Статья в формате PDF. На сегодняшний день наиболее надежными критериями оценки состояния здоровья пациентов остаются лабораторные, функциональные, инструментальные и другие методы исследования. Они представляют собой мощный и эффективный инструмен [...]
Переохолодження організму
Переохолодження може бути загальним, коли організм тривалий час зазнає дії низьких температур і не здатний до самостійного посилення процесів теплоутворення, та місцевим у вигляді обмороження окремих ділянок тіла внаслідок тривалого судинного спаз [...]
Статья в формате PDF. Тактика клінічної діагностики та фармакотерапії Клінічний випадок 1 Пацієнт П., 27 років, скарги на головний біль, відчуття важкості і біль в проекції правої верхньощелепної пазухи, закладенність і виділення з носа, незначне  [...]
Методи обстеження верхніх відділів шлунково-кишкового тракту в практиці сімейного лікаря: специфічність та інформативність
Наявність широкого арсеналу додаткових лабораторних та інструментальних методів обстеження, з одного боку, полегшує встановлення правильного діагнозу та вибір відповідної тактики лікування, а з іншого – ускладнює діагностичний пошук. За рекомендац [...]
Деякі шляхи удосконалення методів діагностики уражень серця у дітей з ревматичними хворобами (II частина)
Продовження. Початок у № 1, 2015 р. Принциповою новизною аналізу МКГ-показників є оцінювання динаміки змін густини струму протягом кардіоциклу (рис. 3). Якщо в будь-якому місці міокарда триває процес де- або реполяризації, значення густини струму  [...]
Показники варіабельності серцевого ритму в оцінюванні адаптаційних процесів
На сьогодні одним із найпоширеніших методів оцінювання адаптації є її дослідження на підставі даних варіабельності серцевого ритму. У результаті численних фізіологічних і клінічних досліджень доведено можливість застосування даних вимірювання суку [...]
М.С. Сороківський, У.П. Черняга-Ройко,  Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Львівський обласний державний клінічний лікувально-діагностичний кардіологічний центр; І.В. Сороківська, Медичний центр святої Параскеви, м [...]
Критерии, позволяющие расценивать клиническую ситуацию как лихорадку неясного генеза (ЛНГ): • температура тела ≥38 °С; • длительность лихорадки  ≥3 нед или периодические эпизоды повышения температуры тела в течение этого периода; • неясность диагн [...]