Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 3 (400), лютий 2017 р.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

24-25 стр. Лікування без лікарів, «лікарні без ліжок»: IT-технології змінюють відносини лікаря і пацієнта
В. Б. Ніколаєнко
29 стр. Філософія створення Симбітеру має найвищий рівень гуманізму
Л. В. Губерський
55 стр. Частная практика врача – лекарство от кризиса
Э. Б. Кудина

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ЛІКАРЯ

36 стр. Украинский врач 2017: право на защину
37 стр. Предупрежден – значит, вооружен, или Как выжить врачу в мире «профессиональных» больных

ДО ОБГОВОРЕННЯ МЕДИЧНОЇ СПІЛЬНОТИ

20-21 стр. Формування госпітальних округів: чого чекати лікарям
та пацієнтам?
І. В. Сисоєнко

РЕКОМЕНДАЦІЇ

16-17 стр. Рекомендации ESC по лечению фибрилляции предсердий (2016)
47-48 стр. Четыре руководства CHEST по лечению кашля (2016)
В обзоре рассмотрены ключевые положения нормативных документов Американской коллегии специалистов в области торакальной медицины

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

60-61 стр. Влияние растительного препарата Канефрон® Н на течение диабетической нефропатии у пациентов с сахарным диабетом 2 типа: результаты сравнительного когортного исследования
Л. П. Мартынюк, О. А. Ружицкая, Е. Мартынюк и др.

СІМЕЙНА МЕДИЦИНА

64-65 стр. Диспансерне допологове ведення вагітних жінок –
спільна справа сімейного лікаря та акушера-гінеколога

Л. С. Бабінець, О. О. Воронцов

КАРДІОЛОГІЯ, РЕВМАТОЛОГІЯ

18-19 стр. Кардиологический пациент перед хирургическим
вмешательством: коррекция терапии и профилактика
осложнений

По итогам мультидисциплинарного форума, г. Киев
Б. М. Тодуров, О. А. Лоскутов, Е. П. Свищенко и др.
23 стр. Кратал: корекція метаболічних розладів у комплексній терапії кардіоваскулярних і нейровегетативних захворювань

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ

44-46 стр. Застосування препарату Деквадол для місцевого лікування запальних захворювань глотки
Б. Н. Біль, А. С. Кушнір, М. О. Овсієнко та ін.
49 стр. Рациональная антибиотикотерапия инфекций верхних
дыхательных путей и ЛОР-органов: азитромицин
сохраняет свои позиции
50 стр. Гострий синусит та біль у горлі: тактика лікаря первинної ланки
C. Del Mar
56-57 стр. Новые возможности терапии ОРВИ в практике семейного врача
В. И. Ткаченко

НЕВРОЛОГІЯ

5 стр. Ефективність прегабаліну в лікуванні периферичного
нейропатичного болю в повсякденній клінічній практиці Данії: дослідження NEP-TUNE

М. Е. Кроуфорд, П. Б. Пулсен, Б. Шіотц-Крістенсен та ін.
33 стр. Систематичний огляд і метааналіз профілю безпеки
і переносимості ніцерголіну

М. Фіораванті, Т. Накашима, Х. Ксу та ін.
39 стр. Підвищене нервове напруження як проблема сучасності
й предиктор психосоматичних захворювань:
можливості корекції

О. Є. Коваленко
67-68 стр. Возможности фармакотерапии начальных нарушений
мозгового кровообращения в терапевтической практике

С. Г. Бурчинский

ПУЛЬМОНОЛОГІЯ

40-42 стр. К вопросу о химиорезистентном туберкулезе легких:
механизмы развития и особенности клинического течения

М. Н. Кочуева, В. С. Крутько, П. И. Потейко и др.
53-54 стр. Запальний та імунологічний профіль пацієнтів з ХОЗЛ
і його зв’язок зі зворотністю змін ОФВ1

C. F. Queiroz, A. C. Lemos, M. L. Bastos та ін.

ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ

43 стр. Энгистол: возможности биорегуляционного подхода
при вирусных заболеваниях

С. В. Попович, О. В. Иванушко

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ, ГЕПАТОЛОГІЯ

3 стр. Излечим ли сегодня гепатит С в Украине?
10 стр. Лечение алкогольной болезни печени с использованием
Эссенциале форте Н

О. Н. Минушкин, Л. В. Масловский
12-13 стр. Диета и Helicobacter pylori
В настоящее время H. pylori считают причастной к возникновению целого ряда заболеваний
Т. Л. Можина
14-15 стр. Расширяя возможности лечения гепатита С
По итогам научного симпозиума, 3 февраля, г. Киев
А. Муртузаоглы, О.А. Голубовская, П. Буггиш и др.

ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

6 стр. Метформін: що нового ми знаємо про відомий препарат?
Л. К. Соколова
62-63 стр. Методики оцінки якості життя при амбулаторному веденні хворих на цукровий діабет та їх клінічне значення
Л. С. Бабінець, О. В. Пронюк та ін.

ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА

27-28 стр. Диагностика дислипопротеинемий: важность исследования липидограммы для врачей общей практики
А. А. Мельник

 

  • 0.0