0 %

Гастроентерологія

03.12.2018 Гастроентерологія Правильне харчування та стан кишкового мікробіому як критично важливі фактори збереження здоров’я людини

17-18 травня 2018 року за підтримки Міністерства охорони здоров’я України, Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Асоціації дієтологів України та групи компаній «МедЕксперт» в м. Києві відбулась ХІ науково-практична конференція «Сучасні аспекти раціонального харчування», в рамках якої провідні фахівці висвітлили нові світові тенденції у сфері дієтології та основні уявлення про сучасну концепцію здорового харчування....

03.12.2018 Гастроентерологія Лактімак форте: надійна профілактика дисбіозу у хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції

Гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ), за даними багатьох фахівців, посідають провідне місце у структурі інфекційних хвороб і становлять 80-90% усієї захворюваності. У період епідемії хворіє від 5 до 20% населення. В Україні щорічно реєструють приблизно 10-15 млн хворих на гострі респіраторні інфекції, у тому числі грип [1]....

03.12.2018 Гастроентерологія Гепатопротектори: вплив на мітохондріальний оксидативний стрес

У структурі причин фіброзу печінки останнім часом істотно збільшилась частка неалкогольного стеатогепатиту (НАСГ), зумовленого неалкогольною жировою хворобою печінки (НАЖХП) [24, 31]. Встановлено, що НАЖХП зустрічається у 80% пацієнтів з ожирінням (ІМТ >30 кг/м2) [15], проте НАЖХП та НАСГ можуть спостерігатись і у пацієнтів із надлишковою масою тіла (ІМТ >25 кг/м2) [17]. НАСГ – ​одна з найбільш важливих проблем охорони здоров’я у світі у зв’язку з тим, що захворювання може спричинити цироз та гепатокарциному [24]. ...

03.12.2018 Гастроентерологія Біліарний сладж та жовчнокам’яна хвороба: актуальні науково-практичні аспекти

Лікарі різних спеціальностей у своїй практичній діяльності часто стикаються з такими патологічними станами, які за певних умов можуть трансформуватись у серйозні захворювання. До них належить біліарний сладж, який слід розглядати як ранній прояв жовчнокам’яної хвороби (ЖКХ). Метаболічні порушення, зміни ­фізико-хімічних властивостей жовчі, підвищення її літогенності та зниження скорочувальної функції жовчного міхура передують літогенезу. Тому терапевтичний вплив на ці патогенетичні механізми дозволяє запобігти розвитку ЖКХ. Це вкрай важливо, адже стандартом лікування захворювання є холецистектомія – ​оперативне втручання, яке за частотою виконання поступається лише апендектомії. ...

03.12.2018 Гастроентерологія Вирусные гепатиты: что нового?

Ежегодно 28 июля под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проводится Всемирный день борьбы с гепатитом. Основной целью мероприятия является информирование населения об угрозе, которую представляет это заболевание. Вирусные гепатиты В и С – ​это патологические состояния, ассоциированные с серьезным ухудшением состояния здоровья. Хроническая форма гепатита зарегистрирована приблизительно у 325 млн человек во всем мире [23]. Именно гепатит является основной причиной развития злокачественных новообразований печени, приводя к 1,34 млн летальных исходов в год [23]. ...

03.12.2018 Гастроентерологія Сучасні досягнення у лікуванні пухлин шлунково-кишкового тракту

У м. Києві 20-21 вересня відбувся захід, на який довго очікувала вітчизняна медична спільнота, – ​міжнародна науково-практична конференція «Сучасні досягнення у лікуванні пухлин ­шлунково-кишкового тракту». Ця масштабна подія об’єднала провідних експертів, фахівців та науковців у галузі онкології з США, Європи, Азії та України. Спеціалісти з усього світу зібралися задля того, щоб поділитися з колегами прогресивним науковим та практичним досвідом....

03.12.2018 Гастроентерологія Метаанализ эффективности и безопасности пантопразола в лечении и облегчении симптомов у пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью – ​PAN-STAR

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) – ​распространенное заболевание, в основе развития которого лежит гастроэзофагеальный рефлюкс, обусловливающий появление дискомфортных симптомов или осложнений. В соответствии с определением, приведенным в Монреальском консенсусе, диагноз ГЭРБ устанавливается при наличии характерных пищеводных и внепищеводных симптомов, которые пациент расценивает как дискомфортные (независимо от их продолжительности) [1]. Распространенность заболевания в индустриально развитых странах мира составляет около 20%....

03.12.2018 Гастроентерологія Новости мировой гепатологии-2018

Весной в Париже на базе выставочного центра Porte de Versailles проходили Международный гепатологический конгресс и 53-е заседание Европейской ассоциации по исследованию печени (EASL). В работе конгресса приняли участие 9848 делегатов из 119 стран мира. Из Украины на конгресс прибыло 19 представителей медицинских вузов, академий последипломного образования, научно-исследовательских институтов, учреждений практического здравоохранения. Из 2867 заявленных докладов научным комитетом конгресса было отобрано 1732, из них 177 устных и 1455 постерных. Особого внимания, по нашему мнению, заслуживают доклады, краткое содержание которых приведено ниже....

30.11.2018 Гастроентерологія Эффективность глицирризина в лечении заболеваний печени

Несмотря на стремительное развитие гепатологии и достижения последних лет, прежде всего в лечении хронического вирусного гепатита С (ХВГС), значимость гепатопротекторной терапии нисколько не уменьшилась. Связано это, главным образом, с тем, что излечение от вирусного гепатита отнюдь не означает устранение рисков, ассоциированных с наличием у части больных фиброза и цирроза печени (ЦП) тяжелой степени или сопутствующей жировой болезни печени. ...

30.11.2018 Гастроентерологія Практическая гастроэнтерология сегодня: тренды и перспективы

27-28 сентября этого года в г. Днепр состоялась научно-практическая конференция с международным участием «Х Украинская гастроэнтерологическая неделя». Двухдневная научная программа включила в себя доклады ведущих украинских экспертов и мастер-классы европейских ученых. ...

30.11.2018 Гастроентерологія Современные тенденции в лечении гастроэзофагеальной рефлюксной болезни

Согласно определению, приведенному в руководстве Американской коллегии гастроэнтерологов (ACG), гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) представляет собой «симптомы или осложнения, возникающие в результате рефлюкса желудочного содержимого в пищевод или за его пределы – ​в ротовую полость (включая гортань) или легкие» [1]. ...

30.11.2018 Гастроентерологія Нові досягнення у вивченні інфекції Helicobacter pylori: від фундаментальних наукових досліджень до клінічної практики

14-15 вересня 2018 р. в м. Каунас (Литва) пройшла XXXI Міжнародна робоча нарада Європейської групи з вивчення інфекції Helicobacter pylori і мікробіоти (European Helicobacter and Microbiota Study Group, EHMSG). Експерти обмінялися думками про сучасний стан епідеміології, діагностики та патогенезу захворювань, спричинених Helicobacter pylori, та клінічне значення дисбактеріозу, що зумовлений наявністю цієї інфекції. ...