Тематичний номер «Діабетологія, Тиреоїдологія, Метаболічні розлади» № 2 (34), червень 2016 р.

СТОРІНКА ГОЛОВНОГО СПЕЦІАЛІСТА


14-15 стр.


Борис Маньковский: «Врачи должны иметь возможность получать новую, объективную, сбалансированную и взвешенную информацию»

МІЖНАРОДНИЙ КОНГРЕС


42 стр.


25-я конференция Американской ассоциации клинических эндокринологов

НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ В ЕНДОКРИНОЛОГІЇ


5 стр.


Діабетичний кетоацидоз: актуальність, діагностика, лікування

ДІАБЕТОЛОГІЯ


8-9 стр.


Что назначать после метформина? Фокус на препаратах сульфонилмочевины и выборе между свободной и фиксированной комбинацией


P.C. Lim, C.P. Chong

10-12 стр.


Тожео СолоСтар – еволюція чи революція в інсулінотерапії? Базальний інсулін нового покоління відтепер в Україні


Г. Граньє, М.Д. Тронько, Л.К. Соколова та ін.

16-17 стр.


Ситаглиптин в лечении СД 2 типа: подводим итоги первого десятилетия


Б.Н. Маньковский, А.В. Бильченко

22-23 стр.


Цукровий діабет та його ускладнення: що стоїть на перешкоді контролю захворювання і як досягти успіху в лікуванні?


М.Д. Тронько, В.В. Корпачев, Л.К. Соколова та ін.

21 стр.


Метаболическая терапия у пациентов с сахарным диабетом


26-27 стр.


Перспективи застосування пробіотиків і пребіотиків у діабетології


В.І. Боцюрко, О.М. Дідушко, І.О. Костіцька

29 стр.


Интенсификация сахароснижающей терапии при СД 2 типа: основные правила, спорные моменты и типичные ошибки


Б.Н. Маньковский

30-35 стр.


Метформин: новые горизонты применения


Р. Прайор, Ф. Кабрейро

36-39 стр.


Обновленное практическое руководство ААСЕ/АСЕ «Всеобъемлющий алгоритм лечения сахарного диабета 2 типа»


41 стр.


Роль витаминов группы В в лечении диабетической нейропатии


48-50 стр.


Цукровий діабет у дітей: проблемні питання медичного супроводу та роль терапевтичного навчання


О.А. Будрейко

ТИРЕОЇДОЛОГІЯ


19-20 стр.


Чорнобильська катастрофа та тиреоїдна патологія: 30 років потому


М.Д. Тронько, В.І. Кравченко, А.М. Кваченюк та ін. 

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ


43 стр.


Вторичный остеопороз: патофизиология и лечение


F. Mirza, E. Canalis

44 стр.


Розлади харчової поведінки в Україні: проблеми і перспективи


45 стр.


Парадоксы ожирения


В.В. Корпачев

46-47 стр.


Відмінності в залученні різних контингентів людей до заходів контролю над вагою: обсерваційне дослідження у первинній ланці охорони здоров’я


A.L. Ahern, P. Aveyard, E.J. Boyland та ін.

НЕЙРОЕНДОКРИНОЛОГІЯ


51-54 стр.


Современные подходы к диагностике и лечению акромегалии


М.Л. Кирилюк

  • 0.0