Вниманию специалистов. Библиотека онколога
Андреева А.Ф. Двадцатилет­ний опыт лечения онкологичес­ких заболеваний методом дие­тотерапии в Государственном научном медико-­инженерном Центре «Натуролог» НАН и МЗ Украины [Препринт] / А.Ф.Андреева, Н.М.Мордовец, Э.В. Литинская; Нац. акад. наук  [...]
Библиотека онколога
Базалицька С.В. Чоловіча неплідність в Україні: особливості пато- і морфогенезу: монографія / С.В. Ба­залицька. – ​Київ: Чет­вер­та хвиля, 2016. – 262 с. У монографії висвітлюються пріоритетні наукові напрями дослідження чоловічої неплідності. Вик [...]
Вниманию  специалистов. Библиотека онколога
Гарднер Д. Базисная и клиническая эндокринология. Книга 2-я: пер. с англ. / Д. Гард­нер, Д. Шобек; под ред. проф. Г.А. Мельниченко. – ​Москва: Бином, 2015. – 696 с.: табл., ил. Это издание – ​одна из самых популярных настольных книг врачей всего м [...]
Вниманию  специалистов. Библиотека онколога
Меланома / под ред. У. Шарф­мана; пер. с англ. А.А. Моисеева [и др.]; под общ. ред. Л.В. Демидова. – ​Москва: Гра­нат, 2015. – 249 с.: ил., табл. – (Успехи современной онкологии). Книга содержит всестороннюю информацию по патофизиологии, эпидемиол [...]
Статья в формате PDF. За роки незалежності у вітчизняній фармацевтичній галузі відбулися суттєві зміни, і стосувалися вони не тільки створення та випробування лікарських засобів (ЛЗ), а і їх виробництва. Якщо на початку 1990-х трансформація галузі [...]
Вниманию специалистов. Библиотека онколога
Актуальні питання нефрології в практиці сімейного лікаря / Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика, Ін-т сі­мейн. медицини; ред.: Ю.В. Во­роненко, О.Г. Шекера, Д.Д. Іванов. – ​К.: Заславський О.Ю., 2015. – 328 с.: табл., іл. – (Сімейна [...]
Вниманию специалистов. Библиотека онкологов
Аймедов К.В. Паліативна та хоспісна допомога: монографія / К.В. Аймедов, О.В. Друзь, О.В. Кривоногова. – Одеса: Астропринт, 2015. – 108 с. Актуальність проблеми паліативної та хоспісної допомоги населенню суттєво зросла у зв’язку із глибокими демо [...]
Библиотека онколога
Апгар Б.С. Клиническая кольпоскопия: практическое руководство / Б.С. Апгар, Г.Л. Броцман, М. Шпицер; пер. с англ. под ред. В.Н. Прилепской, Т.Н. Бебневой. – Москва: Практическая медицина, 2015. – 383 с. Книга, объединяющая в себе руководство и атл [...]