Тематичний номер «Хірургія, Ортопедія, Травматологія» № 1 (27), лютий 2017 р.

ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ


6-7 стр.

Причини гетерогенності у дослідженнях, які повідомляли про підвищення смертності при застосуванні ГЕК 130/0,4 або 0,42 у пацієнтів з сепсисом: систематичний огляд і метааналіз

P.-L. Ma, X.-X. Peng, B. Du та ін.

24-25 стр.

Актуальність проблеми сепсису у світі та в Україні

С.О. Дубров

30-31 стр.

Место сбалансированных инфузионных растворов на основе лактата натрия в современной инфузионной терапии

А.С. Соколов, В.В. Никонов, С.В. Курсов

35 стр.

Кровосберегающие технологии: в фокусе – транексамовая кислота

Ф.С. Глумчер

36-37 стр.

Сбалансированные растворы в инфузионной терапии. Резервная щелочность. Идеальный инфузионный раствор

В.И. Черний

ХІРУРГІЯ


3 стр.

Роль антибактериальных препаратов в лечении острого панкреатита

М.Е. Ничитайло

9-11 стр.

Тотальная панкреатэктомия при злокачественных новообразованиях поджелудочной железы

А.И. Дронов, С.В. Земсков, Е.А. Крючина

16-18 стр.

Хирургическое лечение перфоративной пилородуоденальной язвы с применением видеолапароскопических технологий

А.Н. Велигоцкий, Н.Н. Велигоцкий

21 стр.

Особливості лікування пацієнтів зі змішаними виразками

І.М. Гудз

22-23 стр.

Лікування гемороїдальної хвороби: індивідуальний комплексний підхід – найкраща відповідь на складний виклик

В.С. Андрієць

32-33 стр.

Псевдоаневризмы ветвей чревного ствола: диагностический и лечебный вызов для хирурга

А.М. Тищенко, Е.В. Мушенко, Р.М. Смачило и др.

50 стр.

Пентотрен в хирургической практике и интенсивной терапии: давно известные показания и новые возможности

БОЛЬОВИЙ СИНДРОМ


19 стр.

Роль нестероїдних протизапальних препаратів в періопераційному знеболюванні в онкохірургії

І.І. Лісний

39 стр.

Послеоперационный болевой синдром: какие нюансы
важно учитывать?

АНТИБІОТИКОТЕРАПІЯ


13-15 стр.

Сучасні аспекти антибіотикотерапії і антибіотикопрофілактики у пацієнтів з надлишковою масою тіла

В.В. Ващук, С.Д. Хіміч, Т.В. Хомченко

27-28 стр.

Ефективність та безпечність цефалоспоринів
у терапії нозокоміальних інфекцій

ТРАВМАТОЛОГІЯ ТА ОРТОПЕДІЯ


41-43 стр.

Впровадження наукових розробок у практику охорони здоров’я

О.А. Бур’янов, С.С. Страфун, Я.Л. Заруцький та ін.

44-45 стр.

Биорегуляционный подход в терапии болевых синдромов опорно- двигательного аппарата: практические аспекты

С.В. Попович, Е.В. Рыбка

47-49 стр.

Объем медикаментозной профилактической терапии нейродистрофического синдрома у больных с переломами дистального метаэпифиза лучевой кости на раннем амбулаторном этапе

А.К. Рушай, В.В. Скиба, В.Г. Климовицкий и др.

  • 0.0