Журнал «Дитячий лікар» № 4 (73) ‘ 2020

Гастроентерологія / Оригінальні дослідження

5-9 Стан мікробіоти кишківника та ефективність його корекції в дітей з харчовою алергією
О.Г. Шадрін, професор, завідуючий відділенням проблем харчування та соматичних захворювань дітей раннього віку М.Г. Горянська, асистент ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології ім. акад. О. М. Лук’янової НАМН України»

Гематологія / Оригінальні дослідження

10-15 Ефективність та безпека застосування комбінованого препарату заліза у дітей із залізодефіцитними станами (Огляд літератури, власні дослідження)
Ю. В. Марушко, д-р мед. наук, професор, Т. В. Гищак, д-р мед. наук, професор, О. В. Хомич, асистент кафедра педіатрії післядипломної освіти, Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, м. Київ

Інфекційні захворювання / Лекція

25-29 «Інфекції та імунітет»: від теорії до практики

30-31 Популяційний імунітет і кір: чому ми повинні прагнути 100% охоплення щепленнями

36-40 Характеристика імунних реакцій при COVID‑19
М. І. Лісяний, д-р мед. наук, професор, Заслужений діяч науки та техніки України, член-кореспондент НАМН України, керівник відділу нейроімунології ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України»

Неонатологія / Рекомендації

45-50 Пробіотики та недоношені новонароджені діти: позиційний документ ESPGHAN, 2020
C.H.P. van den Akker, J.B. van Goudoever, R. Shamir, M. Domellof, N. D. Embleton, I. Hojsak, A. Lapillonne, W. A. Mihatsch, R. Berni Canani, Ji. Bronsky, C. Campoy, M. S. Fewtrell, N. Fidler Mis, A. Guarino, Je. M. Hulst, F. Indrio, S. Kolacek, R. Orel, Y. Vandenplas, Z. Weizman, H. Szajewska

Міждисциплінарна проблема / Школа педіатра

51-57 Обстеження органів дихання у дітей. Частина І
Ю.В. Марушко1, д-р мед. наук, професор, Т.В. Гищак1, д-р мед. наук, професор, С.А. Пісоцька2, канд. мед. наук, доцент, Т.В. Марушко3, д-р мед. наук, професор 1Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, 2ПВНЗ «Київський медичний університет», 3Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика