Нозокоміальна пневмонія є другою за частотою внутрішньолікарняною інфекцією. Це захворювання пов’язане з високою захворюваністю і смертністю, подовжує термін перебування пацієнта в лікарні та підвищує витрати на його лікування. У статті наведено зарубіжний досвід ведення пацієнтів із нозокоміальною пневмонією; рекомендації розроблені індійськими експертами на даних світової доказової медицини і можуть бути корисними з огляду ведення пацієнтів в умовах обмежених медичних ресурсів.
Aeromonas hydrophila – бактерия, которая широко распространена в прес¬ной и соленой воде, содержится в пище и обработанной питьевой воде, обнаруживается в системах хозяйственного водоснабжения и в водопроводных системах медучреждений. В статье описан случай сепсиса и острого гнойного холангита, вызванных А. hydrophila у пожилой пациентки с ревматоидным артритом, принимавшей тоцилизумаб. В качестве антибактериального препарата был выбран цефоперазон/сульбактам. Культуральное исследование подтвердило чувствительность возбудителя к препарату, а клиническое улучшение наблюдалось через 6 дней лечения.
Інфекції, пов’язані з наданням медичної допомоги (ІПМД), – новий термін, який запропоновано для заміни понять «нозокоміальні», «внутрішньолікарняні інфекції» та «інфекції, що виникли в лікарні». Він означає, що такі інфекції можуть бути пов’язані з різними лікувально-профілактичними установами, доступними для пацієнтів. ІПМД визначаються як інфекції, що не проявлялися на момент госпіталізації до медичної установи (і немає доказів, що були в інкубаційному періоді на той момент). Найпоширенішими ІПМД є інфекції кровотоку, пневмонія (зокрема пневмонія, спровокована штучною вентиляцією легень), інфекції сечовивідних шляхів та інфекції в ділянках хірургічних втручань.
Боевая травма — особая разновидность травмы, которую отличают от бытовой или производственной не только поражающий фактор, но и условия получения травмы, сроки оказания помощи пострадавшему, массовость поражений. Данные о лечении этой патологии мало освещены в литературе, к тому же, они быстро устаревают в связи с непрерывным совершенствованием видов вооружения, а также медицинских технологий. В настоящее время разработка и внедрение современных принципов лечения боевой травмы в Украине является актуальной задачей.
Тайгециклин обладает широким спектром антимикробной активности, который включает аэробные и анаэробные, грамположительные и грамотрицательные микроорганизмы, а также атипичные возбудители. Важнейшим преимуществом препарата является то, что он сохраняет активность в отношении полирезистентных микроорганизмов, вызывающих серьезные госпитальные инфекции.
Формування і поширення резистентності до карбапенемів у грамнегативних бактерій є однією з найбільш актуальних проблем сучасної антимікробної хіміотерапії. Карбапенеми зазвичай розглядаються як найбільш ефективні антимікробні препарати при лікуванні важких нозокоміальних і позалікарняних інфекцій полімікробної етіології. Проте набута стійкість до препаратів цієї групи останнім часом зустрічається все частіше, особливо серед збудників нозокоміальних інфекцій.