Журнал «Дитячий лікар» № 5-6 (56-57) ‘ 2017

Гастроентерологія

5-9 Вроджена вітряна віспа у дітей: особливості сучасного перебігу, випадки з практики
C.О. Крамарьов1, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Л.О. Палатна1, к.мед.н., доцент кафедри, О.О. Воронов1, к.мед.н., асистент кафедри, О.В. Головач2, завідувач інфекційного відділення КМДКІЛ, К.А. Селіверстова1, студентка 6 курсу, А.В. Лисий1, лікар-інтерн, 1кафедра дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ, 2інфекційно-боксоване відділення Київської міської дитячої клінічної інфекційної лікарні
50-56 Підходи до діагностики та лікування анемії при захворюваннях кишечника у дітей раннього віку
О.Г. Шадрін, д.мед.н., професор, керівник відділення проблем харчування і соматичних захворювань у дітей раннього віку, Т.Л. Марушко, к.мед.н., інфекційно-боксоване відділення дітей молодшого віку, у тому числі палати патології новонароджених, Р.В. Марушко, д.мед.н., завідувач відділення медико-інформаційних технологій у педіатрії, акушерстві і гінекології з групою з питань інтелектуальної власності та трансферу технологій, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», м. Київ
57-60 Пробиотическая коррекция функциональных заболеваний желудочно-кишечного тракта детей
О.Г. Шадрин, д.мед.н., профессор, руководитель отделения проблем питания и соматических заболеваний у детей раннего возраста, ORSID 0000-0002-5901-7013, ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины»

Алергологія

43-48 Місцеве лікування атопічного дерматиту
Рекомендації Американської академії дерматологів

Алергологія, Пульмонологія

19-30 Помилки надання невідкладної допомоги та інтенсивної терапії дітям із бронхіальною астмою
О.М. Охотнікова, д.мед.н., професор, завідувач кафедри педіатрії No 1, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ

Інфекційні захворювання

32-35 Антибіотики і антибіотикорезистентність: проблеми і шляхи вирішення
В.С. Андрух, лікар-педіатр вищої атестаційної категорії за спеціальністю «Педіатрія», В.Н. Андрух, лікар-педіатр вищої атестаційної категорії за спеціальністю «Підліткова терапія», М.В. Слободян, МП «Ефект», м. Долина, Івано-Франківська область

Інфекційні захворювання, Кардіологія

38-42 Современные аспекты диагностики и лечения фокальной кортикальной дисплазии у детей с герпесвирусной инфекцией и коморбидной кардиальной патологией
Н.Б. Кирпичева, врач-невролог, А.Г. Шаповалов, врач-кардиолог, Т.Г. Подгорная, к.мед.н., врач-педиатр, Э.А. Демус, к.мед.н., врач-нефролог, Городская детская больница имени академика Б.Я. Резника, г. Одесса

Кардіологія

11-18 Синкопальні стани у дітей
Т.В. Марушко, д.мед.н., професор, завідувач кафедри педіатрії No 2 Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

Міждисциплінарна проблема

36-37 Про ХІІ Конгрес педіатрів України «Актуальні проблеми педіатрії», 10-12 жовтня 2017, м. Київ

61-66 Клінічна характеристика і жирнокислотний баланс при біліарній дисфункції та дефіциті заліза у дітей
Ю.В. Марушко, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, К.І. Нагорна, асистент кафедри, Т.С. Брюзгіна, кафедра педіатрії післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