Статья в формате PDF. Актуальність проблеми. Метаболічний синдром (МС) – це мультифакторний клінічний стан, зумовлений комплексом генетичних, гемодинамічних, нейрогуморальних особливостей та способом життя людини. Медико-соціальна значущість МС по [...]
Статья в формате PDF. Поширеність ожиріння в усьому світі незмінно зростає і стало глобальною проблемою сьогодення. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, приблизно 1,4 млрд дорослих мають надмірну масу тіла. Незважаючи на стале збі [...]
Тучность сама по себе не является болезнью, но выступает предвестником других заболеваний. Гиппократ  Частота ожирения резко возросла за последние 30 лет, что создало глобальную проблему для национального здравоохранения. По оценкам экспертов, при [...]
Основные положения клинического руководства ААСЕ/АСЕ-2016 по ведению пациентов с ожирением
Тучность сама по себе не является болезнью, но выступает предвестником других заболеваний. Гиппократ   Частота ожирения резко возросла за последние 30 лет, что создало глобальную проблему для национального здравоохранения. По оценкам эксперто [...]
Cовременные методы  бариатрической эндоскопии
Распространенность ожирения во всем мире продолжает возрастать угрожающими темпами. За последние 40 лет (1975‑2014 гг.) часть людей, страдающих ожирением, возросла с 105 до 641 млн, причем доля тучных мужчин за это время утроилась, а женщин – ​удв [...]
Надлишкова маса тіла та ожиріння: стан проблеми, супутні захворювання, профілактичні заходи
Сьогодні у світі дедалі більшого значення набуває проблема стрімкого збільшення кількості населення, яке має надлишкову масу тіла (надлМТ) та ожиріння (ОЖ). Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) кількість осіб, які стражд [...]
Дієтичні рекомендації (восьме видання, 2015-2020 рр.; Департамент охорони здоров’я та соціальних послуг США, Департамент сільського господарства США)
На сьогодні близько половини дорослого населення США (117 млн) страждає на одну чи більше хронічних хвороб, яким можна запобігти. Значна частина останніх пов’язана з нездоровим харчуванням та недостатньою фізичною активністю. Поширеність подібних  [...]
Статья в формате PDF. Интерес общества к проблеме ожирения неуклонно возрастает. Средства массовой информации пестрят заголовками, ставшими уже привычными: «Ожирение – это эпидемия XXI века», «Тайна ожирения раскрыта!». Со страниц газет и журналов [...]
Формування ускладненого перебігу ожиріння в дитячому віці
Останніми роками ожиріння стає одним із найпоширеніших неінфекційних захворювань у світі: за даними ВООЗ, на початку ХХІ сторіччя зазначене захворювання охоплювало до 30% населення планети. Особливо небезпечним є тісний зв’язок цієї патології з цу [...]
Ожирение является одним из наиболее распространенных заболеваний в мире и регистрируется в каждой возрастной группе. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в начале XXI в. около 30% населения планеты имело избыточную массу тела (E. [...]