0 %

Пацієнторієнтований підхід як традиція: 10-та річниця соціальної акції «Зупинимо інсульт разом»

21.12.2017

Наприкінці жовтня – на початку листопада японська фармацевтична компанія ­«Такеда» вдесяте провела соціальну акцію «Зупинимо інсульт разом». Цього року жителі 6 міст України мали можливість визначити власний ризик розвитку інсульту: безкоштовно всім бажаючим вимірювали рівень глюкози в крові, артеріальний тиск, визначали наявність надлишкової ваги, а також оцінювали інші фактори ризику, після чого лікарі надавали консультацію.

Інсульт є однією з найактуальніших медичних проблем в Україні.

Щогодини інсульт трапляється в 11 українців, приблизно в 3 випадках із 9 він призводить до смерті [1].

У середньому протягом 5 років після інсульту виживає не більше 55% хворих.

«Рівень захворюваності на інсульт в Україні є одним з найвищих в Європі і становить близько 100 тис. випадків на рік.

Смертність наших співгромадян від інсульту, на жаль, також перевищує відповідний середній показник у європейських країнах.

Така статистика свідчить про те, що інсульт – актуальна медична проблема, а соціальний проект «Зупинимо інсульт разом» – важлива й необхідна ініціатива для українців», – прокоментував Олександр Марков, директор з медичних та регуляторних питань, «Такеда» в Україні.

 

Турбуючись про якість життя та стан здоров’я пацієнтів, «Такеда» як компанія з високим рівнем соціальної відповідальності, вже 10 років поспіль реалізує проект «Зупинимо інсульт разом».

Його метою є підвищення обізнаності українців щодо інсульту та визначення в них персонального ризику розвитку цього захворювання.

У ході проведення соціальної акції в Одесі, Харкові, Тернополі, Полтаві, Сєвєродонецьку та Краматорську кваліфікованим фахівцям вдалось обстежити більш ніж 700 пересічних українців, а також провести опитування понад 1600 людей.

 

Аналіз отриманих даних показав наступні результати:

  • у кожного другого обстеженого визначався підвищений артеріальний тиск;
  • кожен четвертий опитаний не знав, що таке інсульт та які фактори підвищують ризик його розвитку;
  • майже в половини опитаних найближчі родичі стикалися з проблемою інсульту.

Попередити інсульт легше, ніж долати його наслідки.

Компанія ­«Такеда Україна» завдяки соціальному проекту «Зупинимо інсульт разом» привертає увагу громадськості до проблеми інсульту, підвищує рівень обізнаності населення щодо факторів ризику та першочергових дій, які можуть допомогти людині, в якої щойно стався інсульт.

Література
1. Статистика МОЗ України 2015. Міщенко Т. С. Сьомий науково-освітній форум «Академія інсульту», Київ, 9-10.11.2017.
2. Базеко Н. П., Алексеєнко Ю. В. Инсульт: программа возврата к активной жизни, 2004.
3. The Burden of Stroke in Europe [електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.stroke.org.uk/sites/default/file /theburdenofstrokeineuropereport.pdf

UA/TAK/1217/0049

Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 23 (420), грудень 2017 р.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Кардіологія

16.01.2018 Кардіологія Случай необычного роста злокачественной опухоли левого предсердия

В литературе злокачественные опухоли сердца подразделяют на первичные (изначально поражающие структуры сердца) и вторичные (метастатические) новообразования [2, 4-9]. ...

16.01.2018 Кардіологія Что следует предусмотреть, назначая антиаритмическую терапию пациентам со сложными желудочковыми нарушениями ритма сердца?

На XVIII Национальном конгрессе кардиологов Украины (20-22 сентября, г. Киев) внимание участников привлек мастер-класс по ведению пациентов с желудочковыми аритмиями, который провели ведущие специалисты ГУ «ННЦ «Институт кардиологии им. Н.Д. Стражеско» НАМН Украины» – ведущий научный сотрудник отдела реанимации и интенсивной терапии, доктор медицинских наук, профессор Олег Игоревич Иркин и старший научный сотрудник отдела нарушений ритма и проводимости сердца, кандидат медицинских наук Елена Николаевна Романова....

16.01.2018 Кардіологія Належна практика реваскуляризації міокарда в пацієнтів із гострим коронарним синдромом

Критерії Американської колегії кардіологів / Американської асоціації торакальних хірургів / Американської асоціації серця / Американської асоціації спеціалістів з ехокардіографії / Американської асоціації спеціалістів з ядерної кардіології / Товариства спеціалістів із серцево-судинної ангіографії та втручань / Товариства спеціалістів із серцево-судинної комп’ютерної томографії / Товариства торакальних хірургів (2016)*...

16.01.2018 Кардіологія Фиксированная комбинация бисопролола и амлодипина при артериальной гипертензии: результаты когортного исследования с участием более 10 тысяч пациентов

Комбинация препарата из группы бета-блокаторов, например бисопролола, с представителем блокаторов кальциевых каналов, например амлодипином, является эффективным вариантом терапии пациентов с высоким артериальным давлением (АД) (V. Barrios, 2009), который неоднократно упоминается в международных клинических руководствах. Однако назначение данных препаратов по отдельности представляет собой проблему в отношении приверженности пациентов к лечению, что ставит под угрозу желаемый ответ на лечение (R. Dusing, 2010). ...