Статья в формате PDF. Освітні заходи у сфері охорони здоров’я є надзвичайно важливими як для медичної спільноти, так і для пацієнтів. Головною метою таких заходів є поліпшення надання медичної допомоги населенню шляхом підвищення рівня обізнаності [...]
Статья в формате PDF. Гемофилия А представляет собой наследственное заболевание, характеризующееся дефицитом антигемофильного глобулина – плазменного фактора свертывания крови VIII (FVIII). Основу лечения данного заболевания составляет заместитель [...]
Статья в формате PDF. 3 марта в Национальном музее медицины Украины в г. Киеве состоялась конференция, посвященная появлению на украинском фармацевтическом рынке инновационной лекарственной формы препарата Мабтера® (ритуксимаб), предназначенной дл [...]
Особенности терапии рефрактерных форм лимфомы Ходжкина
Успех лечения пациентов с лимфомой Ходжкина (ЛХ) зависит от ряда факторов, которые четко определены для больных с впервые установленным диагнозом, таких как: стадия и объем опухоли, наличие или отсутствие В-симптомов и экстралимфатических очагов,  [...]
Диагностика и лечение острой и хронической тромбоэмболии легочной артерии
Медицина достигла колоссальных успехов в лечении одних заболеваний и достаточно медленно продвигается в решении других. Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) до сих пор остается одной из наиболее серьезных проблем современной медицины и по-прежнем [...]
Застосування модернізованої класифікації ВООЗ (2016) для діагностики мієлоїдних новоутворень
Переглянута класифікація ВООЗ 2016 р. демонструє тісну інтеграцію між даними, отриманими за допомогою морфологічних методів вивчення клітин крові і кісткового мозку і завдяки досягненням молекулярної генетики. Класифікація включає такі нозологічні [...]
Статья в формате PDF. При первичном осмотре анемию выявляют примерно у 22% онкологических больных. Вследствие назначения химиопрепаратов частота анемии существенно возрастает, она приобретает характер хронического заболевания, негативно влияет на  [...]
Профілактика та лікування інвазивних мікозів в онкогематології: експертний форум
Статья в формате PDF. 17 червня в м. Києві за підтримки компанії MSD відбувся експертний форум, присвячений лікуванню інвазивних мікозів (ІМ) в онкогематології. У заході взяли участь провідні вітчизняні фахівці з епідеміології, гематології, онкоге [...]
ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України»
75 років виповнилося ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України» (далі – інститут). Ювілейній даті був присвячений VI з’їзд гематологів і трансфузіологів України, який відбувся 23-25 вересня 2015 р. в м. Львові. Із 1995 ро [...]
ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України».   Нариси до ювілею
75 років виповнилося Інституту патології крові і трансфузійної медицини НАМН України (далі – інститут). Проведення VI з’їзду гематологів і трансфузіологів України, який відбувся 23-25 вересня в м. Львові, було приурочене до ювілею. Наукова та прак [...]