0 %

Терапія та сімейна медицина

14.02.2019 Терапія та сімейна медицина Життя після автономізації: на чому спотикається первинна ланка?

На сьогодні сформована необхідна законодавча база, яка дає змогу медичним закладам первинної ланки, конкуруючи за пацієнта, отримувати відповідне фінансування та забезпечувати гідну оплату праці медичного персоналу. Проте як це здійснити? Які конкретні кроки треба зробити, щоб отримати фінансування від Національної служби здоров’я України (НСЗУ)? Та чи дійсно сімейні лікарі можуть отримувати заробітну плату в розмірі 17 000 грн?...

14.02.2019 Терапія та сімейна медицина Вакцинний саміт 2018: від попередження захворювань до покращення здоров’я суспільства

У рамках науково-практичної конференції «Питання імунології в педіатрії» 9 листопада в Києві за підтримки компанії GSK Україна відбувся сателітний симпозіум «Вакцинний саміт 2018», присвячений актуальним питанням вакцинації й удосконалення профілактичної роботи. ...

14.02.2019 Ревматологія Терапія та сімейна медицина Биомеханогенез нарушений осанки и патологии нижнечелюстного сустава

В последние годы возросло внимание ортопедов-травматологов, неврологов, мануальных терапевтов и стоматологов к связи между нарушениями в постуральной (статокинетической) и зубочелюстной системах. Влияние изменений дентальной окклюзии (смыкания зубов) на осанку и наоборот – один из наиболее обсуждаемых и противоречивых вопросов в этой сфере....

14.02.2019 Терапія та сімейна медицина Серцево-судинні ускладнення у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу: сучасний погляд на стан проблеми

XIX Національний конгрес кардіологів України, що відбувся 26-28 вересня, окрім тематичних засідань та майстер-класів, включав низку круглих столів, під час яких експерти – представники різних галузей медицини обговорювали найбільш актуальні питання кардіологічної науки та практики. Зокрема, великий інтерес учасників конгресу викликав міждисциплінарний круглий стіл «Серцево-судинні ускладнення у пацієнтів, хворих на цукровий діабет 2 типу: сучасний погляд на стан проблеми»....

13.02.2019 Терапія та сімейна медицина Дослідження впливу таліглюцерази альфа на кістковий мозок у пацієнтів з хворобою Гоше 1 типу

Хвороба Гоше (ХГ) є найпоширенішою лізосомальною хворобою накопичення. Недостатня активність ферменту глюкоцереброзидази призводить до накопичення глюкоцереброзиду в макрофагах [1]. Ці макрофаги, перевантажені накопиченим матеріалом, так звані клітини Гоше, в основному акумулюються в селезінці, печінці та кістковому мозку. ХГ 1 типу є найпоширенішою формою і характеризується відсутністю симптомів з боку центральної нервової системи....

13.02.2019 Терапія та сімейна медицина Вплив застосування метформіну на загальну смертність у пацієнтів із ЦД 2 типу та ХОЗЛ

Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) – сукупність прогресуючих легеневих хвороб запального ґенезу, що характеризуються блокадою дихальних шляхів. ХОЗЛ діагностують приблизно у 8-22% дорослих віком ≥40 років, загальна поширеність цих станів у світовій популяції становить 11,7%, тобто на ХОЗЛ хворіють приблизно 400 млн осіб. У 2015 р. ХОЗЛ було третьою за частотою причиною стандартизованої за віком смертності, зумовивши близько 3,2 летальних наслідків. ...

13.02.2019 Терапія та сімейна медицина У Києві відбувся 2-й Форум здоров’я

Другого листопада Київ приймав учасників щорічного Форуму здоров’я. Захід проходив за підтримки Асоціації кардіологів України, ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска» НАМН України», ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України», ДУ «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки ім. Л. І. Медведя», ГО «Всеукраїнська асоціація громадського здоров’я», ГО «Всеукраїнський респіраторний клуб», ГО «Всеукраїнська асоціація превентивної кардіології та реабілітації», Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. Одним з медіапартнерів конференції був видавничий дім «Здоров’я України»....

13.02.2019 Терапія та сімейна медицина Антибіотикорезистентність: небезпеки та шляхи вирішення

Нераціональне застосування антибактеріальних препаратів (АБП) поступово призвело до антибіотикорезистентності (АР) – важливої проблеми охорони здоров’я на всій планеті, на вирішення якої зараз спрямовані зусилля провідних науковців, клініцистів та політиків. Заходи подолання АР мають бути застосовані у всіх вікових, соціальних та професійних підгрупах населення, оскільки надалі поширення стійкості бактерій до існуючих АБП неминуче супроводжуватиметься зростанням захворюваності, смертності та фінансових витрат на охорону здоров’я (Kuster S. P. et al., 2008; Maragakis L. L. et al., 2008; Pavyde E. et al., 2015)....

06.02.2019 Терапія та сімейна медицина Взаємодія лікарських засобів у практиці лікаря-стоматолога

Взаємодія лікарських засобів (ЛЗ) – ​це зміна їхньої ефективності та безпечності при одночасному або послідовному застосуванні з іншим ЛЗ або ксенобіотиком, їжею, алкоголем, курінням тощо....

06.02.2019 Терапія та сімейна медицина Современные подходы к терапии инфекции Helicobacter pylori

Распространенность инфекции Helicobacter pylori (Нр) широко варьирует: от 20-40% в Германии (Fischbach W., Malfertheiner P. et al., 2017) до 65-92% среди взрослого населения в России (Ивашкин В. Т., 2017). К сожалению, данных о распространенности Нр в Украине нет....

06.02.2019 Терапія та сімейна медицина Сепсис – ​синдром чи інфекційна хвороба? Еволюція дилеми

Взятися за написання цієї статті спонукали дві обставини. Перша – ​редакторська діяльність. Беручи участь у редагуванні роботи одного науковця, натрапив на беззастережне тлумачення ним сепсису як «синдрому системної запальної відповіді – ​ССЗВ, або SІRS». Друга – ​клінічний випадок, який у силу обставин майже збігся в часі з опрацюванням згаданої теми....

05.02.2019 Терапія та сімейна медицина Лечение люмбаго: быстрый регресс симптоматики за счет регенерации нервов

Периферическая патология, в особенности люмбаго, представляет собой частое патологическое явление в повседневной медицинской практике. Различные патофизиологические механизмы, такие как первичная сегментарная демиелинизация аксонов и их дегенерация, обусловливают снижение скорости нервной проводимости и уменьшение функциональной способности нейронов. Вследствие метаболических реакций уменьшается сечение аксонов....