0 %

Хірургія, ортопедія та анестезіологія

12.06.2018 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Эндоскопическая микродискэктомия – инновация в хирургическом лечении межпозвоночных грыж

Боль в поясничном отделе позвоночника может быть вызвана множеством причин, одной из которых является грыжа межпозвоночного диска. Люди часто предполагают, что боли в пояснице вызваны именно грыжей диска, однако это не совсем так. Что же такое грыжа межпозвоночного диска и каковы современные подходы к ее лечению? ...

12.06.2018 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Х Британсько-український симпозіум –  ​передовий досвід анестезіологічного забезпечення хворих

20-23 квітня у м. Києві відбувся Х Британсько-український симпозіум «Фокус на ефективності й комфорті», присвячений 100-річчю заснування Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика....

12.06.2018 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Нові методи лікування сепсису

15-16 лютого на базі Тернопільського державного медичного університету ім. І. Горбачевського відбулася IV Науково-практична конференція з міжнародною участю «Галицькі анестезіологічні читання: актуальні питання анестезіології та інтенсивної терапії». ...

12.06.2018 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Оксазолідинони – альтернатива глікопептидам у лікуванні грампозитивної хірургічної інфекції, спричиненої метицилінрезистентним золотистим стафілококом

У 1978 році групою дослідників компанії DuPont вперше були синтезовані оксазолідинони, а в 1987-му відкриті їхні антибактеріальні властивості. Фармацевтична компанія Upjohn 1993 року закупила у фірми DuPont лінезолід, після чого розпочалися клінічні дослідження, на основі яких у квітні 2000 року Управління з контролю якості харчових продуктів і лікарських препаратів США (FDA) зареєструвало препарат лінезолід....

12.06.2018 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Інноваційні технології хірургічного лікування гострих шлунково-кишкових кровотеч

18-21 квітня у Києві відбувся ювілейний Х Британсько-української симпозіум з анестезіології та інтенсивної терапії «Фокус на ефективності й комфорті», на якому були представлені доповіді провідних фахівців інтенсивної терапії як вітчизняного, так і міжнародного рівня. ...

12.06.2018 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Консервативне лікування хронічних захворювань вен із позицій доказової медицини

Ми завершуємо ознайомлювати наших читачів із доповідями учасників Міжнародної зустрічі флебологів – ​медичного форуму світового рівня, який відбувся 2-3 червня 2017 року в Києві в рамках масштабного проекту компанії «Серв’є» – ​«Серв’є в Україні: партнерство заради майбутнього» (початок див. «Хірургія, ортопедія, травматологія», № 3, 2017 р.; № 1, 2018 р.)....

12.06.2018 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Сочетание дупликатурной кисты желудка и эктопии поджелудочной железы: трудности предоперационной диагностики и необходимость хирургического лечения врожденных аномалий развития

Удвоение пищеварительного тракта является крайне редкой врожденной аномалией, возникающей в любой части желудочно-кишечного тракта, наблюдаемое в 1 случае на 100 тыс новорожденных. ...

12.06.2018 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Послеоперационная опиоидная гипералгезия: эффективные пути профилактики

18-21 апреля в Киеве состоялся юбилейный Х Британско-украинский симпозиум по анестезиологии и интенсивной терапии «Фокус на эффективности и комфорте». Традиционно в этом научном форуме приняли участие ведущие лекторы и врачи-консультанты из Украины, Великобритании и ряда других стран. ...

12.06.2018 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Знеболювальний та опіоїдзберігаючий ефект парекоксибу після великих абдомінальних втручань

У багатьох дослідженнях парекоксиб продемонстрував виражений знеболювальний ефект після різноманітних оперативних втручань, зокрема міні-інвазивних операцій на шлунково-кишковому тракті (ШКТ). ...

12.06.2018 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Роль гіпофосфатемії у критично хворих пацієнтів

Електролітні розлади часто виникають у пацієнтів у критичному стані протягом терміну їх перебування у відділеннях інтенсивної терапії (ВІТ). Тому визначення рівня електролітів у пацієнтів ВІТ із наступною їх корекцією є загальноприйнятою практикою....

12.06.2018 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Антибиотикотерапия при нозокомиальном перитоните: микробиота, выбор схемы и длительность лечения

Интраабдоминальные инфекции (ИАИ) являются основной причиной послеоперационной заболеваемости и госпитализации в отделения интенсивной терапии после абдоминальных хирургических вмешательств....

12.06.2018 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Сучасні підходи до лікування післяопераційного больового синдрому

Гострий післяопераційний біль (ПОБ) дотепер залишається невирішеною проблемою навіть для систем охорони здоров’я країн із високим рівнем економічного розвитку. Так, за даними епідеміологічних досліджень у США, адекватний контроль ПОБ досягається менш ніж у 30% пацієнтів. ...