Дитяча ендокринологічна служба  України сьогодні
Кадри та штати дитячої ендокринологічної служби Спеціалізовану ендокринологічну медичну допомогу дітям в системі Міністерства охорони здоров’я України (без урахування АР Крим, м. Севастополь та непідконтрольних Україні територій Донецької та Луган [...]
Сучасний стан проблеми діагностики  та лікування орбітопатії Грейвса
Орбітопатія Грейвса (ОГ) – ​основний екстратиреоїдний прояв хвороби Грейвса, що являє собою аутоімунне ураження тканин орбіти (ретробульбарної клітковини, м’язів та власне ока). Ведення пацієнтів із ОГ є субоптимальним, адже лікування, що існує, н [...]
Cовременные методы  бариатрической эндоскопии
Распространенность ожирения во всем мире продолжает возрастать угрожающими темпами. За последние 40 лет (1975‑2014 гг.) часть людей, страдающих ожирением, возросла с 105 до 641 млн, причем доля тучных мужчин за это время утроилась, а женщин – ​удв [...]
Научно-образовательный Проект «Школа эндокринолога» – флагман эндокринологии Украины в 2016 году
В уходящем 2016 году эндокринологическая служба Украины получила дополнительный ресурс для всестороннего повышения квалификации специалистов в виде современного научно-образовательного Проекта «Школа эндокринолога». Основными задачами данного прое [...]
Надлишкова маса тіла та ожиріння: стан проблеми, супутні захворювання, профілактичні заходи
Сьогодні у світі дедалі більшого значення набуває проблема стрімкого збільшення кількості населення, яке має надлишкову масу тіла (надлМТ) та ожиріння (ОЖ). Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) кількість осіб, які стражд [...]
Кофеин и кофеиносодержащие напитки – возможная польза при разумном употреблении
Чай, кофе и другие напитки с кофеином ежедневно употребляются более чем 90% взрослых людей в разных странах мира. Сам кофеин (1,3,7-триметилксантин) является широко распространенным в природе растительным алкалоидом. Он считается самой используемо [...]
У попередньому випуску «Медичної газети «Здоров’я України» ми поцікавилися в провідних спеціалістів профільної галузі й улюблених авторів нашого видання їхніми міркуваннями щодо подій у світовій та українській медицині, які приніс минулий, 2016-й, [...]
Молочна кислота – α-оксипропіонова одноосновна оксикарбонова кислота з хімічною формулою СН3-СН(ОН)-СООН – була відкрита шведським хіміком Карлом Шеєле в 1780 р. З того часу відома як важливий проміжний продукт нормального метаболізму. Уперше пов’ [...]
Современный взгляд на особенности лечения  хламидиоза и TORCH-инфекций
23-24 ноября 2016 года в Киеве при поддержке Министерства здравоохранения Украины и Национальной академии медицинских наук (НАМН) Украины состоялась научно-практическая конференция «Эпидемиология, иммунопатогенез, диагностика и лечение хламидиоза  [...]
Проблема антибиотикорезистентности в Украине:  есть ли решение?
Ежегодно с 18 по 24 ноября проводится Международная неделя знаний об антибиотиках (АБ). С каждым годом снижается эффективность существующих АБ, а число резистентных штаммов увеличивается. Рост антибиотикорезистентности (АБР) – одна из глобальных м [...]