Стандарти та рекомендації з перехідної допомоги пацієнтам молодого віку з ювенільним початком ревматичних захворювань (EULAR/PReS, листопад, 2016 р.)
У цьому році експерти Європейської протиревматичної ліги та Європейського товариства дитячих ревматологів (EULAR/PReS) оприлюднили стандарти й рекомендації щодо перехідної допомоги пацієнтам молодого віку (ПМВ) з ювенільними ревматичними захворюва [...]
Статья в формате PDF. С 21 по 23 сентября во Львове проходила XVIII Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы педиатрии», посвященная памяти выдающегося украинского педиатра Виктора Михайловича Сидельникова (Сидельниковские [...]
Резолюція Експертної наради: «Актуальні питання та практичні аспекти діагностики і лікування бронхіальної астми у дітей»
20 травня 2016 р. відбувся Науково-практичний семінар національних експертів «Актуальні питання та практичні аспекти діагностики і лікування бронхіальної астми у дітей». Експертну нараду очолив директор ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекол [...]
Критерії діагностики та підходи до лікування порушень церебро-інтестинальної взаємодії
Нещодавно оприлюднено серію наукових робіт, які присвячені проблемі функціональних розладів шлунково-кишкового тракту (ШКТ) та мають неофіційну назву Римські критерії IV (Drossman, 2016). Попередні критерії визначення вказаних клінічних форм патол [...]
Диференційна діагностика кардіомегалії у дітей
Наведений клінічний випадок ілюструє реальну ситуацію, що може трапитися в практиці неонатолога, педіатра, сімейного лікаря, дитячого кардіолога. Кардіомегалія, або значне збільшення розмірів серця внаслідок гіпертрофії його стінок, дилатації шлун [...]
Гіпертензивний криз у дітей
Гіпертензивний криз – це стан, який характеризується різким і значним підвищенням артеріального тиску (АТ), супроводжується клінічними симптомами порушення функції життєво важливих органів (мозкового кровообігу, лівошлуночковою недостатністю, веге [...]
Аускультация легких – ​современная номенклатура дыхательных шумов
На протяжении практически 200 лет метод аускультации занимает основное место в клинической диагностике заболеваний органов дыхания и сердечно-сосудистой системы и с высокой долей вероятности позволяет проводить диагностику и дифференциальную диагн [...]
Терапевтичні заходи при лактазній недостатності в дітей грудного віку
Лактазна недостатність (ЛН), в основі якої лежить порушення розщеплення лактози в тонкій кишці ферментом лактазою, істотно поширена й зустрічається майже у всіх вікових групах. Поширеність ЛН неоднакова в різних регіонах земної кулі: Швеція, Данія [...]
Реабилитация детей с речевыми нарушениями
Нарушения развития речи у детей весьма разнообразны и требуют ранней диагностики и ранней специальной коррекции. Реабилитация детей с речевыми нарушениями проводится в специализированных речевых центрах с привлечением специалистов различного профи [...]
Еще раз о факторах риска развития патологии верхних отделов пищеварительного тракта и об оптимизации схем эрадикационной терапии в педиатрической практике
В последние годы, отмеченные ростом распространенности патологии органов пищеварения среди детей самых разных возрастных групп, прослеживается тенденция увеличения удельного веса патологии верхних отделов пищеварительного тракта, которая на протяж [...]