0 %

«Новартіс Фарма» запускає на українському ринку Юперіо* – новий препарат для зниження ризику смерті від серцево-судинного захворювання (ССЗ) та госпіталізації пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю (ХСН)

23.07.2019

Представництво «Новартіс Фарма Сервісез АГ» в Україні

Проспект Степана Бандери, буд. 28-А

Бізнес-центр SP Hall, 7-й поверх 

04073, м. Київ, Україна 

http://www.novartis.com

  • Юперіо – це перший і на даний час єдиний препарат для лікування ХСН, який продемонстрував значуще зниження ризику смерті порівняно з еналаприлом1 
  • Серцева недостатність – одна з найактуальніших проблем сучасної охорони здоров’я, поширеність ХСН у розвинених країнах становить 1-2% дорослого населення2 

м. Київ, 6 лютого 2019 р. – компанія «Новартіс Фарма» виводить на український ринок препарат Юперіо (надмолекулярний комплекс сакубітрил/валсартан), що є першим представником нового класу лікарських засобів для терапії ХСН АРНІ (ангіотензинових рецепторів і неприлізину інгібітор). Показання для застосування препарату: лікування ХСН у дорослих пацієнтів зі зниженою фракцією викиду лівого шлуночка.

 «Люди, які живуть із серцевою недостатністю, відчувають симптоми, що суттєво обмежують фізичну активність і якість життя. Компанія «Новартіс» провела крупномасштабне клінічне дослідження, у якому порівнювалися сакубітрил/валсартан (Юперіо) та існуючий «золотий стандарт» терапії даного захворювання. Завдяки появі на ринку препарату Юперіо тисячі українських пацієнтів із ХСН отримають можливість жити довше і більш якісним життям», – відзначила голова представництва «Новартіс Фарма» в Україні Манана Гамісонія. 

Вражаючі результати з ефективності препарату продемонструвало подвійне сліпе міжнародне клінічне дослідження фази III PARADIGM-HF за участю 8442 хворих із 47 країн. У дослідженні взяли участь пацієнти із ХСН II-IV функціонального класу за класцифікацією NYHA зі зниженою фракцією викиду лівого шлуночка (менше 40%). На додаток до звичайної рекомендованої терапії пацієнти мали отримувати сакубітрил/валсартан або еналаприл1.

За результатами дослідження препарат сакубітрил/валсартан довів свою перевагу над «золотим стандартом» лікування еналаприлом за всіми основними кінцевими точками: зниження ризику серцево-судинної смерті та першої госпіталізації з приводу погіршення серцевої недостатності на 20%, зниження ризику раптової смерті на 20%, зниження ризику смерті від усіх причин на 16%. Було доведено, що тривалість життя у пацієнтів, які застосовували сакубітрил/валсартан, зросла порівняно з тими, хто отримував еналаприл. При цьому безпека сакубітрилу/валсартану співставна з еналаприлом1. Через очевидну перевагу терапії препаратом сакубітрил/валсартан дослідження PARADIGM-HF було достроково припинене з етичних міркувань1, і отримане схвалення регуляторного органу США – FDA. 

Виведення на ринок сакубітрилу/валсартану (Юперіо) докорінно змінює підхід до лікування ХСН. Сьогодні він є єдиним препаратом, який довів свою перевагу в лікуванні ХСН над існуючим «золотим стандартом» терапії даного захворювання. 

