Последние новости

Когнитивные нарушения в практике терапевта и невролога
Когнитивные нарушения в практике терапевта и невролога Постинсультные когнитивные нарушения: диагностика, лечение, профилактика Когнитивные нарушения развиваются у 16-60% больных в течение года [...]
«Міжнародні» протоколи лікування. Чи будуть вони корисними для пацієнтів?
Одразу хочу наголосити, що я належу до тих людей, які підтримують, а– головне, роблять усе можливе, щоб в охороні здоров’я відбувалися реальні реформи. Боротьба та прийняття парламентом [...]
Церебролизин в современной неврологической практике
Церебролизин® в современной неврологической практике Оптимизация нейротрофической терапии когнитивных нарушений Когнитивные нарушения являются актуальной мультидисциплинарной проблемой, в изучении [...]
Урядовий вісник: про проблеми та шляхи їх вирішення
Центральною темою засідання Комітету з питань охорони здоров’я (далі — Комітет), яке відбулося 12 квітня, стало критичне недофінансування флагманів вітчизняної медицини — наукових [...]
У Верховній Раді зареєстровано проект Закону про забезпечення безпеки медичних працівників № 6311
6 квітня у Верховній Раді України (ВРУ) зареєстровано проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення безпеки медичним працівникам та працівникам системи [...]
Урядовий вісник: про проблеми та шляхи їх вирішення
Плідною та швидкою роботою депутатського корпусу відзначилося засідання Комітету Верховної Ради (ВР) з питань охорони здоров’я (далі — Комітету), яке відбулося 5 квітня.   Міжнародні [...]
6 квітня затверджено законопроект № 2309 а-д, який передбачає автономізацію державних та комунальних закладів охорони здоров’я
За доленосне для вітчизняної медицини рішення проголосували 280 народних депутатів. «Законопроектом передбачається можливість фінансувати саме медичні послуги, що надаються пацієнтам, а не [...]
Більше 14 млн українців страждають від алергічних захворювань
Київ, Україна – Згідно за даними МОЗ більше 30% українців хворіють на алергію. Алергічні захворювання відносять до найрозповсюдженіших не лише серед дорослого населення країни, а й серед дітей [...]
Хто захищає медика в той час, коли він рятує життя пацієнтів?
Проголошуючи Клятву Гіппократа та Присягу лікаря України, випускник медичного навчального закладу навряд чи замислюється над тим, що під час надання медичної допомоги йому можуть бути заподіяні [...]
Відомі українські митці оцінять роботи учасників Всеукраїнського Конкурсу малюнка серед дітей з цукровим діабетом
Київ, 27 березня 2017 року – Санофі в Україні, провідна компанія у сфері охорони здоров’я, та Асоціація дитячих ендокринологів України оголошують початок прийому робіт в рамках Восьмого [...]
ДОСТУПНО ПРО БРІНТЕЛЛІКС НА BRINTELLIX.COM.UA
Компанія Лундбек (Данія) – єдина спеціалізована у сфері розробок лікарських засобів для лікування захворювань центральної нервової системи (ЦНС) – представляє в українському цифровому просторі [...]
Санофі в Україні представила лікарський засіб для боротьби з болем під час критичних днів — Но-Шпа® Комфорт
м. Київ, 1 березня 2017 р. Санофі в Україні, провідна компанія у сфері охорони здоров’я, представила новий бренд Но-Шпа® Комфорт, ефективний лікарський засіб, який допомагає боротися з [...]
Цикл «Жизненно необходимые препараты ВОЗ». Метилпреднизолон
Цикл «Жизненно необходимые препараты ВОЗ». Метилпреднизолон Метилпреднизолон по сравнению с дексаметазоном в пошаговой терапии обострения хронического обструктивного заболевания легких При [...]
Нейропатическая боль: выбор терапии
Нейропатическая боль: выбор терапии Эффективность прегабалина в лечении хронической боли в спине, ассоциированной с болью в нижних конечностях (нейропатическим компонентом) Боль в нижней части [...]
Київ, 28 лютого 2017 р. – Санофі Джензайм, лідер у лікуванні орфанних захворювань, що входить до складу Санофі, підтримав інформаційно-дискусійний захід з нагоди Міжнародного дня рідкісних [...]
Современные подходы к профилактике и лечению кардиоваскулярных заболеваний
Как улучшить прогноз пациентов после инвазивной реваскуляризации миокарда? На исходы у пациентов, перенесших реваскуляризацию миокарда, влияет множество факторов, которые не зависят от врача [...]
