Дієтичні рекомендації (восьме видання, 2015-2020 рр.; Департамент охорони здоров’я та соціальних послуг США, Департамент сільського господарства США)
На сьогодні близько половини дорослого населення США (117 млн) страждає на одну чи більше хронічних хвороб, яким можна запобігти. Значна частина останніх пов’язана з нездоровим харчуванням та недостатньою фізичною активністю. Поширеність подібних  [...]
Статья в формате PDF. Интерес общества к проблеме ожирения неуклонно возрастает. Средства массовой информации пестрят заголовками, ставшими уже привычными: «Ожирение – это эпидемия XXI века», «Тайна ожирения раскрыта!». Со страниц газет и журналов [...]
Формування ускладненого перебігу ожиріння в дитячому віці
Останніми роками ожиріння стає одним із найпоширеніших неінфекційних захворювань у світі: за даними ВООЗ, на початку ХХІ сторіччя зазначене захворювання охоплювало до 30% населення планети. Особливо небезпечним є тісний зв’язок цієї патології з цу [...]
Ожирение является одним из наиболее распространенных заболеваний в мире и регистрируется в каждой возрастной группе. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в начале XXI в. около 30% населения планеты имело избыточную массу тела (E. [...]
Соціально-еволюційне та патогенетичне обґрунтування національної піраміди харчування
Н.В. Харченко, член-кореспондент НАМН України, д.м.н., професор; Г.А. Анохіна, д.м.н., професор; В.В. Харченко, д.м.н., кафедра гастроентерології, дієтології і ендоскопії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Киї [...]