0 %

Онкологія та гематологія

04.09.2018 Онкологія та гематологія Ефективність і безпечність бозутинібу при хронічному мієлоїдному лейкозі у хронічній фазі у разі резистентності до іматинібу або його непереносимості

Хронічний мієлоїдний лейкоз – ​це мієлопроліферативне захворювання, яке характеризується наявністю у проліферативних клітинах філадельфійської хромосоми. Ця мутація, що виникає внаслідок реципрокної транслокації між ділянками 9 та 22 хромосом, призводить до синтезу химерного онкобілка Bcr-Abl. ...

03.09.2018 Онкологія та гематологія Актуальні питання діагностики та лікування пухлин грудної порожнини

У м. Вінниці 26-27 квітня 2018 року за підтримки департаменту охорони здоров’я Вінницької обласної державної адміністрації, Національного інституту раку, Подільського регіонального центру онкології, ГО «Асоціація онкологів Поділля», Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова відбулася науково-практична конференція «Актуальні питання діагностики та лікування пухлин грудної порожнини». Завдяки міжнародному формату заходу його учасники мали можливість перейняти найбільш прогресивний досвід у вирішенні актуальних питань торакальної онкології. ...

03.09.2018 Онкологія та гематологія Терапія та сімейна медицина Бібліотека онколога

...

03.09.2018 Онкологія та гематологія Иммуноонкология: перспективы лечения немелкоклеточного рака легкого

За последние десятилетия заболеваемость раком легкого значительно возросла. Он также является лидирующей причиной онкологической смертности во всем мире. Поскольку зарекомендовавшие себя ранее методы лечения, в частности химиотерапия, достигли предела эффективности, актуальным является поиск и внедрение более эффективных методов лечения. В связи с этим в ходе научно-практической конференции «Актуальные вопросы диагностики и лечения опухолей грудной полости», которая состоялась 26-27 апреля в г. Виннице, особый интерес вызвали доклады, посвященные аспектам лечения немелкоклеточного рака легкого, иммунотерапии и предиктивным маркерам иммунного ответа. ...

03.09.2018 Онкологія та гематологія ASCO‑2018: нове в лікуванні раку легені

На початку червня у м. Чикаго (штат Іллінойс, США) відбулась одна з найбільших подій у світовій онкології – ​щорічний конгрес Американського товариства клінічної онкології (ASCO Annual Meeting 2018). Тема конгресу цього року – ​«Відкриття відкриттів: розширення досягнень високоточної медицини». У заході взяли участь понад 40 тис. спеціалістів з усього світу, було представлено понад 6 тис. доповідей, відбувалися дискусії, обговорювалися сучасні й інноваційні методи лікування, а також найважливіші відкриття в онкології. На ASCO‑2018 було представлено низку нових досягнень, зокрема нові результати досліджень імунотерапії і таргетної терапії, які змінюють парадигму лікування недрібноклітинного раку легені (НДКРЛ)....

03.09.2018 Онкологія та гематологія Лікування раку молочної залози: основні тенденції та досягнення

Рак молочної залози (РМЗ) залишається однією з найактуальніших і найбільш комплексних проблем у сучасній онкології. Стрімкий розвиток науки та технологій надає нові можливості та змінює підходи до лікування. Саме тому IV Міжнародна українська мамологічна конференція, яка пройшла 22-23 червня у КВЦ «Парковий» (м. Київ), зібрала провідних експертів Європи, Ізраїлю та України для обміну думками та досвідом щодо усіх аспектів лікування РМЗ....

18.07.2018 Онкологія та гематологія Урологія та андрологія Сунитиниб в онкоурологии: аспекты использования в реальной клинической практике

Сунитиниб является стандартом лечения метастатического рака почки (РП) на протяжении 11 лет. Препарат назначают в первой линии терапии, когда пациент не получал ранее медикаментозное лечение по поводу метастатической болезни. Некоторым пациентам сунитиниб назначают в случае прогрессирования на предшествующей иммунотерапии. Несмотря на достаточно большой опыт применения этого препарата, он по-прежнему остается интересным объектом изучения для ученых и исследователей, благодаря чему расширяются показания к применению сунитиниба и модифицируются режимы терапии....

18.07.2018 Онкологія та гематологія Прихована загроза – тромбоцитопенія, індукована хіміотерапією

Проблему тромбоцитопенії в онкології зазвичай пов’язують з онкогематологічними захворюваннями, при яких безпосередньо уражається кістковий мозок. Проте синдром тромбоцитопенії може виникати і у хворих із солідними (негемопоетичними) пухлинами на тлі хіміотерапії....

05.06.2018 Онкологія та гематологія Урологія та андрологія Метастатичний нирковоклітинний рак: особливості другої лінії терапії

Одне з засідань ювілейної науково-практичної конференції «Від урології до онкоурології: досягнення та перспективи», що відбулася 19-20 квітня у м. Києві, було присвячене проблемним питанням нирковоклітинного раку (НКР). Метастатичний НКР (мНКР) характеризується поганим прогнозом, резистентність розвивається майже в усіх пацієнтів, яким призначається лікування інгібіторами тирозинкінази VEGFR, тому важливим є пошук найбільш ефективних опцій як першої, так і другої лінії терапії. Особливостям другої лінії терапії мНКР, останнім дослідженням, а також перспективним напрямам лікування пацієнтів з мНКР була присвячена доповідь кандидата медичних наук Олександра Едуардовича Стаховського (Національний інститут раку, м. Київ). ...

05.06.2018 Онкологія та гематологія Урологія та андрологія Від урології до онкоурології: досягнення та перспективи

19-20 квітня 2018 року у м. Києві відбулась Х ювілейна науково-практична конференція «Від урології до онкоурології: досягнення та перспективи». Цей захід протягом багатьох років є унікальною платформою для популяризації інноваційних ідей, узагальнення наукових досягнень та обміну досвідом між провідними фахівцями в області урології та нефрології з різних регіонів України та їх зарубіжними колегами. ...

05.06.2018 Онкологія та гематологія Урологія та андрологія Перша лінія терапії метастатичного раку нирки

19 квітня в рамках науково-практичної конференції «Від урології до онкоурології: досягнення і перспективи» провідний науковий співробітник відділення пластичної та реконструктивної онкоурології Національного інституту раку, кандидат медичних наук Олег Анатолійович Войленко розповів про можливості першої лінії терапії пацієнтів з метастатичним раком нирки. ...

05.06.2018 Онкологія та гематологія Всесвітній день гемофілії в Україні: право на доступне лікування

Традиційно 17 квітня відзначають день боротьби з гемофілією. Як відомо, гемофілія – ​це спадкове захворювання, пов’язане з порушенням згортання крові. У 2018 році Всесвітній день гемофілії проходить під гаслом «Обмін знаннями робить нас сильнішими!». ...