Місце проведення: НМАПО ім. П. Л. Шупика, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9.
Початок: 9:00.

Науковий симпозіум проводиться згідно з Реєстром з’їздів, конгресів, симпозіумів,
науково-практичних конференцій, затвердженим МОЗ і НАМН України.
Запрошуються лікарі-гастроентерологи, сімейні лікарі, терапевти, ендоскопісти,
педіатри, інфекціоністи та лікарі інших спеціальностей.
У рамках симпозіуму обговорюватимуться питання профілактики, діагностики
та лікування захворювань печінки (Рекомендації EASL‑2016), функціональних захво-
рювань (Римські критерії-IV, 2016), питання лікування хворих з кислотозалежними
захворюваннями (Маастрихт V‑2015), рекомендації ЕСО (2016) з діагностики та ліку-
вання захворювань кишечника.
Вперше будуть проведені секція «Складні клінічні випадки. Шляхи запобігання
лікарським помилкам» та секція з ендоскопії.
Продовжить роботу «Академія здорового харчування», де будуть висвітлені пи-
тання профілактичного та дієтичного харчування хворих з різноманітною патологією
(участь в роботі секції – платна).
В роботі Школи приймуть участь провідні фахівці Європейської асоціаціації
гастроентерології, ендоскопії та нутриціології – EAGEN (European Association for
Gastroenterology, Endoscopy and Nutrition) разом з фахівцями Української Гастроенте-
рологічної Асоціації, а також молоді вчені.

Науковий керівник Національної школи гастроентерологів, гепатологів України –
член-кореспондент НАМН України, д.м.н., професор Н. В. Харченко.

Оргкомітет:
Тел.: (044) 432-04-73; e-mail: gastro_endo@ukr.net

  • 0.0