Заява про обмеження відповідальності

Цей прес-реліз містить прогностичні заяви, які можна ідентифікувати за такими словами, як «можливий», «очікуваний», «портфель розробок», «продуктовий портфель», «обов’язковий», «плани», «виведення на ринок», «займає вигідне ринкове становище» чи подібними термінами, або за явним чи непрямим обговоренням щодо потенційного отримання реєстраційного посвідчення чи маркування засобу Юперіо®, або щодо майбутніх доходів від реалізації засобу Юперіо®. Ви не повинні повністю покладатись на ці заяви. Такі прогностичні заяви базуються на наших поточних переконаннях та очікуваннях стосовно майбутніх явищ, отже на них можуть впливати відомі й невідомі ризики та невизначеності. Якщо один чи декілька з цих ризиків або невизначеностей виникнуть або якщо основні припущення виявляться невірними, фактичні результати можуть суттєво відрізнятись від тих, що викладені у прогностичних заявах. Не може бути жодних гарантій, що засіб Юперіо® буде схвалений для продажу на будь-якому ринку або в будь-який конкретний час. Також не може бути жодних гарантій, що за умови схвалення біоаналог засобу буде затверджений для всіх показань до застосування. Крім того, не може бути жодних гарантій, що засіб Юперіо® буде користуватися широким попитом у майбутньому. Зокрема, на наші очікування щодо таких засобів можуть впливати, серед іншого, заходи з боку регуляторних органів або державне регулювання в цілому; невизначеність, притаманна дослідженням та розробці, включаючи результати клінічних випробувань та додатковий аналіз існуючих клінічних даних; конкуренція в цілому, включаючи потенційне схвалення альтернативних засобів; глобальні тенденції обмеження витрат на охорону здоров’я, включаючи постійний ціновий тиск; результати судових розглядів, включаючи спори з питань інтелектуальної власності або інші юридичні заходи, спрямовані на запобігання або обмеження продажу засобу Юперіо® компанією «Новартіс»; переваги лікарів у призначенні препаратів; загальні економічні умови та умови галузі; питання безпеки, якості чи виробництва, а також інші ризики та фактори, згадані в поточній формі 20-F компанії «Новартіс АГ», що зберігається в архіві Комісії з цінних паперів та бірж США. В цьому прес-релізі компанія «Новартіс» надає інформацію, актуальну на цю дату, і не бере на себе жодних зобов’язань стосовно оновлення будь-яких прогностичних заяв, що містяться в цьому прес-релізі, в результаті отримання нової інформації та виникнення майбутніх явищ або будь-яким іншим чином.

Про компанію «Новартіс» 

«Новартіс» працює, переосмислюючи підхід до медицини заради поліпшення якості й тривалості життя людей. Будучи провідною міжнародною фармацевтичною компанією, ми застосовуємо новітні наукові досягнення і цифрові технології при створенні інноваційних препаратів для вирішення найгостріших медико-соціальних проблем. «Новартіс» протягом багатьох років входить у верхні рядки міжнародних рейтингів компаній, що інвестують у дослідження і розробки. Наші препарати отримують майже 1 млрд осіб по всьому світу, і ми постійно працюємо над пошуком інноваційних рішень для збільшення доступу пацієнтів до необхідної терапії. У компаніях групи «Новартіс» працюють близько 125 тис. співробітників, які представляють 140 національностей. Дізнатися докладніше про «Новартіс» можна на сайті www.novartis.com. 

Відділ зв’язків із громадськістю

Ганна Акопян

+38 (044) 495 28 66

anna.akopyan@sandoz.com


* Сакубітрил/валсартан зареєстрований в Україні під торговою назвою Юперіо (наказ МОЗ України № 908 від 11.05.2018, р/п: №UA/16691/01/01, №UA/16691/01/02, №UA/16691/01/03).

1 McMurray et al. Eur J Heart Fail, 2014; 16: 817-825. 

2 Mosterd A., Hoes A.W. Clinical epidemiology of heart failure // Heart, 2007; Vol. 93: 1137-1146.

Стаття у форматі PDF

Тематичний номер «Кардіологія, Ревматологія, Кардіохірургія» № 2 (63) травень 2019 р.

НОВИНИ ЗА ТЕМОЮ Кардіологія

По сравнению с КТ сердца ЭхоКГ ложно показывает увеличение ЛЖ у пожилых пациентов 21.11.2019 Кардіологія По сравнению с КТ сердца ЭхоКГ ложно показывает увеличение ЛЖ у пожилых пациентов

ЭхоКГ показывает увеличение массы ЛЖ с возрастом. Тем не менее морфологические исследования и МРТ демонстрируют, что при старении масса ЛЖ остается неизменной или слегка уменьшается, при этом снижается объем ЛЖ и увеличивается толщина стенки в соответствии с концентрическим ремоделированием. Структурное ремоделирование ЛЖ с возрастом может привести к переоценке массы ЛЖ у пожилых пациентов при использовании стандартных методов ЭхоКГ. ...

21.11.2019 Кардіологія Статус витамина D при остром инфаркте миокарда: исследование «случай – ​контроль»

Ассоциация авитаминоза D с ИБС является спорной. Это исследование направлено на выявление связи между дефицитом витамина D и острым ИМ (ОИМ)....

21.11.2019 Кардіологія Уровни ФНО-подобного цитокина 1А и степень тяжести атеросклероза коронарных артерий у некурящих пациентов

Новым индикатором атеросклероза является член суперсемейства фактора некроза опухоли (ФНО) – ​ФНО-подобный цитокин 1A (TL1A). Целью данного исследования было выяснить, играет ли TLA1 роль в развитии атеросклероза коронарных артерий и степени его тяжести у некурящих пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС)....