Статья в формате PDF. Традиционная терапия болевого синдрома (БС) опорно-двигательного аппарата (ОДА) основана преимущественно на симптоматическом подходе – применении нестероидных противовоспалительных средств (НПВС) и кортикостероидов (КС) [71]. [...]
Метастатичні ураження кісток  та методи їх лікування
Метастатичне ураження скелета є серйозною проблемою для пацієнтів із поширеним пухлинним процесом. Цей тип ураження, як правило, супроводжується гострим тривалим болем, виснажує пацієнта і призводить до значного погіршення якості життя. Біль, що с [...]
Статья в формате PDF. Дегенеративно-дистрофические заболевания (ДДЗ) опорно-двигательной системы (ОДС) по частоте выявляемости занимают ведущее место среди всей патологии ОДС, а по количеству дней временной утраты трудоспособности находятся на вто [...]
Диагностические критерии раннего остеоартроза коленного сустава
Сегодня в мировой специализированной литературе, посвященной диагностике и лечению патологии коленного сустава, особое внимание уделяется проблеме раннего остеоартроза коленного сустава. Остеоартроз (артроз, остеоартрит, деформирующий остеоартроз) [...]
Статья в формате PDF. 12 февраля в г. Киеве прошла научно-образовательная школа Ассоциации ревматологов Украины «Остеоартроз: имплементация новых направлений и международных рекомендаций профилактики и лечения». Ведущие специалисты собрались для о [...]
18-19 вересня 2014 року у м. Рівному відбулася науково-практична конференція «Лікування травм та захворювань верхньої кінцівки», присвячена 55-річчю з дня заснування ортопедо-травматологічного відділення Рівненської обласної клінічної лікарні. Про [...]