Диабет и беременность: что нового в систематических обзорах Кокрановского сотрудничества?
Беременные с сахарным диабетом (СД), будь-то уже имеющийся СД 1 или 2 типа либо гестационный диабет, представляют собой достаточно сложную категорию пациентов, поскольку на врача в этом случае возлагается двойная ответственность – за здоровье само [...]
Статья в формате PDF. Беременные женщины представляют особую категорию пациентов не только для акушеров-гинекологов, но и для врачей общей практики. На сегодняшний день объективной реальностью стало широкое использование лекарственных средств во в [...]
В Україні стартувала національна кампанія «Щаслива вагітність»
6 березня 2017 року з нагоди запуску національної кампанії «Щаслива вагітність» за підтримки Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, Центру громадського здоров’я МОЗ України та Швейцарської Конфедерації проведено зустріч журналістів  [...]
Фемібіон®: раціональна корекція дефіциту  фолієвої та омега‑3-поліненасичених жирних кислот у жіночому організмі для народження здорової дитини
Статья в формате PDF. 10 березня 2017 р. за підтримки ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України» у м. Києві відбулася міждисциплінарна конференція «Зміщення парадигми в питаннях ранньої профілактики вроджених вад розвитку для н [...]
Статья в формате PDF. Взаємозв’язок між прийомом фолієвої кислоти (ФК) перед зачаттям і/або під час вагітності та результатами вагітності був предметом вивчення у численних дослідженнях. Глобальною рекомендацією є призначення ФК у дозі принаймні 0 [...]
Статья в формате PDF. Клиническое руководство Общества акушеров и гинекологов Канады № 324 (май 2015)1 По имеющимся данным, от 4 до 5% детей рождаются с серьезными врожденными аномалиями, при этом у 2-3% из них пороки развития, возможные дефекты и [...]
Виходячи із загального та достатньо абстрактного визначення диспансеризації як профілактичного методу медицини, зрозуміло, що її проведення входить до службових обов’язків усіх медичних працівників амбулаторної ланки системи охорони здоров’я. Залу [...]
Проблема лікування хірургічної інфекції у вагітних усе ще залишається актуальною в сучасній медицині. В усьому світі у загальній популяції вагітних спостерігається зростання частоти інфекційних ускладнень, а в структурі материнської смертності вон [...]
Современные аспекты причинно‑следственной связи развития сердечно-сосудистых заболеваний и беременности
Известно, что заболевания сердечно-сосудистой системы (ССС) являются причиной № 1 смерти женщин, составляя 22,9% в структуре общей смертности. Однако до сих пор только 20% женщин в мире считают, что эта патология и является их главной угрозой. За  [...]
Болезни печени и беременность: клинические рекомендации Американской коллегии гастроэнтерологов
Для гастроэнтеролога консультирование беременных по поводу болезней печени является обычным, однако зачастую сложным процессом. Сложность заключается в принятии клинического решения по поводу лечения с учетом безопасности и для матери, и для плода [...]