0 %

Теодор Торосевич. Фармацевт, исследователь, публицист

27.03.2015

Известно, что минеральные воды Прикарпатья обладают рядом лечебных эффектов: способствуют ликвидации воспалительных процессов в органах и тканях организма; стимулируют выведение мелких камней и песка из почек, желчного пузыря, моче- и желчевыводящих путей; нормализуют обмен веществ и деятельность желудочно-кишечного тракта.

Истоки целебных вод Карпат

Впервые природные минеральные воды украинского Прикарпатья описал Войцех Очко еще в 1578 г., указав, что в г. Трускавце и других населенных пунктах Бойковщины, где добывали нефть, крестьяне пили накапливающуюся в скважинах воду для лечения ревматизма, дерматозов, желудочных недугов. «Нафта» – так называли эту воду с легким запахом сероводорода и привкусом нефти. Спустя почти три столетия, в 1836 г., львовский фармацевт Теодор Торосевич детально исследовал целебные свойства этой воды и дал ей лирически-ласкательное название – «Нафтуся».

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

24.05.2019 Гастроентерологія Хронічний панкреатит у практиці сімейного лікаря

Хронічний панкреатит (ХП) – ​це синдром, який характеризується хронічним прогресуючим запаленням, фіброзом і рубцюванням підшлункової залози (ПЗ), що призводить до пошкодження та втрати екзокринних, ендокринних і протокових клітин ПЗ. Клінічними проявами ХП є біль у животі, екзокринна й ендокринна недостатність ПЗ, вторинний рак ПЗ та інші ускладнення. Наявні дані свідчать, що гострий панкреатит (ГП), рецидивний ГП (РГП) і ХП являють собою єдиний патологічний континуум....

24.05.2019 Алергія та імунологія Ведення пацієнтів із кропив’янкою відповідно до міжнародних рекомендацій та доказової медицини

Науково-практична конференція «Актуальні питання алергології та пульмонології в практиці сімейного лікаря», що відбулася 26 лютого в Харкові, охопила найголовніші проблеми з точки зору лікаря загальної практики: лікування риносинуситів та кашлю, раціональна антибіотикотерапія, сучасні світові рекомендації з лікування алергічних захворювань тощо....

24.05.2019 Терапія та сімейна медицина Подагра: мультидисциплінарний підхід і ранній початок терапії – запорука успіху лікування

Подагра – системне захворювання, основним етіологічним фактором якого є порушення пуринового обміну з розвитком гіперурикемії (ГУ; збільшення вмісту сечової кислоти (СК) у сироватці крові вище рівня сатурації) з подальшим відкладенням у тканинах моноурату натрію та розвитком запального процесу. ...

22.05.2019 Неврологія Програма дій з усунення прогалин в охороні психічного здоров’я

Психічні, неврологічні розлади та розлади, пов’язані з уживанням психоактивних речовин широко поширені та становлять велику частку тягаря хвороб й інвалідності у всьому світі. Водночас залишається велика прогалина між потребою у наданні послуг з охорони психічного здоров’я та наявними ресурсами систем охорони здоров’я. Усвідомлюючи вказану проблему, 2008 р. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) оголосила Програму дій з усунення прогалин в охороні психічного здоров’я (Mental Health Gap Action Programme, mhGAP). Серед основних цілей mhGAP – підвищення виділення фінансових і людських ресурсів для надання допомоги з приводу психічних, неврологічних розладів та розладів, пов’язаних із вживанням психоактивних речовин, а також розширення охоплення населення згаданими послугами. ...