0 %

Нарада експертів «Шляхи покращення глікемічного контролю в Україні: проблеми та виклики, досвід референтних країн»

11.10.2019

30 вересня в Києві відбулася нарада представників наукової медичної спільноти України, серед яких були присутні:

Маньковський Б.М. - д. мед. н., член-кореспондент НАМНУ, професор, завідувач кафедри діабетології Національної медичної Академії післядипломної освіти (НМАПО) ім. П.Л. Шупика;

Кондрацька І.М. - к. мед. н., доцент кафедри діабетології НМАПО ім. П.Л. Шупика;

Соколова Л.К. - д. мед. н., керівник відділу клінічної діабетології Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМНУ;

Комісаренко Ю.І. - д. мед. н., професор, завідувач кафедри ендокринології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця;

Власенко М.В. - д. мед. н., професор, завідувач кафедри ендокринології Вінницького державного медичного університету ім. М.І. Пірогова;

Юзвенко Т.Ю. - д. мед. н., заступник директора з наукової роботи Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України;

Урбанович А.М. - д. мед. н., завідувач кафедри ендокринології Львівського державного медичного університету ім. Данила Галицького;

Зінич О.В. - д. мед. н., завідувач відділу вікової ендокринології та клінічної фармакології Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України.

У нараді в якості експертів узяли участь клініцисти із Сербії та Угорщини: професор Н. Лаліч, доктор З. Тайбані, а також Г. Петрова, професор-фармакоекономіст із Болгарії.

Метою заходу стало обговорення стану глікемічного контролю в Україні, аналіз даних електронного реєстру пацієнтів, узгодження дій та шляхів покращання ситуації, а також розгляд чинного регулювання призначення інсулінів в Україні та референтних країнах. Відбулася активна дискусія щодо питання необхідності впровадження нових критеріїв призначення аналогових форм інсулінів, а також критеріїв для призначення фіксованої комбінації базального інсуліну та агоніста ГПП-1.

У результаті обговорення експерти дійшли таких висновків:

Після аналізу даних реєстру пацієнтів необхідно зазначити деяке покращання ситуації: збільшився відсоток пацієнтів, обстежених на HbA1c, а також тих пацієнтів, які досягли показника HbA1c <7%. На жаль, у цілому глікемічний контроль хворих на цукровий діабет, які отримують інсулінотерапію в Україні, за результатами аналізу електронного реєстру, залишається незадовільним.

Основною причиною незадовільного глікемічного контролю є низька доза інсуліну, яку отримують пацієнти, перебуваючи на терапії як людськими , так і аналоговими інсулінами.

Відсутність адекватної титрації дози інсуліну, страх перед гіпоглікемією, низький рівень обізнаності пацієнтів щодо основних правил лікування цукрового діабету за допомогою інсуліну є головними бар'єрами у досягненні задовільного глікемічного контролю.

Аналоги інсуліну та фіксована комбінація базального інсуліну та агоністу ГПП-1 можуть бути рішенням для поліпшення глікемічного контролю в Україні, оскільки дають можливість досягти мети лікування і водночас мають низький ризик розвитку гіпоглікемії. Також аналогові інсуліни дозволяють ефективно інтенсифікувати лікування без збільшення ризику набору ваги, гіпоглікемії та, завдяки одноразовому введенню протягом доби, підвищують прихильність до лікування.

Експерти наполягають на збереженні в Україні чинної моделі реімбурсації інсулінів та принципах їх призначення.

Досвід референтних країн є гарним прикладом належної системи ведення пацієнтів із цукровим діабетом та потребує подальшого вивчення та широкого застосування досвіду.

Необхідно спрямувати зусилля на покращання роботи лікарів-ендокринологів, спрямовану передусім на освіту хворих на цукровий діабет.

 

Матеріал присвячений Нараді експертів в повному обсязі буде розміщений у  тематичному  номері «Діабетологія, тиреоїдологія, метаболічні розлади» Медичної газети «Здоров’я України», №3, 2019 р.            

НОВИНИ ЗА ТЕМОЮ Терапія та сімейна медицина

FDA одобрило первую терапию для пациентов с редким заболеванием легких 21.01.2020 Пульмонологія та оториноларингологія Терапія та сімейна медицина FDA одобрило первую терапию для пациентов с редким заболеванием легких

6 сентября Управление по контролю качествf продуктов питания и лекарственных средств США (FDA) одобрило препарат Офев (нинтеданиб) в капсулах для замедления снижения легочной функции у взрослых пациентов с интерстициальным заболеванием легких, связанным с системной склеродермией (SSc-ILD). Это первое одобренное FDA лечение данного редкого заболевания....

03.01.2020 Терапія та сімейна медицина ВОЗ получила новые рекомендации по вопросам борьбы со смертельно опасными неинфекционными заболеваниями

10 декабря мировые лидеры и эксперты в области здравоохранения передали Генеральному директору ВОЗ доктору Тедросу Адханому Гебрейесусу 8 рекомендаций, выполнение которых могло бы спасти миллионы жизней и способствовать укреплению психического здоровья популяции. Независимая комиссия высокого уровня ВОЗ по неинфекционным заболеваниям (НИЗ) была учреждена доктором Тедросом в 2017 г. для выявления инновационных способов борьбы с основными причинами смертности в мире – ​ССЗ, раком, СД, респираторными заболеваниями и нарушениями психического здоровья....

03.01.2020 Терапія та сімейна медицина Во всем мире снижается число потребителей табака среди мужского населения

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые прогнозирует важнейший сдвиг в течении глобальной табачной эпидемии – ​снижение количества потребителей табака среди мужской части населения. В опубликованном 19 декабря докладе содержатся выводы о том, каким образом инициативы государства могут защищать общество от этой вредной привычки, спасать жизни и уберегать людей от страданий, причиняемых вредом от курения табака....