Псориатический артрит
Псориаз – это распространенное заболевание кожи, ассоциирующееся с различной сопутствующей патологией. Наиболее распространенным коморбидным заболеванием является псориатический артрит (ПА), который развивается у 30% больных псориазом и характериз [...]
Статья в формате PDF. За матеріалами науково-практичної конференції «Ревматичні хвороби: межі повноважень популяційних та персоніфікованих методів лікування» (16-17 березня, м. Київ) Остеоартрит (ОА) – найпоширеніша форма ревматичних захворювань с [...]
Стаття у форматі PDF. Попри широке впровадження сучасних методів лікування з відновленням біомеханіки руху, у 20-50% пацієнтів, які перенесли травми суглобів (розриви зв’язок, менісків, пошкодження суглобових поверхонь тощо), у подальшому розвиває [...]
Статья в формате PDF. Заболевания костно-мышечной системы по распространенности в мировой популяции занимают 4-е место. При этом ревматологическая патология является одной из ведущих причин первичной инвалидности. На боли в суставах, существенно п [...]
Сердечно-сосудистая безопасность целекоксиба, напроксена и ибупрофена при лечении артритов
Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) начиная с 1960-х годов стали самыми популярными лекарственными средствами в мире; только в США ежегодно регистрируется более 100 млн назначений. НПВП уменьшают выраженность боли и воспаления путе [...]
Медицинская реабилитация в ревматологии: наши возможности
Статья в формате PDF. «Приближенные утверждают, что это ревматизм,– говорил Воланд, не спуская глаз с Маргариты […] — Лет через триста это пройдет. Мне посоветовали множество лекарств, но я по старинке придерживаюсь бабушкиных средств». М.А. Булга [...]
Одним із найбільш поширених захворювань суглобів, яке діагностується не менше ніж у 20% населення планети, є остеоартроз (ОА). В Україні офіційно зареєстровано понад 500 тис. хворих на ОА, що, як припускають експерти, значно менше, ніж у реальному [...]
Статья в формате PDF. Остеоартроз (ОА) вважається найбільш розповсюдженою формою ураження суглобів і посідає одне з провідних місць у структурі патології кістково-м’язової системи (КМС). ОА є однією з основних причин функціональної недостатності т [...]
Статья в формате PDF. Остеоартроз (ОА) є найбільш поширеним різновидом ревматичної патології, що асоціюється зі значною захворюваністю, смертністю, ранньою інвалідизацією, втратою працездатності та зростанням витрат на охорону здоров’я, особливо с [...]
Статья в формате PDF. 20-21 жовтня у м. Києві відбулася науково-практична конференція Асоціації ревматологів України «Прогнозування й упередження ускладнень перебігу та фармакотерапії ревматичних хвороб та фармакотерапії». Проблема деформуючого ос [...]