної медицини....

Современный взгляд на атерогенез.  Как предотвратить катастрофу? Современный взгляд на атерогенез. Как предотвратить катастрофу?

В Украине смертность от сердечно-сосудистой патологии среди всех причин смерти составляет 66,5%. Причем у большинства лиц, умерших от кардиоваскулярных заболеваний (68,1%), причиной смерти указана ишемическая болезнь сердца (ИБС), патогенетической основой которой является атеросклероз (АС). Хорошо известно, что повышенный уровень холестерина (ХС; особенно в составе липопротеинов низкой плотности – ЛПНП) тесно связан с атеросклеротическим повреждением сосудов. ...

Клінічні маски гельмінтозів у практиці сімейного лікаря Клінічні маски гельмінтозів у практиці сімейного лікаря

Розповсюдженість гельмінтозів серед жителів земної кулі надзвичайно велика: так, у Європі кожен третій мешканець має цю проблему, на кожного жителя Африки припадає понад 2 види гельмінтів, в Азії та Латинській Америці – більше одного виду. В Україні щороку офіційно реєструють 300-400 тис. випадків гельмінтозів, з них 80% – у дітей....

Терапевтична цінність еплеренону: місце в лікуванні пацієнтів після інфаркту міокарда Терапевтична цінність еплеренону: місце в лікуванні пацієнтів після інфаркту міокарда

Лікування хворих, що перенесли інфаркт міокарда (ІМ), надалі залишається однією з пріоритетних задач кардіології. Для постінфарктних пацієнтів характерний високий ризик розвитку повторних ІМ, раптової смерті, хронічної серцевої недостатності (ХСН). ...

Монтелукаст: місце у терапії алергічного риніту та бронхіальної астми Монтелукаст: місце у терапії алергічного риніту та бронхіальної астми

Бронхіальна астма (БА) та алергічний риніт (АР) – ​хронічні алергічні захворювання, які найчастіше трапляються у дорослих та дітей. За останні 10 років поширеність цих недуг зросла майже вдвічі. Слід зауважити, що АР є незалежним фактором розвитку БА, а обидва ці захворювання вважаються коморбідними. Так, згідно з результатами численних епідеміологічних досліджень у 30-40% хворих на АР констатують БА, а частота асоціації астми з АР становить ≥80%. ...

Праміпексол у лікуванні хвороби Паркінсона Праміпексол у лікуванні хвороби Паркінсона

Клінічна картина, яку Джеймс Паркінсон у 1817 році описав у своєму есе як «тремтливий параліч», сьогодні є другим (після хвороби Альцгеймера) за значущістю нейродегенеративним розладом у літніх людей. Ми знаємо цей розлад під назвою «хвороба Паркінсона» (ХП). Її поширеність серед світової популяції сягає від 41 випадку на 100 тис. осіб у віковій групі близько 40 років до більш як 1900 випадків на 100 тис. осіб віком старше 80 років (R. Cacabelos, 2017). Із 1915 року в науковій літературі було опубліковано понад 85 тис. статей про ХП і асоційовані з нею порушення....

Застосування лактулози  у лікуванні печінкової енцефалопатії: зниження  вмісту аміаку, проносний ефект, корекція дисбіозу Застосування лактулози у лікуванні печінкової енцефалопатії: зниження вмісту аміаку, проносний ефект, корекція дисбіозу

Ураження печінки призводить до підвищення вмісту в крові близько 20 різноманітних речовин, що потенційно здатні викликати дисфункцію мозку – ​так звану печінкову енцефалопатію. Поняття «печінкова енцефалопатія» включає спектр зворотних нейропсихічних розладів, що проявляються у пацієнтів із хворобами печінки та/або портосистемними шунтами. Печінкова енцефалопатія (ПЕ) розвивається у 30-45% хворих на цироз печінки...

Постінсультні когнітивні порушення та деменція як ускладнення цереброваскулярної недостатності Постінсультні когнітивні порушення та деменція як ускладнення цереброваскулярної недостатності

Як правило, під постінсультними когнітивними порушеннями (ПІКП) розуміють будь-які ког­нітивні розлади, що мають тимчасовий зв’язок з інсуль­том, тобто виявляються в перші три місяці після гострого порушення мозкового крово­обігу (ГПМК), що спричинює ­ушкодження тканин мозку...

Выбор стартовой антибиотикотерапии при лечении инфекций мочевыводящих путей у женщин в зависимости от менопаузального статуса Выбор стартовой антибиотикотерапии при лечении инфекций мочевыводящих путей у женщин в зависимости от менопаузального статуса

Эффективная стартовая антибиотикотерапия инфекций мочевыводящих путей (ИМП) способствует снижению и частоты возникновения данной патологии, и распространенности резистентных штаммов возбудителей. В большинстве руководств по ведению пациенток с ИМП не предусмотрена дифференциация лечения в зависимостиот менопаузального статуса....

Серцево-легенева реанімація при раптовій серцевій смерті Серцево-легенева реанімація при раптовій серцевій смерті

Реанімаційні заходи при раптовій серцевій смерті (РСС) мають надзвичайно величезне значення, оскільки протягом кількох хвилин вирішується, чи повернеться людина до життя. І в цій екстремальній ситуації медичному персоналу або навіть звичайним людям, присутнім на місці, де трапилася РСС, дуже важливо не розгубитися, не панікувати...

