0 %

Алергія та імунологія

30.10.2017 Алергія та імунологія Нове слово в антигістамінній терапії алергічних захворювань

Ні для кого не секрет, що алергічні захворювання – одна з найпоширеніших патологій сучасності. Проте лікарів та науковців усього світу непокоїть не лише високий рівень поширеності алергічних захворювань, а й темпи зростання цієї патології. Результати відомого дослідження GA2LEN свідчать про те, що наразі кожна третя дитина на планеті має те чи інше алергічне захворювання. ...

30.10.2017 Алергія та імунологія Левоцетиризин в клинической практике врача-аллерголога

Левоцетиризин является эффективным блокатором Н1-рецепторов гистамина в комплексном лечении больных различными аллергическими заболеваниями. В статье приведены литературные данные о кли нической эффективности и безопасности применения левоцетиризина в лечении таких аллергических заболеваний, как аллергический ринит, бронхиальная астма, аллергодерматозы. Также приведены данные собственных наблюдений....

13.10.2017 Алергія та імунологія Аллергический ринит: мнение эксперта

Весна – прекрасное время года, время, когда природа расцветает, картина за окном меняет краски, а световой день увеличивается с каждым новым днем. Однако для многих людей период цветения является настоящим испытанием на прочность, ведь сезонный аллергический ринит (АР) – крайне распространенное заболевание в наших широтах. Учитывая сезонную актуальность проблемы, мы решили обсудить современные методы диагностики, лечения и профилактики АР с заведующим кафедрой оториноларингологии Одесского национального медицинского университета, доктором медицинских наук, профессором Сергеем Михайловичем Пухликом....

13.10.2017 Алергія та імунологія Пульмонологія та оториноларингологія Алгоритм клінічної діагностики та фармакотерапії. Помилки в діагностиці алергічного риніту

Діагностика алергічного риніту (АР) – річ непроста. Це пов’язано насамперед із маскуванням АР під запальні захворювання ЛОР-органів, найчастіше – гострий риносинусит (ГРС). У диференційній діагностиці ГРС і АР практикуючому лікарю слід керуватися положеннями Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Гострий риносинусит у дорослих та дітей», що допоможе йому запобігти помилкам у повсякденній практиці, встановити правильний діагноз, а відтак – зменшити витрати пацієнта на лікування. ...

12.10.2017 Алергія та імунологія Алгоритмы оказания помощи при острых аллергических состояниях: анафилаксия

Анафилаксия – это тяжелая, угрожающая жизни генерализованная или системная реакция гиперчувствительности, которая характеризуется быстрым началом и сопровождается опасными для жизни нарушениями дыхания и кровообращения. Как правило, проявления анафилаксии находят отражение на коже и слизистых оболочках. Именно по этой причине анафилаксия является не только проблемой аллергологов или врачей-интернистов, но и дерматологов. ...

12.10.2017 Алергія та імунологія Алергічний риніт: можливості сучасної патогенетичної терапії

Алергічний риніт (АР) – захворювання, питання про яке останні роки не оминає жодна науково-практична конференція терапевтичної, педіатричної, оториноларингологічної чи імунологічної тематики, адже його поширеність невпинно зростає, незважаючи на постійне вдосконалення методів діагностики та лікування. ...

12.10.2017 Алергія та імунологія Сучасні методи терапії алергічних захворювань глоткового мигдалика

Незважаючи на доволі широку поширеність такого захворювання, як аденоїдит, питання про оперативне й консервативне лікування цієї хвороби на вітчизняних науково-практичних конференціях обговорюється нечасто. Ще рідше розглядається проблема алергічних аденоїдитів....

12.10.2017 Алергія та імунологія Пульмонологія та оториноларингологія Алергологія та оториноларингологія: є контакт?

У наш час слово «алергія» ми дедалі частіше чуємо з вуст лікарів та пацієнтів. Тим часом ситуацію з діагностикою алергічних захворювань в Україні можна описати виразом «Невідоме породжує оману». Багато хто з лікарів схильні перебільшувати значення алергії, пояснюючи її проявами будь-яку хворобу, етіологія якої викликає запитання. Інші просто закривають очі на цю проблему, що, на жаль, у підсумку призводить до пізньої діагностики захворювання і неадекватного менеджменту пацієнтів....

12.10.2017 Алергія та імунологія Aлергія на алкогольні напої: клініка, діагностика, лікування

Шкідливий вплив алкоголю на організм людини, особливо у разі його частого й надмірного вживання, добре відображений у літературі. Так, відомо про здатність алкоголю викликати залежність, про його мутагенні властивості, загрозу для потомства, негативний вплив на обмін речовин в організмі, різноманітні органи людини, зокрема на центральну нервову, імунну, серцево-судинну, кровотворну, дихальну, гепатобіліарну, сечовидільну, ендокринну системи, шлунково-кишковий тракт, шкіру та м’язи тощо (рис. 1)....

11.10.2017 Алергія та імунологія Исследование эффективности сублингвальной иммунотерапии у пациентов со среднетяжелым и тяжелым течением САР

Согласно результатам недавних исследований, сублингвальная иммунотерапия (СЛИТ) и подкожная иммунотерапия (ПКИТ) являются эффективными методами лечения сезонного аллергического ринита (САР). Было показано, что 3-летний курс лечения данными методами значимо ослабляет симптомы аллергического ринита на протяжении как минимум 2 лет после прекращения терапии....

11.10.2017 Алергія та імунологія Эффективность ингибирования тирозинкиназных рецепторов у пациентов с тяжелой рефрактерной астмой

Тучные клетки нередко обнаруживаются в дыхательных путях пациентов с тяжелой БА, несмотря на лечение глюкокортикоидами. Присутствие данных клеток свидетельствует о плохом контроле над заболеванием и, как следствие, низком качестве жизни. Взаимодействие фактора стволовых клеток и рецепторной тирозинкиназы (KIT, c-kit) тучных клеток играет центральную роль в развитии и выживании последних....

11.10.2017 Алергія та імунологія Исследование влияния сверхтонкой овечьей шерсти на течение детской экземы: результаты перекрестного рандомизированного испытания DESSINE

Распространено мнение о том, что шерстяная одежда является раздражителем, которого следует избегать лицам с АД. Однако результаты недавних исследований подтвердили хорошую переносимость и некоторую эффективность одежды из тонкой овечьей шерсти в отношении уменьшения тяжести течения экземы у взрослых пациентов....