Школа ендокринолога – передовий вітчизняний досвід у лікуванні метаболічних розладів
Цьогоріч продовження науково-освітнього проекту «Школа ендокринолога» розпочалось 23 лютого у м. Києві. У ньому взяли участь провідні ендокринологи України та фахівці з суміжних спеціальностей. Традиційно цей науковий форум мав мультидисциплінарни [...]
Связь применения препаратов сульфонилмочевины с общей и сердечно-сосудистой смертностью:  метаанализ рандомизированных клинических исследований с использованием метода пробного последовательного анализа
Производные сульфонилмочевины (ПСМ) являются эффективными и недорогими средствами для лечения сахарного диабета (СД) 2 типа. Однако данные о безопасности этих препаратов в отношении смертности и сердечно-сосудистых осложнений противоречивы. Целью  [...]
Целіакія у хворих з патологією органів ендокринної системи
Чи потрібно ендокринологу знати про целіакію, адже целіакія – то є хвороба тонкого кишечника, класична форма якої перш за все проявляється кишковою симптоматикою: діареєю і мальабсорбцією? Чому саме на ендокринолога покладається обов’язок виявленн [...]
Взаимозаменяемость оригинальных аналогов инсулина  и их биосимиляров: нормативная база, дизайн исследований и клинические последствия
Применение биосимиляров регулируется несколько иначе, чем использование низкомолекулярных генерических лекарственных средств. Обусловлено это тем, что из-за сложного строения биологических препаратов даже небольшие отклонения в технологии производ [...]
Диабетология: что нового в клинических рекомендациях в 2017 году?
В начале текущего года вниманию медицинской общественности были представлены обновления нескольких клинических руководств по диагностике и лечению сахарного диабета (СД) и его осложнений. Рассказать о нововведениях мы попросили ведущего диабетолог [...]
Школа ендокринної хірургії України
Науково-практичний досвід лікування хворих із патологією залоз внутрішньої секреції сформував новий напрям у розвитку медицини – ендокринну хірургію. У розвиток ендокринної хірургії України неоціненний внесок зробили такі хірурги, як М.І. Коломійч [...]
Первинний гiперпаратиреоз: вiд генетичних засад дiагностики до прикрих реалiй сьогодення в Українi
Віддавши вивченню та лікуванню первинного гіперпаратиреозу (ПГПТ) близько 20 років своєї медичної практики, я не можу залишатися байдужим до стало незадовільної ситуації, яка склалася навколо цієї надзвичайно актуальної проблеми ендокринології та  [...]
Актуальні проблеми ендокринологічної служби України:  у фокусі – діабет
Національна наукова експертна рада, м. Київ, 10 лютого 2017 року Поширеність цукрового діабету (ЦД) у світі стрімко зростає, а його контроль, на жаль, усе ще залишається незадовільним. В Україні через особливу політичну та економічну ситуації стан [...]
Nota bene: гипогликемия!
Лечение сахарного диабета (СД) могло бы быть более успешным, если бы не одно «но» – гипогликемия. Она повышает риск сердечно-сосудистых осложнений, вызывает когнитивную дисфункцию, существенно снижает качество жизни людей с диабетом. Все это оказы [...]
Діабетична хвороба нирок
Історія відкриття патологічних змін у нирках при цукровому діабеті (ЦД) налічує понад століття. У 1840 році в паризькому госпіталі С. Bernard, виконуючи патоморфологічне дослідження пацієнта з уперше виявленим ЦД, зафіксував виражене збільшення ро [...]