Сепсис при ревматических заболеваниях Сепсис при ревматических заболеваниях

В настоящее время проблема дифференциальной диагностики системного инфекционного процесса и ревматических заболеваний (РЗ), протекающих с высокой активностью, является чрезвычайно актуальной [1]. Инфекционные осложнения занимают одно из ведущих мест в структуре смертности этой категории пациентов, наряду с кардиоваскулярными и онкологическими заболеваниями. Существенно осложняют дифференциальный диагноз как наличие схожих симптомов, связанных с активным процессом при РЗ...

Застосування прегабаліну в лікуванні генералізованого тривожного розладу Застосування прегабаліну в лікуванні генералізованого тривожного розладу

Частота та поширеність тривожних розладів нині стрімко зростає. Попри це, здебільшого такі ­хворі не звертаються вчасно до лікарів, а отже, не отримують належної допомоги. Так, за статис­тичними даними, протягом свого життя 28,8 % осіб у той чи інший період життя мали симптоми тривоги (Kess­­ler et al., 2005). В Україні пацієнти з тривожними та невротичними ­розладами потрапляють не лише в поле зору лікарів-­психіатрів, адже зазвичай вони звертаються ...

Диабетическая полинейропатия:  контроль над болью Диабетическая полинейропатия: контроль над болью

Несмотря на достижения в области изучения сахарного диабета (СД), хронические осложнения этого заболевания по-прежнему представляют серьезную проблему для клинической практики. ...

К вопросу применения структурно-модифицирующих средств с антиоксидантной активностью у пациентов  с остеоартрозом: перспективы использования комбинации кверцетина и глюкозамина К вопросу применения структурно-модифицирующих средств с антиоксидантной активностью у пациентов с остеоартрозом: перспективы использования комбинации кверцетина и глюкозамина

Согласно статистическим данным, в возрастной группе от 25 до 74 лет около 30% населения имеют подтвержденную патологию суставов. Остеоартроз (ОА) – самая распространенная форма поражения суставов и одна из основных причин инвалидизации в мире. ...

Тамсулозин у лікуванні доброякісної гіперплазії передміхурової залози в рутинній клінічній практиці Тамсулозин у лікуванні доброякісної гіперплазії передміхурової залози в рутинній клінічній практиці

З проблемою утрудненого сечовипускання й частих до нього позивів стикається більшість чоловічої популяції у віці понад 60 років. Саме ці симптоми є зазвичай першими й головними під час діагностики такого захворювання, як доброякісна гіперплазія передміхурової залози (ДГПЗ). Тому лікар будь-якого рівня надання медичної допомоги (як первинної, так і високоспеціалізованої ланки) має приділяти увагу пацієнтам зі згаданими симптомами...

Алергічний риніт: актуальність проблеми у дітей та оновлені рекомендації щодо лікування Алергічний риніт: актуальність проблеми у дітей та оновлені рекомендації щодо лікування

Алергічний риніт (АР) – хронічне запальне захворювання слизової оболонки носа, спричинене імуноглобулін Е (IgE)-опосередкованою ранньою та пізньою фазою алергічної відповіді. Симптоми АР добре відомі: ринорея, закладеність чи блокада носа, свербіж у носі, чихання. Зазначені симптоми, як правило, супроводжуються проявами алергічного ринокон’юнктивіту (АРК) – свербежем, почервонінням очей, сльозотечею, припухлістю повік (Brożek JL, Bousquet J, et al., 2017)....

Раціональне лікування алергічного риніту у дітей Раціональне лікування алергічного риніту у дітей

Алергічний риніт (АР) – ​найбільш поширене хронічне алергічне захворювання у дітей. Згідно з даними епідеміологічних досліджень Всесвітньої організації охорони здоров’я (2012), загалом у світі АР мають близько 1 млрд осіб. Поширеність АР у дитячій популяції становить 40%, у дорослій – ​10-30%. Ці статистичні дані демонструють, що у значної частини педіатричних пацієнтів симптоми АР будуть проявлятися протягом усього подальшого життя....

 Терапевтична еквівалентність  препаратів ніфуроксазиду вітчизняного і закордонного виробництва у лікуванні дітей з гострими кишковими інфекціями Терапевтична еквівалентність препаратів ніфуроксазиду вітчизняного і закордонного виробництва у лікуванні дітей з гострими кишковими інфекціями

Гострі кишкові інфекції (ГКІ) займають важливе місце у структурі інфекційної патології дитячого віку. За даними Всесвітньої оранізації охорони здоров’я, у світі на ГКІ щорічно хворіє більше 1 млрд осіб, з яких 65-70% становлять діти віком до 5 років [1-3]. Дитяча смертність у зазначеній віковій категорії становить близько 1,5 млн дітей на рік [4, 5]. ...

Гентасепт – комплексний вплив на всі фази  раневого процесу Гентасепт – комплексний вплив на всі фази раневого процесу

Лікарі багатьох спеціальностей (терапевти, ендокринологи, хірурги, комбустіологи, геронтологи, лікарі загальної практики – сімейної медицини) часто зустрічаються у своїй рутинній практиці з пролежнями, виразками внаслідок цукрового діабету, трофічними виразками іншого генезу (варикозна хвороба вен нижніх кінцівок, тромбофлебіт, облітеруючий ендартеріїт), опіками, травмами, хірургічними ранами тощо. Пришвидшення реепітелізації цих ран в амбулаторних умовах та зменшення ризику їх інфікування є дуже важливою задачею лікаря....