Тематичний номер «Неврологія, Психіатрія, Психотерапія» № 1 (40), березень 2017 р.

НЕВРОЛОГІЯ

3 стр. Диклофенак у неврологічній практиці: ефективне лікування больових синдромів і нові аспекти лікування
5 стр. Механизм-обоснованный подход к выбору фармакотерапии хронической боли
Т.С. Мищенко, Л.А. Дзяк
7 стр. Гилоба фитосомы: результат двойного действия
9 стр. Фіолетовий день: Санофі привертає увагу
до потреб 100 тисяч пацієнтів з епілепсією в Україні

10 стр. Вальпроат натрия: 50 лет применения в клинической практике
Ю.И. Горанский, В.Н. Герцев
12 стр. За підтримки фармацевтичної групи ACINO відбулася науково-практична школа-курс ЕЕГ та епілепсія «Практичні аспекти запису, читання та інтерпретації
ЕЕГ у дорослих і дітей»
14 стр. Деменція після інсульту: клінічні кореляції та можливості профілактики
С.І. Шкробот
15-17 стр. Когнитивные нарушения: актуальность, причины, диагностика, лечение, профилактика
Т.С. Мищенко
18-20 стр. Вплив супутньої терапії неврологічних і серцево-судинних уражень у хворих на цукровий діабет 2 типу
О.П. Кіхтяк
32-34 стр. 11 апреля — Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона
И.Н. Карабань
36 стр. Оптимальная терапевтическая тактика при лечении боли в спине
И.В. Романенко
39-40 стр. В-клетки как важное звено аутоиммунного воспаления и новая терапевтическая мишень при рассеянном склерозе
Л.И. Соколова
47 стр. Препараты для купирования приступов мигрени: экспертные рекомендации и сетевой метаанализ
Л.И. Соколова
51-52 стр. Современные подходы к диагностике и лечению
эссенциального тремора

Е.А. Труфанов

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

23-24 стр. Сердечно-сосудистая безопасность целекоксиба, напроксена и ибупрофена при лечении артритов
S.E. Nissen, N.D. Yeomans, D.H. Solomon и др.
28-29 стр. Наукові дослідження в галузі неврології,
психіатрії та наркології: актуальні напрями в Україні

Н.О. Марута
43-45 стр. Неврологические осложнения неоптимального двигательного стереотипа в области грудной клетки
О.Г. Морозова, А.А. Ярошевский
46 стр. V Національний конгрес неврологів, психіатрів та наркологів України
74 стр. Современные возможности стабилизации настроения: безопасная терапия в эпоху стресса c помощью препарата СЕДАРИСТОН
82-83 стр. Церебрум композитум Н — биорегуляционный подход в терапии психоневрологических расстройств
С.В. Попович, О.В. Иванушко
84-85 стр. Соціальна педіатрія та паліативна допомога дітям в Україні: сучасний стан і найближчі перспективи
В.Ю. Мартинюк, Р.О. Моісеєнко

НЕВРОЛОГІЯ

53 стр. Імуномодуляція в лікуванні хворих на міастенію
В.А. Гриб, В.І. Пашковський
56 стр. Актуальні питання інтенсивної терапії ішемічного інсульту
В.А. Гриб, І.І. Тітов
62-63 стр. Эффективное лечение боли в спине:
как расширить возможности врача

64-65 стр. Противосудорожные препараты нового поколения
Ю.И. Горанский, В.Н. Герцев
66-67 стр. Терапевтическое применение комбинации цитиколина и пирацетама
R.C. Doijad, A.B. Pathan, N.B. Pawar и др.
78 стр. Возможности мембранопротекции при хронической ишемии головного мозга
С.Г. Бурчинский
86 стр. Відкритий лист. Звернення до Міністерства охорони здоров’я України
88 стр. Цитиколин как адъювантная терапия в неврологической практике: от хронической ишемии мозга до болезни Паркинсона

ПСИХІАТРІЯ

21 стр. Синдром прекращения терапии антидепрессантами: диагностика, профилактика и лечение
25-27 стр. Стрес: який препарат призначив би Ганс Сельє?
О.С. Чабан
31 стр. Эффективность десвенлафаксина в дозе 50 мг в сутки при длительном лечении большого депрессивного расстройства: рандомизированное двойное слепое исследование
P. Boyer, E. Hwang, K.A. Tourian и др.
36-37 стр. Какие когнитивные домены улучшаются под влиянием терапии вортиоксетином?
J.E. Harrison, S. Lophaven, C.K. Olsen
41 стр. Новости психофармакотерапии: рекомендации профильных ассоциаций и мировой опыт
J.E. Harrison, S. Lophaven, C.K. Olsen
48-49 стр. Соціальна психіатрія у світі, що швидко змінюється
І.А. Марценковський
50 стр. Курс ILAE-CEA ЭЭГ и эпилепсия в Украине: междисциплинарное обсуждение актуальных проблем
В. ван Э. Боас, А.Е. Дубенко, К.Р. Костюк и др.

  • 0.0