0 %

Лечение гемофилии В: фокус на рекомбинантный фактор IX

03.11.2015

Гемофилия В – рецессивное сцепленное с Х-хромосомой расстройство коагуляции, приводящее к дефициту функционального фактора IX (FIX), одной из сериновых протеаз внутреннего пути коагуляционного каскада вторичного гемостаза. FIX синтезируется в виде одиночной полипептидной цепи, которая подвергается глубоким посттрансляционным модификациям, включая расщепление сигнального белка, образование дисульфидной связи, гликозилирование, витамин K-зависимое гамма-карбоксилирование остатков глутаминовой кислоты в NH2-терминальном регионе, бета-гидроксилирование и расщепление полипептида.

Полная версия статьи в формате PDF.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Терапія та сімейна медицина

14.06.2019 Терапія та сімейна медицина Неповторимые портреты

Анатолий Пелещук и Дмитрий Чеботарев, Николай Амосов и Виктор Карпенко, Василий Братусь и Надежда Пучковская, Александр Грандо и Ирина Следзевская – вот некоторые герои первого раздела книги «Далекое и близкое»....

12.06.2019 Терапія та сімейна медицина Серцево-легенева реанімація (продовження)

Реанімація (від лат. апimatio – ​оживлення) – ​це відновлення різко порушених або втрачених життєво важливих функцій організму. Проводиться при клінічній смерті (у перші 4-6 хв з моменту зупинки дихання і кровообігу; пізніше виникають незворотні зміни в центральній нервовій системі і настає біологічна смерть)....

12.06.2019 Неврологія Терапія та сімейна медицина Неврологічні розлади: проблема коморбідності

28-29 березня у м. Києві відбувся XII Національний конгрес з міжнародною участю «Людина та ліки – Україна». Насичена програма заходу охопила актуальні питання багатьох дисциплін, у тому числі було заслухано доповіді, присвячені неврологічним захворюванням....

11.06.2019 Інфекційні захворювання Терапія та сімейна медицина Лікар сімейної медицини у боротьбі з інфекційними захворюваннями

Сьогодні інфекційні захворювання є не тільки причиною незадовільного стану здоров’я населення, а й важливою соціально-економічною проблемою людства. Лікарі первинної ланки надання медичної допомоги першими контактують із потенційним носієм збудника та вирішують подальшу тактику його лікування....