Статья в формате PDF. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (WHO Fact sheet, 2015) 1,9 млрд людей віком від 18 років і старше страждають на надмірну вагу, з них 600 млн хворі на ожиріння. В Україні ожиріння чи надлишкову масу тіла маю [...]
Проблеми діагностики та лікування цирозу печінки у практиці лікаря загальної практики – сімейної медицини
Продовження. Початок у № 8, 9. Лікування хворих на ЦП визначається етіологією захворювання, ступенем активності та компенсації, наявністю системних ускладнень і супутніх хвороб [9, 10]. Водночас роль лікаря загальної практики – ​сімейної медицини  [...]
Определение выраженности типовых патологических процессов как основа оценки состояния целостного организма
В современной патофизиологии существует несколько концепций болезни, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки. Вместе с тем ученые ни на минуту не прекращают работ по созданию общепризнанной, универсальной теории. Одной из главных пр [...]
Анемія та інші трофологічні розлади при коморбідності хронічного панкреатиту й ішемічної хвороби серця
При хронічному панкреатиті (ХП) виникає порушення балансу між надходженням нутрієнтів (харчових речовин) в організм і його потребами в них. Формується недостатність білків, жирів, вуглеводів і мікрокомпонентів (вітамінів і деяких хімічних елементі [...]
Проблеми діагностики та лікування цирозу печінки у практиці лікаря загальної практики – ​сімейної медицини
Цироз печінки (ЦП) є хронічним поліетіологічним дифузним патологічним процесом, який характеризується загибеллю гепатоцитів та розростанням сполучної тканини з порушенням структури печінки та, відповідно, її функції [4, 12]. Частота ЦП упродовж ос [...]
Статья в формате PDF. Повседневная клиническая практика свидетельствует о том, что по мере реформирования системы здравоохранения с тенденцией к расширению круга обязанностей семейного врача и, наоборот, сужению полномочий узких специалистов больн [...]
Статья в формате PDF. Профессия врача – ​уникальный и чрезвычайно показательный пример того, что процесс самосовершенствования и самообразования не завершается на этапе получения диплома. Дебют в реальной клинической практике, непосредственный кон [...]
Anamnesis vitae: до 80-річчя кафедри пропедевтики внутрішньої медицини Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова
Стрілки годинника не зупиняються ні на мить, перетворюючи секунди на хвилини, хвилини на години, години на дні та, відповідно, роки… Дивовижна річ – час… Саме час, з одного боку, є певною мірою виміром істини, з другого боку, час стирає з людської [...]
Статья в формате PDF. В 2015 г. на страницах авторитетного издания Journal of Hepatology впервые было опубликовано практическое руководство Европейской ассоциации по изучению печени (European Association for the Study of the Liver, EASL), посвящен [...]
Внутренняя медицина без границ
По итогам XIV Европейского конгресса по внутренней медицине, 14-16 октября, г. Москва, РФ С 14 по 16 октября в г. Москве (РФ) проводился XIV Европейский конгресс по внутренней медицине, организованный Европейской федерацией внутренней медицины (Eu [...]