0 %

Терапія та сімейна медицина

03.03.2019 Терапія та сімейна медицина Медицинская реформа: взгляд общественных организаций

12 декабря Комитет Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения к Международному дню всеобщей доступности медицинской помощи провел заседание круглого стола на тему: «Партнерство в общественном управлении здравоохранением для повышения человеческого потенциала нации»....

03.03.2019 Терапія та сімейна медицина У новий рік – з новими можливостями лікування в педіатрії

Основна вимога до лікарських засобів, що застосовуються в педіатрії, – висока безпечність препарату. Уже не перший рік група компаній «Здоров’я» віртуозно поєднує ефективність і безпечність у своїх препаратах для використання в педіатричній практиці....

28.02.2019 Терапія та сімейна медицина Антибиотикотерапия: стратегия и тактика рационального применения, или Как избежать типичных ошибок

С момента появления в начале XX века антибиотики (АБ) значительно сократили заболеваемость, улучшили симптоматику и снизили смертность во благо здоровья человека и животных. Однако вследствие неправильного и чрезмерного их назначения многие микроорганизмы приспособились и стали резистентными к АБ 1-й и даже 2-й линии....

26.02.2019 Терапія та сімейна медицина Артериальная гипертензия и симптомы тревоги: как разорвать порочный круг?

Артериальная гипертензия (АГ) остается одним из самых распространенных сердечно-сосудистых заболеваний в мире. Согласно рейтингу распространенности заболеваний, составленному Всемирной организацией здравоохранения в 2012 году, АГ, сахарный диабет и ожирение являются наиболее распространенными неинфекционными болезнями на планете. Наличие тревожных расстройств усугубляет течение АГ и затрудняет ее лечение. ...

26.02.2019 Терапія та сімейна медицина Проблема боли в спине и шее: есть ли эффективное решение?

Боль в спине – актуальная проблема в практической деятельности не только специалистов неврологического профиля, но и хирургов, травматологов, терапевтов, ревматологов и, конечно же, семейных врачей. Боль в спине во многих случаях трудно поддается лечению и даже может привести к утрате трудоспособности....

26.02.2019 Терапія та сімейна медицина Acino в Україні підтримала випуск посібників для дітей з особливими потребами

16 січня в інформаційному агентстві «Інтерфакс-Україна» відбулася прес-конференція, присвячена випуску та презентації спеціалізованих методичних посібників для дітей з особливими потребами. Проект реалізовано школою «Мозаїка» та ГО «Особливий світ» за підтримки швейцарської фармацевтичної компанії Acino в Україні....

23.02.2019 Терапія та сімейна медицина Раціональна антибактеріальна терапія: останній шанс або новий стандарт?

З винайденням антибіотиків людство дало серйозну відсіч «наступу» бактеріальних інфекцій, і в медицині практично виокремилися періоди «до» та «після». Проте сьогодні через неправильне використання цих препаратів лікарі дедалі частіше стикаються з полірезистентними штамами бактерій, які спричиняють тяжкі інфекційні захворювання. Метою конгресу було підсумувати наукові надбання в галузі антибактеріальної терапії, мікробіології та передати ці знання всім учасникам....

23.02.2019 Терапія та сімейна медицина Регулювання утворення та відтоку внутрішньоочної рідини

Утворення та відтік внутрішньоочної рідини (ВОР) відіграють важливу роль у патогенезі різноманітних офтальмологічних хвороб, передусім глаукоми. Підвищений внутрішньоочний тиск (ВОТ) є головним чинником як виникнення, так і прогресування останньої. Навіть у разі глаукоми нормального тиску, при якій ВОТ не перевищує 21 мм рт. ст., він залишається провідним чинником прогресуючого ушкодження зорового нерва....

23.02.2019 Терапія та сімейна медицина Терапія глаукоми в аспекті 24-годинного ефективного контролю ВОТ і місце аналогів простагландинів у новітніх алгоритмах лікування

Наприкінці жовтня в столиці відбулася Робоча нарада експертів Українського глаукомного товариства, присвячена проблемним питанням ведення пацієнтів з глаукомою. Зокрема, розглядалися 24-годинний контроль внутрішньоочного тиску  (ВОТ) як сучасний стандарт оцінки ефективності лікування, а також роль аналогів простагландинів (АПГ) у сучасних терапевтичних схемах. ...

23.02.2019 Терапія та сімейна медицина Синдром красного глаза: мифы и реальность

Синдром красного глаза (СКГ) – ​это условная группа заболеваний, объединенных одним основным симптомом – ​гиперемией слизистой оболочки глаза СКГ. Характеризуется покраснением глаз, сопровождающимся слезотечением, светобоязнью, ощущением песка в глазах и связан c расширением поверхностных кровеносных сосудов....

23.02.2019 Терапія та сімейна медицина Еволюція контактних лінз: проблеми та рішення

На сьогодні у світі понад 140 млн людей користуються контактними лінзами (КЛ). КЛ не лише коригують більшість порушень зору, а й використовуються з лікувальною (корекція кератоконусу, бандаж, доставка ліків), косметичною (приховування післяопераційних рубців чи вроджених дефектів) і навіть естетичною метою, оскільки можуть кардинально змінити колір очей (рис. 1). Крім того, КЛ дозволяють вести активний спосіб життя, займатися спортом та значно підвищують впевненість у своїй зовнішності....

23.02.2019 Терапія та сімейна медицина Нормотензивная глаукома: патогенез, клиника и лечение

В последние годы нормотензивная глаукома (НТГ) является предметом пристального внимания офтальмологов. Одной из важнейших причин этого интереса стал тот факт, что данная форма глаукомы имеет много общего с клиническими характеристиками первичной открытоугольной глаукомы (ПОУГ) и целым рядом отличительных факторов риска развития глаукомной оптической нейропатии. ...