Додаток № 1 до журналу «Серцева недостатність та коморбідні стани» № 1 (2017)

Рекомендації Асоціації кардіологів України з діагностики та лікування
хронічної серцевої недостатності (2017)

Статья в формате PDF.

Порівняно з попереднім відповідним документом, у Національних рекомендаціях 2017 року більш деталізовано аспекти технології ведення пацієнтів із ХСН – ​від моніторингу ефективності та безпечнос­ті конкретних лікувальних підходів до практичних питань, які стосуються модифікації способу життя та самодогляду пацієнтів із ХСН. Порівняно з попередніми рекомендаціями, більше уваги приділено високотехнологічним апаратним методам лікування таких пацієнтів, що нині набувають дедалі більшого поширення у європейських країнах і, як віриться, з часом посядуть належне місце й у вітчизняній практиці. У спеціальному розділі узагальнено поточні знання щодо клінічних підходів, здатних знижувати ризик виникнення СН у кардіологічних пацієнтів різного профілю. Проте уважний читач матиме нагоду самостійно оцінити зміст, новизну та, врешті, якість нового чинного Національного документа з питань ХСН.

  • 0.0