0 %

Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 1 (398), січень 2017 р.

Скачати PDF

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

5 стр. Виробник лікарських засобів «Фарма Старт», компанія швейцарської групи «АСІНО», увійшла до рейтингу кращих маркетингових команд України 2016 року серед фармацевтичних компаній
<a href='http://new.health-ua.com/events/item/29374/29375'>http://new.health-ua.com/events/item/29374/29375</a>
18-19 стр. Вітчизняна медицина очима провідних спеціалістів: аналізуємо підсумки 2016 року
32-33 стр. К проблеме научно-смысловой корректности некоторых медицинских терминов
И.И. Никберг, д.м.н., профессор, член Международной академии экологии и здоровья человека, член-корреспондент Российской академии естествознания, г. Сидней, Австралия

ДО ОБГОВОРЕННЯ МЕДИЧНОЇ СПІЛЬНОТИ

6 стр. Урядовий вісник: про проблеми та шляхи їх вирішення
31 стр. Фабрика здоров’я: що зміниться в українській медицині?

КАРДІОЛОГІЯ

8-9 стр. Визначення ефективності ранолазину та його вплив на функцію клітин у хворих з ішемічною хворобою серця
Н.М. Шуба, д.м.н., професор, Т. Д. Воронова, к.м.н., С. П. Кир’яченко, Г. І. Метеньканич, О. С. Залуцька, А. А. Лаврєнтьєва, кафедра терапії та ревматології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, м. Київ
12-13 стр. Эффективность амбулаторного лечения АГ в Украине: данные многоцентрового исследования ТРИУМФ
15 стр. Каптопрес-Дарниця – надійна ліквідація гіпертензивних кризів та оптимальний вибір для лікування артеріальної гіпертензії в пацієнтів з нестабільною гемодинамікою

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ

20-21 стр. Запальні захворювання кишківника: міждисциплінарний підхід
За підсумками круглого столу, 14 грудня 2016 року, м. Київ

ПУЛЬМОНОЛОГІЯ

24-25 стр. Профилактика и лечение респираторных заболеваний у детей на этапе первичной медицинской помощи
По итогам НПК «XVIII Сидельниковские чтения», г. Киев
26-27 стр. Поточні уявлення та дилеми в питанні ідіопатичних інтерстиціальних пневмоній
J. H. Ryu, T. Moua, N. Azadeh, M. Baqir, E. S. Yi, клініка Mayo, м. Рочестер, США

НЕВРОЛОГІЯ

3 стр. Витамины группы В в клинической практике: сфера применения расширяется
41-42 стр. Диагностика и коррекция эндотелиальной дисфункции у пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией
В.И. Калашников, к.м.н., Харьковская медицинская академия последипломного образования
По итогам цикла научно-практических конференций

СІМЕЙНА МЕДИЦИНА

22 стр. Інфекційні чинники у формуванні патології підшлункової залози
Л.С. Бабінець, д. м. н., професор, О. Р. Шайген, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України»

АСПЕКТИ ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ

36-37 стр. Особенности изменения системы гемостаза у беременных с гестационным сахарным диабетом
А.А. Мельник, к.б.н., г. Киев

ЮВІЛЕЙ

23 стр. Академик Виталий Майданник: педиатрия как жизнь и судьба
К 60-летию со дня рождения

ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ

34-35 стр. Александр Леонидович Чижевский
И. И. Никберг, д. м. н., профессор, член Международной академии экологии и здоровья человека, член-корреспондент Российской академии естествознания, руководитель научной школы РАЕ «Гелиометеотропные реакции человека», г. Сидней, Австралия

ПАМ’ЯТЬ

37 стр. Светлой памяти Юрия Ильича Кундиева
И. М. Трахтенберг, академик НАМН Украины, член-корреспондент НАН Украины Ю. Г. Виленский, кандидат медицинских наук