0 %

Педіатрія

19.10.2018 Педіатрія Респіраторно-синцитіальна інфекція у дітей

Респіраторно-синцитіальна інфекція (РСІ) є провідною причиною респіраторних захворювань у ранньому дитячому віці. Щороку через неї виникає 33,8 млн випадків гострої інфекції нижніх дихальних шляхів серед дітей перших п’яти років життя у світі [1]....

19.10.2018 Педіатрія Спрей Орасепт® – надійний помічник педіатра у лікуванні патології ЛОР-органів у дітей

Кожний лікар-клініцист підтвердить, що найчисленнішу категорію педіатричних пацієнтів складають діти із захворюваннями органів дихання. У структурі загальної захворюваності на ураження респіраторного тракту припадає близько 2/3 патології у дітей. ...

18.10.2018 Педіатрія Погляд на лікування алергічного риніту крізь призму сучасних наукових досягнень

Алергія – ​це широке поняття, яке об’єднує безліч клінічних варіацій. І кожен пацієнт, який має підвищену чутливість до того чи іншого алергену, є особливим. Конкретні алергени запускають у хворого каскад патологічних реакцій, які призводять до розвитку різних клінічних форм алергії. ...

18.10.2018 Педіатрія Функциональные нарушения желудочно-кишечного тракта у детей раннего возраста

В настоящее время среди детского населения очень часто выявляют функциональные расстройства органов пищеварения. В частности, по данным многочисленных исследований установлено, что по меньшей мере от 20 до 45% детей имеют хронические симптомы, связанные с нарушением гастродуоденальной функции. ...

18.10.2018 Педіатрія Діагностика медикаментозної алергії у дітей: чому сьогодні це настільки важливо?

Реакції гіперчутливості, що виникають у дітей у відповідь на введення лікарських засобів, – ​клінічна проблема, з якою стикається у своїй практиці кожен педіатр і яка щоразу закономірно викликає у нього обґрунтоване занепокоєння. ...

17.10.2018 Педіатрія Раціональна антибіотикотерапія у дітей із запальними захворюваннями органів дихання: у чому істина

Здоров’я дитячого населення є специфічним індикатором, який чутливо реагує на всі соціальні, екологічні, економічні проблеми в державі. Зростання захворюваності в дитячій популяції є наслідком негативного впливу різних факторів, які не обмежуються якістю медичного обслуговування в країні. ...

17.10.2018 Педіатрія Можливості фітонірингової терапії у стримуванні антибіотикорезистентності

19 вересня 2018 року у рамках XX Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії», добре відомої лікарям як Сідельниковські читання, відбувся круглий стіл, під час якого провідні вітчизняні експерти у галузі педіатрії, дитячої оториноларингології, інфектології та клінічної фармакології детально обговорили теоретичні та практичні аспекти глобальних проблем сучасності – ​раціональної антибіотикотерапії та антибіотикорезистентності....

03.07.2018 Педіатрія Інструментальні методи дослідження в дитячій кардіології: добовий моніторинг артеріального тиску

Нову рубрику «Школа педіатра» ми започаткували для того, щоб надати можливість ­лікарям-практикам поглибити свої знання та удосконалити навички у застосуванні інструментальних методів діагностики. ...

03.07.2018 Педіатрія Ювенільний ідіопатичний артрит

Центральне місце у проблемі ЮІА займають питання лікування, від своєчасності та адекватності якого залежить прогноз захворювання і, напевне, подальша доля дитини. ...

03.07.2018 Педіатрія Зустрічайте новинку: Пробіз kids для малюків

Мікробіом людини протягом останніх десятиліть перебуває у центрі уваги провідних науковців сучасності. Накопичені дані підтверджують безсумнівну важливу роль мікроорганізмів у життєдіяльності людського організму. ...

03.07.2018 Педіатрія Поширеність атипових патогенів у пацієнтів із кашлем та позалікарняною пневмонією: метааналіз

Кашель – одна з найчастіших причин звернення до лікаря. У загальнотерапевтичній практиці кашель у більшості випадків пов’язаний з вірусною інфекцією, проте приблизно 5% пацієнтів із цим симптомом мають позалікарняну пневмонію (ПП). ...

03.07.2018 Педіатрія Сучасні підходи до лікування та профілактики гострих респіраторних інфекцій у дітей

Патологія органів дихання є найбільш актуальною проблемою сучасної педіатрії. У структурі загальної захворюваності у дітей чільні позиції займають ураження дихальної системи. Серед них важливе значення мають гострі респіраторні інфекції (ГРІ), які становлять 90% всієї інфекційної патології дитячого віку. ...