Одним із найбільш поширених захворювань суглобів, яке діагностується не менше ніж у 20% населення планети, є остеоартроз (ОА). В Україні офіційно зареєстровано понад 500 тис. хворих на ОА, що, як припускають експерти, значно менше, ніж у реальному [...]
Стаття у форматі PDF. За матеріалами науково-практичної конференції «Дні гастроентерології в Києві», 25 листопада Зовнішньосекреторна недостатність підшлункової залози (ЗНПЗ) проявляється в зниженні здатності ацинусів виробляти ліполітичні, протео [...]
Европейская панкреатология: что нового?
По материалам 48-й встречи Европейского клуба панкреатологов 6-9 июля в г. Ливерпуле (Великобритания) состоялась очередная встреча Европейского клуба панкреатологов. В рамках этого мероприятия было представлено более 400 устных и постерных докладо [...]
Статья в формате PDF. Такое интригующее название президент Украинского клуба панкреатологов, доктор медицинских наук, профессор кафедры внутренней медицины № 2 Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького (г. Лиман) Наталья Бо [...]
Статья в формате PDF. Серед причин летальності, зумовленої онкологічною патологією, рак підшлункової залози (РПЗ) посідає 4-те місце [29]. Прогноз за даної патології несприятливий: показник 1-річної виживаності становить 25%, а 5-річної – ​менше 5 [...]
Саркоидоз под маской рака головки поджелудочной железы
Саркоидоз – хроническое мультисистемное заболевание неизвестной этиологии, характеризующееся образованием неказеозных эпителиоидных гранулем и нарушением нормальной архитектоники пораженного органа. При саркоидозе могут поражаться все органы, кром [...]
Хронічний панкреатит: загадковий процес невизначеного патогенезу
Нещодавно у рамках ХVІІІ Національної школи гастроентерологів, гепатологів України (7-8 квітня, м. Київ) відбувся традиційний курс післядипломної освіти під патронатом Європейської асоціації гастроентерології, ендоскопії та нутриціології. Цьогоріч [...]
Статья в формате PDF. Хронічний панкреатит (ХП) – ​одна з найтяжчих нозологій сучасної гастроентерології з безліччю невирішених питань, що стосуються відсутності загальновизнаної класифікації, ранньої діагностики, тяжкості перебігу захворювання, с [...]
Статья в формате PDF. По материалам Европейского мастер-класса по панкреатологии (26-27 мая 2016 года, г. Киев) Проблематика заболеваний поджелудочной железы (ПЖ) является чрезвычайно актуальной в связи с их широкой распространенностью. Наиболее ч [...]
Статья в формате PDF. За статистичними даними, кількість хворих на панкреатит у світі за останні 30 років зросла вдвічі. В Україні протягом останньої декади поширеність захворювань підшлункової залози (ПЗ) збільшилась у 10 разів і становить 1668 в [...]