Артериальная гипертензия
Двойное открытое параллельное исследование по изучению влияния квинаприла в сравнении с лизиноприлоМ на дисфункцию эндотЕлия у куРящих пациентов, страдающих мягКой и Умеренной артеРиальной [...]
Новый препарат селексипаг для лечения легочной артериальной гипертензии
В испытаниях II фазы препарат селексипаг – ​пероральный селективный агонист рецепторов простациклина (типа IP) – ​доказал свою долгосрочную эффективность в терапии легочной артериальной [...]
У пациентов с неоднократной имплантацией ИОЛ повышен риск развития катаракты
Согласно результатам швейцарского исследования, опубликованным в журнале JAMA Ophthalmology, у многих пациентов, перенесших имплантацию линз, повышен риск развития катаракты или глаукомы [...]
Предварительные результаты исследования OPERA-HF: депрессия ассоциируется с 5-кратным повышением риска смерти у пациентов с СН
Heart Failure Association (HFA) of the European Society of Cardiology (ESC), Seville, Spain, 23-26 May 2015 Больные с СН подвержены повышенному риску повторных госпитализаций и смерти. Около 25% [...]
Эндоскопическая баллонная дилатация кишечных стриктур, связанных с БК
Формирование стриктур является распространенным осложнением БК. Эндоскопическая баллонная дилатация рассматривается как щадящий вариант лечения данной патологии, однако долгосрочный эффект и [...]
Применение лекарственных препаратов у пациентов с остеоартритом
Пациенты с остеоартритом для облегчения своего состояния принимают разнообразные препараты. Целью настоящего исследования было изучить частоту использования различных средств для лечения [...]
Преимущества раннего кормления ad libitum после пилоромиотомии
По результатам метаанализа 14 исследований, в которых приняли участие в общей сложности более 2100 детей, после пилоромиотомии при гипертрофическом стенозе привратника раннее кормление ad libitum [...]
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Академічний симпозіум з педіатрії»
В рамках реалізації Національної стратегії МОЗ України щодо безперервного професійного розвитку лікарів запрошуємо вас взяти участь у весняній сесії Академічного симпозіуму з педіатрії, який буде [...]
Місце проведення: НМАПО ім. П. Л. Шупика, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9. Початок: 9:00. Науковий симпозіум проводиться згідно з Реєстром з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних [...]
Инновационные антибиотики в практике врача
Тайгециклин — надежный выбор против мультирезистентных инфекций Тайгециклин обладает широким спектром антимикробной активности, который включает аэробные и анаэробные, грамположительные и [...]
Місце проведення: Національна наукова медична бібліотека України, станція метро «Льва Толстого», вул. Льва Толстого, 7. Початок: 9:00. ТЕМИ КОНФЕРЕНЦІЇ: • Підсумки 25-річного розвитку народної [...]
Антибиотикотерапия снижает уровень МНО у пациентов, принимающих антагонисты витамина К
В ходе исследования, проведенного датскими учеными под руководством А. Pottegard, было обнаружено, что применение АБ диклоксациллина на фоне антикоагулянтной терапии связано со снижением [...]
Эффективность терапии УДХК у пациентов с прогрессирующей поликистозной болезнью печени
Современные подходы к терапии прогрессирующей поликистозной болезни печени (ППБП) высокоинвазивны и сопряжены со значительным риском рецидива заболевания. В связи с этим поиск эффективных и [...]
Связь между вирусом Зика и синдромом Гийена-Барре
В период с октября 2013 г. по апрель 2014 г. во Французской Полинезии была зарегистрирована значительная вспышка лихорадки Зика. Одновременно наблюдался рост заболеваемости синдромом Гийена-Барре [...]
Трансплантация органов влияет на возникновение и развитие меланомы
Согласно результатам нового исследования, риск развития меланомы и показатели смертности от этого заболевания гораздо выше у пациентов, перенесших операцию по пересадке органов. Автор работы, Х.А [...]
Урсодезоксихолевая кислота и вероятность рецидива желчнокаменной болезни после эндоскопической холедохолитоэкстракции: результаты рандомизированного исследования
Японские ученые представили результаты многоцентрового рандомизированного исследования, в ходе которого изучалась эффективность урсодезоксихолевой кислоты (УДХК) в качестве средства вторичной [...]
