Постинсультный пациент в практике семейного врача: как замедлить развитие деменции?

19.06.2015

Доля сердечно-сосудистых заболеваний в общей структуре летальности в Украине составляет 66,5%, обеспечивая указанной патологии ведущее место среди причин смерти. При этом по показателю распространенности в мире и в Украине лидируют артериальная гипертензия (АГ), ишемическая болезнь сердца (ИБС) и сахарный диабет (СД). Так, количество пациентов с АГ в Украине составляет приблизительно 12 млн, больных ИБС – более 9 млн, пациентов с установленным диагнозом СД – около 2 млн (у 95% больных имеет место СД 2 типа); при этом, если учесть лиц с нарушениями углеводного обмена (гипергликемией натощак, постпрандиальной гипергликемией, нарушением толерантности к углеводам), составляющих группу так называемого предиабета, эта цифра может увеличиться в 3*5 раз (В.Н. Коваленко, В.М. Корнацкий, 2014).

Полная версия статьи в формате PDF.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Неврологія

14.07.2020 Неврологія Астенія – ​супутниця нервових розладів у коморбідних пацієнтів

Актуальність вивчення проблеми астенічних розладів визначається передусім їхньою значною поширеністю. Астенічні порушення зазвичай зустрічаються при більшості соматичних і психосоматичних захворювань. Удосконалення методів терапії астенічних розладів дозволить підвищити комплаєнтність лікування та якість життя пацієнтів, а також скоротити терміни реабілітації....

14.07.2020 Неврологія Найголовніше про розсіяний склероз

Метою масштабного II Регіонального конгресу «Controversies in neurology» («Дебати в неврології»), акредитованого Європейською радою з акредитації безперервної медичної освіти (EACCME), який відбувся наприкінці 2019 року в Києві, стало впровад­жен­ня найбільш релевантних клінічних даних та найновішої наукової інформації, що має допомогти лікарям у щоденній практиці піклування про пацієнтів. ...

13.07.2020 Інфекційні захворювання Неврологія COVID‑19 та психічне здоров’я: можливості допомоги

На початку червня 2020 року відбулася науково-практична онлайн-конференція «Оптимізація психофармакологічних підходів до лікування психічних та поведінкових розладів». Організаторами заходу виступили ГО «Асоціація неврологів, психіатрів та наркологів України» та ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України». Представляємо до вашої уваги огляд основних доповідей вебінару....

13.07.2020 Неврологія Епілепсія в осіб похилого віку та лікування епілепсії після хірургічних втручань

У квітні 2020 р. ГО «Українська протиепілептична ліга», ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України» та Благодійний фонд розвитку інновацій медицини «РІМОН» провели вебінари на теми «Лікування епілепсії після хірургічних втручань» та «Епілепсія у людей похилого віку». Представляємо до вашої уваги огляд доповідей, що лунали у межах цих заходів....