Статья в формате PDF. Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины практически является ровесником независимой Украины (Центр основан в 1994 г.). За 22 года деятельности Центр ус [...]
Метастатичні ураження кісток  та методи їх лікування
Метастатичне ураження скелета є серйозною проблемою для пацієнтів із поширеним пухлинним процесом. Цей тип ураження, як правило, супроводжується гострим тривалим болем, виснажує пацієнта і призводить до значного погіршення якості життя. Біль, що с [...]
Світові підходи до емпіричної антибіотикотерапії інтраабдомінальних інфекцій
Ускладнена інтраабдомінальна інфекція (ІАІ) – ​це інфекція, яка проявляється ураженням вісцеральних органів черевної порожнини та асоціюється в подальшому з формуванням абсцесів або перитоніту. ІАІ становить значну проблему практичної медицини з о [...]
Українська ортопедія-травматологія гідно відповідає на виклики сьогодення
Сьогодні перед вітчизняною ортопедією і травматологією постає чимало серйозних викликів. З одного боку, активні бойові дії на сході України й невтішна ситуація з рівнем дорожньо-транспортного травматизму потребують від наших фахівців нових знань,  [...]
Кісти холедоха: огляд літератури та власне клінічне спостереження
Кісти холедоха (сholedochal сysts) – є рідкісною патологією, яка характеризується локальним (сегментарним) розширенням біліарного дерева. Варто зауважити, що, враховуючи анатомічну топіку кіст, більш правильним виглядає термін «кісти печінкових пр [...]
Лікування переломів проксимального відділу стегнової кістки згідно з даними національних реєстрів
Кількість переломів проксимального відділу стегнової кістки зростає швидкими темпами. Так, згідно з прогностичними даними данського національного реєстру 2015 року кількість хворих з переломами проксимального відділу стегнової кістки зросте в 2,5  [...]
Диагностика и лечение острой и хронической тромбоэмболии легочной артерии
Медицина достигла колоссальных успехов в лечении одних заболеваний и достаточно медленно продвигается в решении других. Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) до сих пор остается одной из наиболее серьезных проблем современной медицины и по-прежнем [...]
Сучасні принципи лікування ушкоджень хребта
Травми хребта і спинного мозку є різноплановими патологіями, які характеризуються різними механізмами ушкоджень, різними видами та тяжкістю ушкодження кісткових та нервових структур. Усі ушкодження хребта поділяють на вогнепальні й травматичні; на [...]
Можливості відеоторакоскопічного видалення новоутворень середостіння на прикладі клінічного випадку
Пухлини середостіння є одним із найбільш складних розділів у торакальній хірургії та онкології. Незважаючи на те що пухлини середостіння трапляються рідко (близько 3-7% у структурі пухлинних захворювань грудної клітки), вони продовжують залишатися [...]
Современная концепция этиопатогенеза язвенной болезни  и хирургические методы лечения  осложненных гастродуоденальных язв
Проблему совершенствования хирургических методов лечения осложненной язвенной болезни (ЯБ) двенадцатиперстной кишки (ДПК) и желудка нельзя рассматривать в отрыве от научных достижений последних десятилетий в этиопатогенезе и консервативном лечении [...]