Впечатляющие результаты исследования препарата на основе каннабидиола для лечения синдрома Леннокса­-Гасто
Фармацевтическая компания GW Pharmaceuticals сообщила об успешных результатах клинических испытаний III фазы препарата Эпидиолекс (Epidiolex) на основе очищенного каннабидиола в терапии синдрома [...]
Эффективность и безопасность урсодезоксихолевой кислоты при внутрипеченочном холестазе беременных
Урсодезоксихолевая кислота (УДХК) применяется в терапии внутрипеченочного холестаза беременных (ВХБ), однако в клинической практике все еще наблюдаются тенденции к неназначению УДХК беременным [...]
Одобрен препарат для лечения прогрессирующего немелкоклеточного рака легких
11 декабря 2015 г. Агентство по контролю качества продуктов питания и лекарственных средств США (FDA) одобрило применение перорального ингибитора ALK-гибридного белка алектиниба (Alecensa) для [...]
Лечение хронического вирусного гепатита В связано с увеличением риска развития колоректального рака и рака шейки матки
На Международном конгрессе по заболеваниям печени 2016 г. (The International Liver Congress) в Барселоне были озвучены результаты нового исследования, согласно которому долгосрочный прием [...]
УДХК предупреждает образование конкрементов в ЖП после проведения бариатрического вмешательства
Известно, что быстрое снижение массы тела увеличивает риск образования конкрементов в ЖП, а выполнение профилактической холецистэктомии до начала хирургического лечения ожирения не рекомендуется [...]
Комбинированная терапия ХОЗЛ тиотропием и олодатеролом
В соответствии с результатами клинических исследований TONADO использование двух бронхолитических средств – тиотропия и олодатерола – позволяет более значимо влиять на функцию легких и качество [...]
Влияние эсцина на качество спермы пациентов с бесплодием, связанным с варикоцеле
Основным активным компонентом экстракта семян конского каштана (ЭСКК) является эсцин. Результаты ранее опубликованного исследования показали, что ЭСКК проявил более высокую активность против [...]
Эффективность интравитреальных имплантатов, содержащих дексаметазон, у пациентов с диабетическим макулярным отеком
Целью настоящего исследования было изучить влияние однократного введения интравитреального имплантата, содержащего дексаметазон, на остроту зрения и толщину сосудистой оболочки глаз у больных [...]
Влияние комбинации блокатора рецепторов ангиотензина и ингибитора неприлизина (LCZ696) на вид смерти больных с СН по сравнению с эналаприлом
Akshay S. Desai, John J.V. McMurray, Milton Packer et al. Europ. Heart J., 2015 Aug 7; 36(30) Препарат LCZ696, представляющий собой комбинацию блокатора рецепторов ангиотензина и ингибитора [...]
Февипипрант перспективен в лечении тяжелой рефрактерной бронхиальной астмы
В журнале Lancet были опубликованы результаты исследования экспериментального лекарственного средства, предназначенного для терапии эозинофильной бронхиальной астмы (БА). Препарат февипипрант [...]
Влияние погодных условий на риск обострения боли у пациентов с ОА коленного сустава
Иногда больные ОА сообщают о метеозависимости симптомов, но действительно ли имеет место такая связь? Для ответа на этот вопрос было проведено наблюдательное исследование с участием пациентов [...]
Обидві компанії стануть світовими лідерами в двох різних секторах фармацевтичного ринку     Париж (Франція) та Інгельхайм (Німеччина) – 2 січня 2017 року – Санофі та Берінгер Інгельхайм [...]
Выбор антидепрессанта. В фокусе внимания — потребности пациента
Антидепрессант Золофт в практике врача — терапевта В своей деятельности врач-терапевт часто сталкивается с теми или иными проявлениями депрессии, выявляющимися у многих больных терапевтического [...]
Комбинация ванкомицина и β-лактамов при лечении бактериемии, вызванной метициллинрезистентным золотистым стафилококком
В ходе недавних экспериментов (in vitro и in vivo) исследователи обнаружили явление синергизма ванкомицина и β­—лактамов с антистафилококковой активностью при лечении бактериемии, вызванной [...]
Антенатальное введение бетаметазона женщинам из группы риска в отношении преждевременных родов
Антенатальное введение глюкокортикоидов широко используется у беременных с повышенным риском преждевременных родов. Известно, что у младенцев, родившихся между 34 и 36 нед гестации, вероятность [...]