0 %

Педіатрія

31.12.2018 Педіатрія Сучасна стратегія лікування дітей з патологією гепатобіліарної системи

8-9 листопада 2018 р. у м. Львові відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасна педіатрія з позиції доказової медицини». Наукова програма заходу охопила широкий діапазон проблем патології дитячого віку. Зокрема частина доповідей була присвячена захворюванням гепатобіліарної системи, поширеність яких сьогодні у структурі дитячої захворюваності зростає....

31.12.2018 Педіатрія Влияние эверолимуса на клиническое течение почечных ангиомиолипом у детей с комплексом туберозного склероза, получавших лечение по поводу субэпендимальных гигантоклеточных астроцитом

Комплекс туберозного склероза (КТС) – ​аутосомно-доминантное наследственное заболевание, встречающееся с частотой 1 случай на 5800 новорожденных. Согласно экспертным оценкам, КТС имеет место примерно у 1 млн человек в мире [1, 2]. Это генетическое заболевание вызвано мутациями гена TSC1 либо TSC2, которые приводят к аберрантной активации сигнального пути комплекса 1 мишени рапамицина в клетках млекопитающих (mammalian target of the rapamycin complex 1 – ​mTORC1) [3]. ...

31.12.2018 Педіатрія Детская аллергология: что нового?

Детская аллергология на сегодняшний день является одним из наиболее динамично развивающихся направлений клинической педиатрии. Практически ежедневно на веб-сайтах и в зарубежных профильных печатных изданиях появляются новые публикации, посвященные различным аспектам аллергической патологии у детей. В этой рубрике мы представляем вниманию читателей краткую подборку результатов последних исследований, которые будут интересны практикующим педиатрам и детским аллергологам....

31.12.2018 Педіатрія Що робити, коли у дитини не стихає кашель?

Кашель – ​це водночас і захисний рефлекс, і клінічний симптом, який характерний для багатьох захворювань. Найчастіше з ним стикаються лікарі первинної ланки медичної допомоги, особливо педіатри. Через анатомо-фізіологічні особливості респіраторного тракту та імунної системи діти більш схильні до захворювань дихальної системи, які супроводжуються кашлем. Вибір оптимальної тактики лікування дитини з кашлем має ґрунтуватися на аналізі основних характеристик цього симптому, вона має бути спрямована на основні патогенетичні ланки хвороби, а не на усунення симптоматики. ...

31.12.2018 Педіатрія ХІІI Конгрес педіатрів України: потужна наукова платформа для вирішення нагальних проблем вітчизняної педіатрії

9-11 жовтня 2018 року у м. Києві за підтримки Національної академії медичних наук (НАМН) України, Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України, Асоціації педіатрів України, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України» (ІПАГ), Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця відбувся ХІІІ Конгрес педіатрів України «Актуальні проблеми педіатрії»....

31.12.2018 Педіатрія Стримування антибіотикорезистентності: що можна зробити вже сьогодні?

Антибіотикорезистентність – глобальна проблема сучасності, до якої сьогодні прикута увага усієї світової спільноти на рівні очільників провідних держав та авторитетних міжнародних організацій, таких як Організація об’єднаних націй і Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ). З кожним роком патогенні мікроорганізми набувають нових властивостей, що забезпечують їм захист від дії антибіотиків, і це закономірно призводить до зниження їх клінічної та мікробіологічної ефективності. ...

31.12.2018 Педіатрія Острый средний отит у детей: что нового?

Острый средний отит (ОСО) – ​часто развивающееся у детей инфекционное заболевание, при котором свое­временное установление диагноза и назначение адекватного лечения имеет крайне важное значение. Ученые из Канады недавно опубликовали фундаментальный обзор, в котором рассмотрели вопросы эпидемиологии, патофизиологии, клинической картины, диагностики, возможных осложнений ОСО и особенно подробно – ​подходы к лечению. С этой целью они выполнили в базе данных PubMed поиск публикаций с использованием ключевого термина «острый средний отит». ...

31.12.2018 Педіатрія Артралгії у дітей з дисплазіями сполучної тканини: лікування та профілактика

Артралгія (від грец. ἄρθρον – ​суглоб і a′λγος – ​біль) – ​це біль у суглобах. Скарги на біль у суглобах у дітей з дисплазіями сполучної тканини (ДСТ) є однією з найбільш частих причин звернення до лікарів. Артралгії спостерігаються приблизно у третині (32,6%) випадків ДСТ і потребують проведення ретельної диференційної діагностики. Термін «дисплазії сполучної тканини» (від грец. δυσ – ​порушення + πλa′θω – ​розвиток), який увів у науковий обіг у 1942 р. американський патолог П. Клемперер, використовують на позначення великої групи генетично зумовлених захворювань сполучної тканини. ДСТ пов’язані з порушенням синтезу компонентів сполучної тканини, насамперед колагену. ...

31.12.2018 Педіатрія Спадкові орфанні захворювання – ​міждисциплінарні діалоги

1-2 листопада з нагоди 10-річчя Центру орфанних захворювань Національної спеціалізованої дитячої лікарні (НДСЛ) «ОХМАТДИТ» Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України відбулася наукова конференція з міжнародною участю «Спадкові орфанні захворювання – ​міждисциплінарні діалоги». Своїм досвідом діагностики та лікування рідкісних захворювань поділилися колеги з Польщі, Великої Британії, Ізраїлю, Туреччини, які представили цікаві доповіді з унікальними клінічними випадками. ...

31.12.2018 Педіатрія Хвороба Гоше більше не завада для повноцінного життя

1-2 листопада цього року у м. Києві за підтримки Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ» МОЗ України та Всеукраїнської орфанної метаболічної академії відбулася наукова конференція з міжнародною участю «Спадкові орфанні захворювання – ​міждисциплінарні діалоги». У рамках заходу ціла секція була присвячена лізосомальним хворобам накопичення, в тому числі хворобі Гоше. Про цю рідкісну недугу говорили іноземні гості, які представили цікаві доповіді про сучасні підходи до її раннього виявлення та лікування, а українські фахівці обговорили основні аспекти діагностики найпоширенішої лізосомальної хвороби накопичення та поділились успішним досвідом ферментнозамісної терапії (ФЗТ) в Україні....

06.12.2018 Педіатрія Гострі респіраторні інфекції у дітей: коли призначати антибіотик і як його обирати?

Питання раціональної антибіотикотерапії протягом останніх років набуло без перебільшення глобального значення. Жодна науково-практична конференція міжнародного та всеукраїнського рівня, в тому числі і педіатричного спрямування, не обходиться без обговорення проблем, пов’язаних із застосуванням антибіотиків та з антибіотикорезистентністю. ...

24.10.2018 Педіатрія ХХ Сідельниковські читання: ювілейна осінь для педіатрів

Осінній сезон масштабних науково-практичних конференцій розпочався зі справжнього свята для педіатрів – ​ювілейної ХХ Всеукраїнської ­науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії» (Сідельниковських читань)...