0 %

Презентація підручника «Основи електрокардіографії»

30.09.2017

19 травня відбулася непересічна подія для колективу кафедри функціональної діагностики Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (НМАПО) – презентація третього видання навчального посібника «Основи електрокардіографії». У переповненому залі Національного музею медицини України зібралися близько 70 лікарів функціональної діагностики і кардіологів, у тому числі викладачі та клінічні ординатори кафедри, а також слухачі з різних регіонів України, які наразі проходять на кафедрі передатестаційний цикл і цикл тематичного вдосконалення з ехокардіографії.

У вступному слові завідувач кафедри функціональної діагностики НМАПО, док­тор медичних наук, професор Олег Йосипович Жарінов зазначив, що електрокардіографія – це найстаріший зі всіх наявних методів інструментальної діагностики серцевих хвороб, який не втрачає свого значення вже більш ніж століття, залишаючись одним із найбільш доступних знарядь в арсеналі кардіолога, терапевта, лікаря функціональної діагностики, сімейного лікаря. Водночас за понад чверть століття в Україні не з’явилося жодного повноцінного керівництва для лікарів з електрокардіографії. Книжки, за якими у нашій країні раніше навчалися більшість кардіологів та лікарів функціональної діагностики, вже не відповідають рівню знань і завданням сучасної медичної практики. Саме з огляду на це колектив кафедри підготував третє, суттєво доповнене і перероблене видання посібника «Основи електрокардіографії» (редактори – О.Й. Жарінов і В.О. Куць). Під час підготовки книжки автори спиралися на найновіші світові керівництва з електрокардіографії та аритмології, міжнародні настанови з діагностики й лікування найпоширеніших хвороб серця. Посібник містить відповідний оригінальний ілюстративний матеріал.

Із привітанням до співробітників кафедри та лікарів – учасників презентації звернулася декан терапевтичного факультету, доцент Стелла Вікторівна Кушніренко, яка наголосила на важливості освітньої роботи, котру проводить кафедра як опорна в Україні за спеціальністю «Функціональна діагностика». Активна видавнича діяльність кафедри, підготовка та проведення значної кількості науково-практичних конференцій, високий рівень навчання науково-педагогічних кадрів сприяють зрос­танню авторитету та іміджу кафедри серед профільних кафедр і лікарів різних спеціальностей. Важливим завданням, яке наразі кафедра успішно вирішує, є видання національного підручника «Функціональна діагностика», поданого на затвердження в Центральний методичний кабінет з вищої освіти МОЗ України.

У рамках презентації професор О.Й. Жарінов виступив із проблемною доповіддю «Методи оцінки серцево-судинного ризику в пацієнтів з артеріальною гіпертензією». Докладне викладення цієї доповіді читайте у наступному тематичному випуску «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія». Учасники презентації оглянули експозиції музею медицини. На завершення заходу кожному з лікарів було презентовано книжки, підписані авторами.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Кардіологія

06.02.2018 Кардіологія Фиксированная комбинация бисопролола и амплодипина в повседневном лечении гипертензии

Артериальная гипертензия (АГ) является одним из наиболее распространенных сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) в индустриально развитых странах. АГ связана с возрастанием кардиоваскулярного риска. Первоочередная цель терапии больных АГ заключается в максимальном снижении долгосрочного суммарного кардиоваскулярного риска....

06.02.2018 Кардіологія Лечебное питание и современная кардиореабилитация: факты и противоречия

Первые предпосылки к появлению кардиологической реабилитации появились в 50-60 гг. прошлого века; ее активному и успешному внедрению в практическое здравоохранение способствовали Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), авторитетные медицинские международные организации и политика, проводимая экономически развитыми странами....

05.02.2018 Кардіологія Нове в застосуванні торасеміду в лікуванні гострої та хронічної серцевої недостатності

Торасемід – сучасний петльовий діуретик, головними сферами застосування якого є артеріальна гіпертензія та серцева недостатність (СН). Порівняно з іншими препаратами групи, зокрема з фуросемідом, торасемід має важливі фармакокінетичні та фармакодинамічні переваги (краща біодступність, триваліша дія, антиальдостероновий та антифібротичний ефекти тощо). У багатьох дослідженнях було продемонстровано, що призначення торасеміду замість фуросеміду може підвищувати виживаність і зменшувати потребу в госпіталізації в пацієнтів із СН. ...

05.02.2018 Кардіологія Фармакологическая цитопротекция в условиях гипоксии

Цереброваскулярная патология (ЦВП) и нарушения мозгового кровообращения – основные причины заболеваемости и смертности в развитых странах. Проблема ЦВП актуальна и для Украины. Так, в нашей стране смертность по причине данного патологического состояния в 2015 г. составила 186,8 случая на 100 тыс. населения [7]. Качественная медицинская помощь таким пациентам (с острыми и с хроническими нарушениями мозгового кровообращения – ХНМК) должна быть основана на эффективной фармакотерапии....