Журнал «Дитячий лікар» № 2 (59) ‘ 2018

Неврологія

5-15 Сучасні підходи до діагностики та лікування мігрені у дітей
П.В. Ковальчук1, лікар-невролог, нейрохірург, О.В. Катілов2, к.мед.н., доцент, С.О. Паненко1, завідувач відділення неврології, Л.І. Лайко2, к.мед.н., доцент, 1Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня, 2Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

Інфекційні захворювання

16-22 Захворювання, викликані Moraxella catarrhalis, та її роль у патології дітей
Г.Б. Матейко, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Н.В. Чуйко, асистент кафедри, кафедра дитячих інфекційних хвороб Івано-Франківського національного медичного університету
31-35 Захворювання людей, зумовлене Bordetella bronchiseptica, – сучасна реальність
Г.Б. Матейко, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, У.А. Глушко, асистент кафедри, кафедра дитячих інфекційних хвороб Івано-Франківського національного медичного університету

Інфекційні захворювання, Гастроентерологія

36-40 Оптимізація патогенетичного лікування дітей із секреторними діареями
Г.Б. Матейко, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Т.В. Нестерова, асистент, кафедра дитячих інфекційних хвороб Івано-Франківського національного медичного університету
48-60 Інфекційна діарея: як діагностувати і лікувати згідно з доказовими даними?

Гастроентерологія, Нутриціологія

61-62 Молочні суміші для дітей молодшого віку
Рекомендації Комітету з питань харчування ESPGHAN* (січень 2018 р.)