Розвиток онкологічної освіти в Україні від кафедри онкології А.Гнатишака до сьогодні

Дата: 21.04.2017

Думаньский

Член-кореспондент НАМН України, голова правління Національної асоціації онкологів України, ректор Донецького національного медичного університету ім. М. Горького, доктор медичних наук, професор Юрій Васильович Думанський представив доповідь «Розвиток онкологічної освіти в Україні: від кафедри онкології Анатолія Івановича Гнатишака до сьогодні». Аналізуючи діяльність професора А.І. Гнатишака та кафедри, яку він створив у 1966 р. і очолював понад 20 років, доповідач відзначив, що предмет постійного наукового пошуку вченого – індивідуалізація лікування онкологічних хворих і комплексна терапія раку. Уже в 1975 р. з’явився навчальний посібник із загальної та клінічної онкології, а у 1985 р. опубліковано монографію «Індивідуалізація медикаментозного лікування онкологічних хворих».
Повертаючись до теми медичної освіти, професор Ю.В. Думанський повідомив, що наразі в Україні існує 18 кафедр онкології додипломного та післядипломного рівня освіти, на яких працюють близько 200 співробітників. Підготовку медичних і фармацевтичних фахівців на додипломному етапі здійснює мережа ВНЗ IV рівня акредитації, що налічує 14 медичних університетів, 9 з яких мають статус національних. Повний цикл навчання проводять 3 академії післядипломної освіти у містах Києві, Харкові й Запоріжжі та кілька кафедр ВНЗ України.
Серед основних проблем сучасної освіти – недостатність часу, який виділено на освоєння онкології на додипломному рівні, та дефіцит лікарів-онкологів. Україна потребує професійних кадрів, підготовка яких має здійснюватися починаючи з 1-го курсу і протягом усієї професійної діяльності. Уже створено єдиний освітній онкологічний простір, концептуальна складова якого – єдина система знань багаторівневого навчання для всіх кафедр онкології ВНЗ України. Однією з основних його цілей є створення електронного навчально-контролюючого комплексу «Онкологія», що складається з модуля електронного підручника «Онкологія», тестів, атласів, тренажерів і посібників для лікарів загальної практики. Серед інших цілей – зміна навчального плану за фахом «Онкологія», оцінка забезпеченості кафедр необхідними підручниками й посібниками, уніфікація дігностичної та лікувальної тактики тощо.

ЧИТАТИ НАСТУПНУ ДОПОВІДЬ:

Білиньский

Роботу конференції розпочав професор кафедри онкології та медичної радіології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького (ЛНМУ), доктор медичних наук Борис Тарасович Білинський , який поділився з учасниками спогадами про Анатолія Івановича Гнатишака і презентував книгу, присвячену 100-річному ювілею видатного вченого.

ЧИТАТИ

Держко

Завідувач кафедри філософії та економіки ЛНМУ ім. Данила Галицького, доцент, кандидат філософських наук Ігор Зиновійович Держко в доповіді «Світоглядно-філософські аспекти теоретичної і практичної діяльності професора А.І. Гнатишака» поділився з присутніми спогадами про свого вчителя.

ЧИТАТИ

Фецич

Завідувач кафери онкології ЛНМУ ім. Данила Галицького, доктор медичних наук, професор Тарас Григорович Фецич виступив із доповіддю «Кафедра онкології у Львові. Сьогодення і майбутнє».

ЧИТАТИ

Ковальчук

Виступ головного лікаря ЛДОРЛДЦ, головного онколога Львівської ОДА Ігора Васильовича Ковальчука був присвячений діяльності Львівського онкоцентру від часів А.І. Гнатишака до сьогодення та перспективам його розвитку.

ЧИТАТИ

Ковалев1

Наукову частину конференції розпочав головний експерт МОЗ України за спеціальністю «Онкологія», завідувач кафедри онкології Запорізької медичної академії післядипломної освіти, доктор медичних наук, професор Олексій Олексійович Ковальов, який представив доповідь «Індивідуалізація лікування – можливості хіміотерапії раку ще не вичерпані».

ЧИТАТИ

Володько

Професор кафедри онкології та медичної радіології ЛНМУ ім. Данила Галицького, доктор медичних наук Наталія Антонівна Володько представила доповідь «Теоретична спадщина професора А.І. Гнатишака: пророчі ідеї в лікуванні раку яєчника».

ЧИТАТИ

Шпарик

Завідувач відділу хіміотерапії ЛДОРЛДЦ, доцент, кандидат медичних наук Ярослав Васильович Шпарик у своїй доповіді «Сучасні тенденції імунотерапії злоякісних пухлин» розглянув актуальні аспекти ГТ РМЗ.

ЧИТАТИ

Дійчук

Завідувач відділення урології ЛДОРЛДЦ Юрій Петрович Дійчук виступив із доповіддю «Еволюція підходів в онкоурології та сучасні досягнення».

ЧИТАТИ

Милян

Радіологічні аспекти діагностики пухлин.

Радіологічні критерії відповіді на лікування розглянув завідувач кабінету комп’ютерної томографії, лікар-радіолог ЛДОРЛДЦ Юрій Петрович Милян .

ЧИТАТИ

Тріль

Заступник головного лікаря ЛДОРЛДЦ Орест Володимирович Тріль розпочав свою доповідь «Історія радіології у Львові та радіологічний компонент проекту Світового банку у Львівській області» з історії становлення радіології як науки у м. Львові.

ЧИТАТИ

-->