0 %

Шкала коми FOUR

19.01.2018

Оцінювання порушень свідомості в умовах відділень реанімації та інтенсивної терапії, особливо в інтубованих хворих, становить складну задачу з високою часткою суб’єктивізму. 2005 року E.F. Wijdicks із колегами з клініки Мейо (США) запропонували нову шкалу оцінки свідомості FOUR (Full Outline of UnResponsiveness), при створенні котрої враховано деякі недоліки широко застосовуваної шкали ком Глазго (ШКГ).

Хоча за шкалою FOUR проводиться оцінка лише чотирьох груп ознак, вона дає більше важливої інформації, що не охоплюється ШКГ. Наприклад, про рефлекси стовбура мозку, окорухові реакції, моторні відповіді та патерни дихання. На відміну від ШКГ, усі компоненти шкали FOUR можна виконати й оцінити навіть у інтубованого пацієнта. Провести оцінювання може лікар або медсестра без попередньої підготовки з нейрореанімації. Шкала FOUR успішно валідизована й показала себе як надійний прогностичний інструмент у критично хворих пацієнтів (Mayo Clin. Proc. 2009; 84 (8): 694-701).

Критерії оцінювання за шкалою FOUR

Відповідь очей

E4 – очі відкриті, відслідковування чи моргання за командою;

Е3 – очі відкриті, але немає довільного відслідковування;

Е2 – очі закриті, але відкриваються на гучний звук;

Е1 – очі закриті, але відкриваються у відповідь на біль;

Е0 – очі залишаються закритими навіть під час больової стимуляції.

Рухова відповідь

М4 – хворий виконує команди (знаки пальцями «добре», «мир», стискання в кулак);

М3 – хворий локалізує біль рукою у відповідь на больову стимуляцію, натискання на скронево-нижньощелепний суглоб або місце виходу надбровного нерва;

М2 – згинальна відповідь на біль;

М1 – розгинальна відповідь на біль;

М0 – немає рухової відповіді на біль або генералізований міоклонічний статус.

Рефлекси стовбура мозку

В4 – зіничний та рогівковий рефлекси збережені;

В3 – одна зіниця розширена й не реагує на світло;

В2 – зіничний АБО рогівковий рефлекси відсутні;

В1 – зіничний ТА рогівковий рефлекси відсутні;

В0 – відсутні зіничний, рогівковий та кашльовий рефлекси.

Дихальний патерн

R4 – не інтубований, регулярне дихання;

R3 – не інтубований, дихання Чейна – Стокса;

R2 – не інтубований, нерегулярне дихання;

R1 – дихання не збігається з ритмом штучної вентиляції;

R0 – дихання синхронне з ритмом штучної вентиляції чи апное.

Кожен із компонентів інтерпретується окремо та надає певну інформацію про стан пацієнта. Наприклад, компонент Е дає змогу диференціювати вегетативний статус (Е3) від синдрому «замкнутої людини» (Е4, свідомість ясна). Моторний компонент (М) дає змогу ідентифікувати ознаки декортикації (М2) або тяжку церебральну дисфункцію (М0 – епілептичний статус). Стовбуровий компонент В оцінює рефлекси, які замикаються на рівнях мосту, середнього мозку та довгастого мозку в різних комбінаціях. Дихання типу Чейна – Стокса (R3) або нерегулярне дихання (R2) можуть вказувати на порушення респіраторного контролю з боку обох гемісфер мозку чи стовбура. У пацієнтів на ШВЛ оцінюється спротив ритму вентиляції.

Тематичний номер «Неврологія, Психіатрія, Психотерапія» № 4 (43), грудень 2017 р.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Неврологія

09.01.2019 Неврологія Современный взгляд на вертебро-базилярную болезнь

На вопросы о современном взгляде на вертебро-базилярную болезнь (ВББ) отвечает член-корреспондент НАМН Украины, заведующая кафедрой нервных болезней и нейрохирургии ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», доктор медицинских наук, профессор Людмила Антоновна Дзяк....

29.12.2018 Неврологія Полимодальные эффекты Актовегина у пациентов с высоким уровнем коморбидности

Проблема коморбидности кардио- и цереброваскулярных заболеваний (ЦВЗ), а также обусловленной этим полипрагмазии крайне актуальна в Украине. Хроническая гипоперфузия головного мозга из-за снижения сердечного выброса при сердечно-сосудистых заболеваниях ведет к развитию когнитивных нарушений, что делает необходимым назначение антигипоксантов. Препарат ­Актовегин, обладающий нейропротекторными, метаболическими и микроциркуляторными эффектами, улучшает нарушенные когнитивные функции у пациентов с артериальной гипертензией (АГ) и ишемической болезнью сердца (ИБС), повышает скорость когнитивных реакций у больных энцефалопатией, достоверно улучшает память и концентрацию внимания у лиц с возрастными нарушениями памяти. Результаты рандомизированных плацебо-контролированных исследований подтверждают эффективность и безопасность терапии ­Актовегином у пациентов с диабетической полинейропатией (ДПНП)....

29.12.2018 Неврологія Нейропротекторная терапия острых неврологических состояний: «интуитивный» метод лечения или научно обоснованный подход?

В последние годы нейропротекторная терапия все шире применяется не только в лечении хронических заболеваний нервной системы, но и при острых состояниях, что обусловлено получением многочисленных доказательств о целесообразности такого подхода. Мы попросили одних из ведущих украинских специалистов прокомментировать возможности применения нейропротекторной терапии при инсультах и черепно-мозговых травмах (ЧМТ) в свете последних данных доказательной медицины....

29.12.2018 Неврологія Біль у спині та м’язовий спазм: що треба знати неврологу?

Біль у спині – ​одна з найпоширеніших і найдорожчих проблем західного суспільства [1, 2]. Незважаючи на численні дослідження та зусилля науковців, причини дорсалгій досі залишаються контроверсійними, а лікування – ​часто незадовільним. Біль у спині є складним феноменом, істинні причини якого найчастіше залишаються нез’ясованими. Загальновизнаною є мультифакторіальна природа болю, що стосується не лише етіології, а й перебігу, хронізації та відповіді на лікування....