Журнал «Дитячий лікар» № 1 (64) ‘ 2019

Дерматологія

5-14 Вогнищева (гніздова) алопеція: ​загальні рекомендації щодо діагностики та лікування
В.О. Кушнір, начальник відділення дерматовенерології, підполковник медичної служби, лікар-дерматовенеролог, Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону, м. Вінниця, О.В. Катілов, канд. мед. наук, доцент, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, А.О. Лободюк, лікар-педіатр, Медичний центр «Добробут», м. Київ, Н.М. Кушнір, Вінницький медичний коледж ім. Д.К. Заболотного

Ревматологія

16-22 Геморагічний васкуліт у дітей: особливості діагностики та лікування на сучасному етапі
Т.В. Марушко, д.мед.н., професор, завідувач кафедри педіатрії №2, В.В. Корнєва, Є.Б. Кульчицька. Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика

Алергологія

23-33 Питання первинної профілактики алергічних захворювань у дітей: мрії чи реальність?
О.В. Шарікадзе, канд. мед. наук, доцент, О.М. Охотнікова, д-р мед. наук, професор, зав. кафедри кафедра педіатрії №1. Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ

Міждисциплінарна проблема

34-37 Клинический случай моносомии по короткому плечу хромосомы 18
А.Г. Шаповалов1, врач-кардиоревматолог, С.Е. Онищенко2, врач-генетик, О.Б. Полодиенко1, канд. биол. наук, генетик. 1Городской детский лечебно-диагностический центр им. ак. Б.Я. Резника, г. Одесса. 2Областная детская клиническая больница, г. Херсон
38-39 Топ‑5 самых читаемых статей по педиатрии на портале Medscape.com в 2018 г.

40-44 Захворювання, викликані Moraxella catarrhalis, та її роль у патології дітей
Г.Б. Матейко, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Н.В. Чуйко, асистент кафедри, кафедра дитячих інфекційних хвороб Івано-Франківського національного медичного університету