Роль статинів у профілактиці інсульту:  розмір користі та ціна зволікання
Щороку від 100 до 120 тис. наших співгромадян уперше переносять мозковий інсульт. Показник захворюваності становить 280-290 випадків на 100 тис. населення та перевищує середній показник в економічно розвинених країнах Європи – 200 на 100 тис. насе [...]
Статья в формате PDF. Нейропротекция является одним из перспективных направлений в лечении как острых нарушений мозгового кровообращения (ОНМК), так и черепно-мозговых травм (ЧМТ). Поэтому на каждом научном неврологическом форуме уделяется большое [...]
Статья в формате PDF. Является ли когнитивное снижение характерным спутником нормального старения? Почему у одних пациентов после острого повреждения мозга наблюдается постепенное восстановление функций и социальной адаптации, а у других, несмотря [...]
Статья в формате PDF. Згідно з результатами дослідження Актовегін має сприятливий вплив на когнітивні функції, які були порушені внаслідок розвитку ішемічного інсульту. Україна, 21 квітня 2017 року. ТОВ «Такеда Україна» повідомляє, що результати 1 [...]
Статья в формате PDF. Стратегия фармакологической нейропротекции является сегодня одним из ведущих направлений фармакотерапии в ангионеврологии. Это определяется дальнейшим выяснением роли и механизмов развития ишемического каскада – сложного мног [...]
Статья в формате PDF. 16-17 марта в г. Харькове прошел V Национальный конгресс неврологов, психиатров и наркологов Украины с международным участием «Неврологическая, психиатрическая и наркологическая помощь в Украине: тенденции развития и современ [...]
Когнитивные нарушения:  актуальность, причины, диагностика, лечение, профилактика
В настоящее время когнитивные нарушения (КН) являются одной из важнейших медико-социальных проблем. Наиболее тяжелой формой КН является деменция. В последние десятилетия интерес к деменции существенно возрос, что обусловлено значительным ростом чи [...]
Статья в формате PDF. Сьогодні транзиторні ішемічні атаки (ТІА), як і мозкові інсульти (МІ), відносять до невідкладних станів [1]. Захворюваність на ТІА варіює від 37 до 110 випадків на 100 тис. населення [2]. У країнах Західної Європи цей показни [...]
Статья в формате PDF. За матеріалами науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні аспекти клінічної неврології» (16-17 березня, м. Яремче, Буковель)  Правильне розуміння етіопатогенезу інсульту дає можливість обрати найефективнішу  [...]
Статья в формате PDF. За матеріалами науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні аспекти клінічної неврології» (10-12 березня 2016 року, м. Яремче, Буковель)  Мозковий інсульт і його наслідки домінують у структурі смертності насел [...]