Статья в формате PDF. Лихоманка є основним симптомом дитячих хвороб, і в більшості випадків причина її виникнення має доброякісну природу. Однак лихоманка у дітей може бути асоційована у них з дискомфортним станом, що викликає занепокоєння батьків [...]
Статья в формате PDF. Більшість батьків відчувають страх через будь-яке підвищення температури тіла в дітей. Однак за своєю сутністю лихоманка є компенсаторно-пристосувальною реакцією, що підвищує імунологічну реактивність та пригнічує активність  [...]
Статья в формате PDF. Позалікарняна пневмонія, яка являє собою гостре інфекційне запалення легеневої паренхіми, що виникло поза лікувальним закладом або протягом перших 48-72 год госпіталізації, відноситься до найбільш частих і серйозних захворюва [...]
Статья в формате PDF. Как известно, острые кишечные инфекции являются широко распространенной патологией у детей. Они занимают второе место в структуре всех инфекционных заболеваний. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в ра [...]
Статья в формате PDF. В фокусе внимания – фитотерапия с доказанной эффективностью Острый риносинусит (ОРС) – воспалительный процесс слизистой оболочки (СО) носа и околоносовых пазух. Вопросы терминологии и диагностики ОРС у детей хорошо освещены в [...]
Статья в формате PDF. Вопрос рациональной антибиотикотерапии всегда был и остается актуальным в практике каждого врача-педиатра. Это связано как с увеличением резистентности патогенных микроорганизмов к антибактериальным средствам, так и с традици [...]
Статья в формате PDF. Кашель у дитини є однією з найбільш поширених причин звернення батьків до педіатра. При цьому основне завдання лікаря полягає у з’ясуванні причин виникнення кашлю в кожному конкретному випадку. Необхідно шляхом аналізу анамне [...]
Статья в формате PDF. С 21 по 23 сентября во Львове проходила XVIII Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы педиатрии», посвященная памяти выдающегося украинского педиатра Виктора Михайловича Сидельникова (Сидельниковские [...]
Статья в формате PDF. Успехи в лечении пневмонии у детей, без преувеличения, являются одними из значимых достижений медицины последних десятилетий. Пневмония с верхних строчек списка наиболее частых причин детской смертности переместилась в конец  [...]
Особливості синдрому мальабсорбції вуглеводів у дітей раннього віку на тлі ротавірусної інфекції
Гострі кишкові інфекції (ГКІ) являються однією з найактуальніших проблем дитячої інфектології і займають провідне місце в структурі дитячої захворюваності та смертності [3]. Щорічно ГКІ стають причиною смерті більш ніж 1 млн дітей в світі [14, 15] [...]