Арнольд Кац – наш выдающийся современник
Год назад современная медицина понесла серье­зную утрату в лице выдающегося исследователя в области физиологии сердца и клинической кардиологии: 26 марта 2016 г. в возрасте 83 лет ушел из жизни ­Арнольд Кац – ​почетный профессор медицины и физиоло [...]
Генная терапия сердечной недостаточности:  отдаленная перспектива
С появлением инновационного метода генной терапии открывается перспектива воздействия на тонкие молекулярные механизмы патогенеза сердечной недостаточности (СН), недоступные для медикаментозного лечения. Достижения в области векторных технологий с [...]
Критичний огляд  застосування карведилолу  при ішемічній хворобі серця
Карведилол – β-блокатор (антагоніст β-адренергічних рецепторів) третього покоління із судинорозширювальною дією завдяки антагонізму до α1-адренергічних рецепторів. Окрім антиішемічних ефектів у міокарді, препарат має потужні антиоксидантні й антип [...]
Научные доказательства оптимизации терапии больных c хронической сердечной недостаточностью на фоне ишемической болезни сердца
Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются самой распространенной причиной смерти во всем мире. В 2013 году из 54 млн всех умерших пациенты с ССЗ составили 31,5%. В глобальном масштабе 80% смертей от CCЗ приходится на cтраны со средним и низки [...]
Календар подій
29 квітня – 2 травня, м. Париж, Франція Щорічний конгрес Асоціації серцевої недостатності Європейського товариства кардіологів Інформація: www.escardio.org   26-28 травня, м. Рим, Італія Європейський конгрес із серцево-судинної фармакотерапії [...]
Чи є використання інгібіторів ренін-ангіотензинової системи безпечним та сприятливим щодо прогнозу в пацієнтів зі стенозом аортального клапана?  Систематичний огляд і метааналіз
Дегенеративний стеноз аортального клапана (САК) пов’язують з атеросклеротичним ураженням серця, він є найбільш поширеною формою клапанної патології в західних країнах, особливо серед хворих похилого віку (за даними літератури, близько 2-7%). Захво [...]
Вплив інгібіторів натрійзалежного котранспортера глюкози-2 на ризик розвитку кардіоваскулярних подій і смертність, а також результати щодо їх безпеки у дорослих пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу: систематичний огляд і метааналіз
Обґрунтування. Відомо, що у хворих на цукровий діабет (ЦД) 2 типу інгібітори натрійзалежного котранспортера глюкози‑2 (НЗКГ‑2) знижують рівень цукру в крові, артеріальний тиск і масу тіла, але підвищують рівень холестерину ліпопротеїнів низької щі [...]
Трансформація гіпертрофічної кардіоміопатії в дилатаційну  з подальшим зворотним розвитком
Вступ Гіпертрофічна кардіоміопатія (ГКМП) є найчастішою причиною раптової смерті серед молодих пацієнтів. Разом із тим перебіг захворювання має варіабельний і гетерогенний характер. Вважають, що в пацієнтів із необструктивною формою ГКМП стан зали [...]
Статья в формате PDF. Коронарогенная дисфункция левого желудочка (ЛЖ) — ​ишемическая кардиомиопатия — ​является наиболее частой причиной хронической сердечной недостаточности (ХСН) [1]. Возникающее после инфаркта миокарда ремоделирование ЛЖ в виде [...]
Статья в формате PDF. Комментарий руководителя отдела сердечной недостаточности ГУ «ННЦ «Институт кардиологии им. акад. Н.Д. Стражеско» НАМН Украины», профессора Л.Г. Воронкова Триметазидин давно вошел в кардиологическую практику в качестве фармпр [...]