Тематичний номер «Гастроентерологія, гепатологія, колопроктологія» № 1 (43), березень 2017 р.

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ


5-6 стр.


Біліарний сладж: короткий довідник лікаря


25-27 стр.


Современные подходы к ведению больных с диабетическим гастропарезом


С.М. Ткач

31-33 стр.


Зачем нужна ЭКГ в практике гастроэнтеролога?


М.Б. Щербинина

54-57 стр.


Медикаментозное лечение ожирения: прошлое, настоящее и будущее


А.С. Ларин, С.М. Ткач, А.В. Пидаев

71 стр.


Патогенетичні та клінічні особливості залізодефіцитної анемії на тлі хронічного панкреатиту


Л.С. Бабінець, М.В. Палихата, Г.Г. Кміта

73-75 стр.


Кофеин и кофеиносодержащие напитки – ​ возможная польза при разумном употреблении


О.В. Швец

78-79 стр.


Методи корекції залізодефіцитної анемії на тлі хронічного панкреатиту в загальнотерапевтичній практиці та сімейній медицині


Л.С. Бабінець, М.В. Палихата

80 стр.


Гельминтозы у детей: ваши вопросы эксперту


С.А. Крамарев

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ


3, 8-9 стр.


Наявні та перспективні методи фармакотерапії функціональної гастроінтестинальної патології


С.М. Ткач

7 стр.


ECCO-2017: мировое событие в гастроэнтерологии и колопроктологии, посвященное воспалительным заболеваниям кишечника


Н. В. Харченко, А. Э. Дорофеев, Т. Д. Звягинцева и др.

15-16 стр.


Маастрихт V: що нового у веденні інфекції Helicobacter pylori?


П. Мальфертайнер

21 стр.


Маастрихт V: три вопроса эксперту


Н.В. Харченко

23-24 стр.


Декслансопразол – ​ингибитор протонной помпы нового поколения


Б. Скржидло-Радоманская, П. Радван

34-36 стр.


Профілі фармакокінетичних лікарських взаємодій інгібіторів протонної помпи: оновлені докази


Р.-​С. Ведемеєр, Г. Блюм

42-43 стр.


Распространенные ошибки в практике гастроэнтеролога, которых можно избежать


М.Б. Щербинина

44-46 стр.


Эффективность комбинации консервативного и хирургического методов лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни


Н.Б. Губергриц, А.Н. Агибалов

48-51 стр.


11-й перегляд Міжнародної класифікації хвороб: у центрі уваги – ​хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки


М.Б. Щербиніна

52-53 стр.


Синдром раздраженного кишечника: современные подходы к диагностике и лечению


Н.В. Харченко, И.А. Коруля, В.В. Харченко и др.

59-61 стр.


Можливості використання Saccharomyces boulardii в сучасній медичній практиці (огляд літератури)


Є.С. Сірчак

65-67 стр.


3-й Европейский консенсус по диагностике и лечению болезни Крона


84 стр.


Лактулоза: сучасні переваги застосування в практиці гастроентеролога

ГЕПАТОЛОГІЯ


28-30 стр.


Неалкогольная жировая болезнь печени: терапевтические возможности L-карнитина


Н.В. Харченко, И.Н. Скрыпник, В.В. Харченко и др.

40-41 стр.


Неалкогольный стеатогепатит: механизмы развития и тактика лечения


Т.Д. Звягинцева, С.В. Глущенко

62-64 стр.


Известные и потенциальные возможности урсотерапии


М.Б. Щербинина

76-77 стр.


Печінка та метаболізм заліза: ​комплексна гіпотеза патогенезу спадкового гемохроматозу


W. Stremmel, M. Karner, E. Manzhalii et al.

ПАНКРЕАТОЛОГІЯ


37-39 стр.


Панкреатология в Японии


Н.Б. Губергриц, А.Д. Зубов, Н.В. Беляева и др.

  • 0.0