Использование статинов для первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний у взрослых: практические рекомендации
Рабочая группа по профилактике заболеваний США (USPSTF) рекомендует использовать статины в низких/средних дозах с целью профилактики при повышенном риске сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и летального исхода у взрослых пациентов без ССЗ (то ес [...]
Статья в формате PDF. Переконливі докази свідчать, що підвищений артеріальний тиск (АТ) є важливим фактором ризику ішемічної хвороби серця, інсульту і глобальної смертності. У великих рандомізованих дослідженнях було чітко продемонстровано, що зни [...]
Статья в формате PDF. L-аргінін – одна з найуніверсальніших метаболічних амінокислот і водночас важливий компонент обмінних процесів в організмі. Ця амінокислота, що є попередником оксиду азоту (NO), також бере активну участь у транспортуванні та  [...]
Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) остаются основной причиной смерти в большинстве стран мира. Ежегодно от них умирают более 17 млн жителей планеты. По прогнозам экспертов, к 2030 г. данная цифра может превысить 30 млн, при этом патология сердц [...]
Зофеноприл – сучасний інгібітор ангіотензинперетворювального ферменту (ІАПФ), прийом якого може знижувати смертність і захворюваність хворих на гострий інфаркт міокарду (ІМ) більшою мірою, ніж інші ІАПФ. Від решти препаратів цього класу він відріз [...]
Профессор Юрий Паничкин: жизнь и судьба в рентгеноэндоваскулярной кардиохирургии Казалось бы, все это было совсем недавно, просто жизнь еще одного человека – а между тем в этой жизни были ситуации порой более замысловатые, чем в кинофильмах. В 196 [...]
Статья в формате PDF. В Україні ішемічна хвороба серця (ІХС) – основна причина смерті, яка щороку забирає сотні тисяч життів. Однак сучасна медицина надає переконливі докази того, що ця хвороба не вирок і є реальні можливості суттєво змінити прогн [...]
Статья в формате PDF. Cахарным диабетом (СД) 2 типа страдает около 400 млн жителей планеты, в том числе от 1,5 до 4 млн украинцев (Панькив В. И., 2016). Сочетание СД и артериальной гипертензии (АГ) встречается у 60% пациентов (Lorber D., 2014). СД [...]
Статья в формате PDF. По данным ВОЗ относительно природной и альтернативной медицины, европейский рынок лекарственных растений и медикаментов растительного происхождения непрерывно расширяется. Так, применение валерианы лекарственной, которая с да [...]
Статья в формате PDF. Порушення ліпідного обміну (дисліпідемія) є найважливішим фактором ризику атеросклерозу. Крім того, атеросклероз патогенетично тісно пов’язаний і часто супроводжує такі захворювання, як артеріальна гіпертензія (АГ) та цукрови [...]