Статья в формате PDF. Пембролизумаб одобрен Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (FDA) для лечения взрослых и детей с рефрактерными формами классической лимфомы Ходжкина (ЛХ) или рецидивом заболевания п [...]
Антиоксидантные свойства овощей и фруктов
Овощи и фрукты являются богатым источником биологически активных веществ. Значительная часть этих соединений обладает антиоксидантными эффектами, основанными как на прямых механизмах (ингибирование химических реакций с участием кислорода и азота), [...]
Стаття у форматі PDF. За матеріалами науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні аспекти клінічної неврології» (16-17 березня, м. Яремче, Буковель) Міастенія гравіс (хвороба Ерба-Гольдфлама) – ​аутоімунне захворювання, яке клінічн [...]
Новости аллергологии с ежегодной встречи Американской академии аллергии, астмы и иммунологии
4-7 марта в г. Лос-Анджелесе (США) проходила ежегодная конференция Американской академии аллергии, астмы и иммунологии (American Academy of Allergy, Asthma and Immunology, AAAAI) — один из наиболее масштабных и авторитетных ежегодных форумов в обл [...]
Малі імунодефіцитні хвороби: визначення, класифікація, клінічні прояви, діагностика і лікування
Продовження. Початок у № 17, 18, 23.   Диференційна діагностика Прискіпливий аналіз генеалогічних даних і молекулярно-генетичні дослідження дозволяють провести коректну диференційну діагностику первинних і вторинних імунодефіцитних хвороб люд [...]
Малі імунодефіцитні хвороби: визначення, класифікація, клінічні прояви, діагностика і лікування
Продовження. Початок у № 17, 18.   Причини асимптомного перебігу У разі малих імунодефіцитних хвороб питома вага пацієнтів з безсимптомним/малосимптомним перебігом різниться і здебільшого обернено пропорційна глибині імунної недостатності, що [...]
Малі імунодефіцитні хвороби: визначення, класифікація, клінічні прояви, діагностика і лікування (II частина)
Продовження. Початок у № 17. Епідеміологія Малі імунодефіцитні хвороби є досить поширеними в людській популяції (табл. 2). Незважаючи на певні винятки, можна визначити закономірність: чим менша імунна недостатність лежить в основі імунодефіциту, т [...]
Малі імунодефіцитні хвороби: визначення, класифікація, клінічні прояви, діагностика і лікування
Імунодефіцитною називається хвороба, в основі якої лежить дефіцит або дефект певного чинника або чинників імунної системи людини (К. Дресслер). Термін «імунодефіцит» використовують для визначення виключно лабораторного (молекулярного/клітинного) с [...]
Дефіцит субкласів IgG: клініка, діагностика, лікування
Содержание статьи: Етіологія. Епідеміологія. Класифікація. Клінічні прояви. Клінічний перебіг. Діагностика. Диференційна діагностика. Лікування. >>__Дефіцит субкласів (ДС) IgG – група поширених у популяції імунодефіцитних хвороб, пов’язаних  [...]
Особливості поширення інсектної алергії у Львівській області
Інсектна алергія (ІА) – це алергічні реакції (АР), що виникають у випадку контакту з комахами чи їхніми метаболітами під час ужалення, укусу, а також вдихання або потрапляння до шлунково-кишкового тракту частинок тіла комах тощо. Поширеність ІА, з [...]