0 %

Науковий симпозіум з міжнародною участю XIX Національна школа гастроентерологів, гепатологів України «Шляхи підвищення ефективності профілактики, діагностики та лікування захворювань органів травлення» 6-7 квітня 2017 р., м. Київ

14.02.2017
Місце проведення: НМАПО ім. П. Л. Шупика, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9. Початок: 9:00. Науковий симпозіум проводиться згідно з Реєстром з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, затвердженим МОЗ і НАМН України. Запрошуються лікарі-гастроентерологи, сімейні лікарі, терапевти, ендоскопісти, педіатри, інфекціоністи та лікарі інших спеціальностей. У рамках симпозіуму обговорюватимуться питання профілактики, діагностики та лікування захворювань печінки (Рекомендації EASL‑2016), функціональних захво- рювань (Римські критерії-IV, 2016), питання лікування хворих з кислотозалежними захворюваннями (Маастрихт V‑2015), рекомендації ЕСО (2016) з діагностики та ліку- вання захворювань кишечника. Вперше будуть проведені секція «Складні клінічні випадки. Шляхи запобігання лікарським помилкам» та секція з ендоскопії. Продовжить роботу «Академія здорового харчування», де будуть висвітлені пи- тання профілактичного та дієтичного харчування хворих з різноманітною патологією (участь в роботі секції – платна). В роботі Школи приймуть участь провідні фахівці Європейської асоціаціації гастроентерології, ендоскопії та нутриціології – EAGEN (European Association for Gastroenterology, Endoscopy and Nutrition) разом з фахівцями Української Гастроенте- рологічної Асоціації, а також молоді вчені. Науковий керівник Національної школи гастроентерологів, гепатологів України – член-кореспондент НАМН України, д.м.н., професор Н. В. Харченко. Оргкомітет: Тел.: (044) 432-04-73; e-mail: gastro_endo@ukr.net

НОВИНИ ЗА ТЕМОЮ

Реформа охорони здоров’я: розвінчання міфів 13.09.2017 Реформа охорони здоров’я: розвінчання міфів

Сьогодні реформування системи охорони здоров’я (СОЗ) є одним із найбільш актуальних та обговорюваних питань в українському суспільстві, особливо в середовищі людей, які мають хоча б найменше відношення до медицини. Передусім це експерти у СОЗ, громадські діячі, народні депутати й інші політики, керівники закладів охорони здоров’я та пересічні медичні працівники тощо....

13.09.2017 Компанія Sandoz в Україні започатковує ініціативу для боротьби з резистентністю до протимікробних засобів

м. Київ, 29 серпня 2017 р. – Компанія Sandoz в Україні повідомляє про започаткування ініціативи для боротьби з резистентністю до протимікробних засобів SARI (Sandoz Antimicrobial Resistance Initiative), мета якої привернути увагу до нераціонального використання антибіотиків в Україні....

11.09.2017 Даптомицин в лечении осложненных инфекций кожи у детей: результаты рандомизированного исследования

Как показали результаты недавнего испытания, парентеральное введение детям липопептидного антибиотика даптомицина 1 р/сут является безопасным и достоверно эффективным методом лечения осложненных инфекций кожи и подкожной клетчатки, вызванных грамположительными микроорганизмами, в т. ч. метициллинрезистентными штаммами Staphylococcus aureus (MRSA). Цель многоцентрового клинического исследования III фазы, проведенного специалистами Калифорнийского университета, заключалась в оценке безопасности и...