0 %

Нарада експертів «Шляхи покращення глікемічного контролю в Україні: проблеми та виклики, досвід референтних країн»

11.10.2019

30 вересня в Києві відбулася нарада представників наукової медичної спільноти України, серед яких були присутні:

Маньковський Б.М. - д. мед. н., член-кореспондент НАМНУ, професор, завідувач кафедри діабетології Національної медичної Академії післядипломної освіти (НМАПО) ім. П.Л. Шупика;

Кондрацька І.М. - к. мед. н., доцент кафедри діабетології НМАПО ім. П.Л. Шупика;

Соколова Л.К. - д. мед. н., керівник відділу клінічної діабетології Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМНУ;

Комісаренко Ю.І. - д. мед. н., професор, завідувач кафедри ендокринології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця;

Власенко М.В. - д. мед. н., професор, завідувач кафедри ендокринології Вінницького державного медичного університету ім. М.І. Пірогова;

Юзвенко Т.Ю. - д. мед. н., заступник директора з наукової роботи Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України;

Урбанович А.М. - д. мед. н., завідувач кафедри ендокринології Львівського державного медичного університету ім. Данила Галицького;

Зінич О.В. - д. мед. н., завідувач відділу вікової ендокринології та клінічної фармакології Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України.

У нараді в якості експертів узяли участь клініцисти із Сербії та Угорщини: професор Н. Лаліч, доктор З. Тайбані, а також Г. Петрова, професор-фармакоекономіст із Болгарії.

Метою заходу стало обговорення стану глікемічного контролю в Україні, аналіз даних електронного реєстру пацієнтів, узгодження дій та шляхів покращання ситуації, а також розгляд чинного регулювання призначення інсулінів в Україні та референтних країнах. Відбулася активна дискусія щодо питання необхідності впровадження нових критеріїв призначення аналогових форм інсулінів, а також критеріїв для призначення фіксованої комбінації базального інсуліну та агоніста ГПП-1.

У результаті обговорення експерти дійшли таких висновків:

Після аналізу даних реєстру пацієнтів необхідно зазначити деяке покращання ситуації: збільшився відсоток пацієнтів, обстежених на HbA1c, а також тих пацієнтів, які досягли показника HbA1c <7%. На жаль, у цілому глікемічний контроль хворих на цукровий діабет, які отримують інсулінотерапію в Україні, за результатами аналізу електронного реєстру, залишається незадовільним.

Основною причиною незадовільного глікемічного контролю є низька доза інсуліну, яку отримують пацієнти, перебуваючи на терапії як людськими , так і аналоговими інсулінами.

Відсутність адекватної титрації дози інсуліну, страх перед гіпоглікемією, низький рівень обізнаності пацієнтів щодо основних правил лікування цукрового діабету за допомогою інсуліну є головними бар'єрами у досягненні задовільного глікемічного контролю.

Аналоги інсуліну та фіксована комбінація базального інсуліну та агоністу ГПП-1 можуть бути рішенням для поліпшення глікемічного контролю в Україні, оскільки дають можливість досягти мети лікування і водночас мають низький ризик розвитку гіпоглікемії. Також аналогові інсуліни дозволяють ефективно інтенсифікувати лікування без збільшення ризику набору ваги, гіпоглікемії та, завдяки одноразовому введенню протягом доби, підвищують прихильність до лікування.

Експерти наполягають на збереженні в Україні чинної моделі реімбурсації інсулінів та принципах їх призначення.

Досвід референтних країн є гарним прикладом належної системи ведення пацієнтів із цукровим діабетом та потребує подальшого вивчення та широкого застосування досвіду.

Необхідно спрямувати зусилля на покращання роботи лікарів-ендокринологів, спрямовану передусім на освіту хворих на цукровий діабет.

 

Матеріал присвячений Нараді експертів в повному обсязі буде розміщений у  тематичному  номері «Діабетологія, тиреоїдологія, метаболічні розлади» Медичної газети «Здоров’я України», №3, 2019 р.            

НОВИНИ ЗА ТЕМОЮ Терапія та сімейна медицина

Роль антибиотиков в промывании кармана для имплантатов молочных желез и внедрении имплантатов 29.10.2019 Терапія та сімейна медицина Роль антибиотиков в промывании кармана для имплантатов молочных желез и внедрении имплантатов

Использование антибиотиков и антисептиков для промывания кармана для грудного имплантата или промывания грудного имплантата во время операции в последнее время подвергалось тщательному изучению. Руководства Центров по контролю и профилактике заболеваний не дают никаких рекомендаций в пользу или против использования антибиотиков в таких случаях....

29.10.2019 Пульмонологія та оториноларингологія Терапія та сімейна медицина Влияние антибиотикопрофилактики на вентилятор-ассоциированную пневмонию при тяжелой черепно-мозговой травме

Целью этого исследования являлось изучение роли антибиотикопрофилактики (АП) в частоте возникновения вентилятор-ассоциированной пневмонии (ВАП) у пациентов с черепно-мозговой травмой (ЧМТ)....

29.10.2019 Терапія та сімейна медицина Пероральная проба с амоксициллином без предварительных кожных тестов у взрослых пациентов с аллергией на пенициллин

Известно, что 10% госпитализированных пациентов сообщают об аллергии на пенициллин. Однако исследования показывают, что 98% таких больных не являются гиперчувствительными. Неподтвержденная аллергия на пенициллин представляет опасность для здоровья. ...